Tallenes tale

Sykehus.jpg

Aktiviteten og ressurstilgangen i spesialisthelsetjenesten har vokst omtrent like mye som befolkningsveksten de siste ti årene ifølge SAMDATA.

Les mer om Tallenes tale

Uforståelig avslag

marita web.jpg

Tre studenter dro til Australia for å bli sykepleiere. To kom tilbake og fikk norsk autorisasjon. Den tredje fikk det ikke.

Les mer om Uforståelig avslag

Hud mot hud

Ingjerd Gåre Kymre.jpg

Sykepleiere sier hudkontakt mellom premature og deres foreldre er viktig, men aksepterer at det ikke alltid skjer.

Les mer om Hud mot hud

Omsorgsfulle sykepleiere brenner ut

Dill-Janette-headshot(2).jpg

Sykepleiere som velger yrket av andre grunner enn bare å hjelpe andre, blir mindre stresset, unngår å bli utbrent og er mer motivert for jobben

Les mer om Omsorgsfulle sykepleiere brenner ut

JOBB SMART

Marit Gjerdalen

Særaldersgrense for helsesøstre

Kan helsesøstre gå av ved 62 år? Advokat Marit Gjerdalen i NSF svarer.

Les mer om Særaldersgrense for helsesøstre

telefon.jpg

Advarsel som en pekefinger

Advarsel blir ofte benyttet i de tilfeller der arbeidsgiver ønsker å reagere på uønsket oppførsel fra en ansatt.

Les mer om Advarsel som en pekefinger

Marit Gjerdalen

Hva skjer med pensjonen vår?

Hvordan blir pensjonsordningen for sykepleiere påvirket av den nye pensjonsreformen? Advokat Marit Gjerdalen i NSF svarer på spørsmål fra leserne.

Les mer om Hva skjer med pensjonen vår?

Avvik tema

Avvik: Å melde gir resultater

FREDRIKSTAD: Ved Onsøyheimen har de ansatte de siste fem årene jevnt og trutt meldt avvik på en gammel og nedslitt sykehjemsbygning. Det har ført til en oppussingspott på 12 millioner kroner.  

Les mer om Avvik: Å melde gir resultater

Stress

Vanskelige kolleger

De finnes på alle arbeidsplasser - de vanskelige kollegaene. Derfor kan du likegodt lære deg å samarbeide med dem først som sist.

Les mer om Vanskelige kolleger

Studenter

Å lage en god CV

Hva må være med? Og hva bør du for guds skyld holde for deg selv? En CV skal komme i tillegg til jobbsøknaden. Den må framstå ryddig og oversiktlig.

Les mer om Å lage en god CV

TAG CLOUD
Nyhetsarkiv
Jobb smart-arkiv