Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
Illustrasjonen viser et strekmenneske som holder opp et stort termometer.
Øretempen er for meg symbolet på at vi opererer i et felt der tallene regjerer, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.
Bildet viser overkroppen til en kvinne som holder en klokke foran ansiktet.

Gale var det fra før, verre blir det nå, skriver Trygve Hillestad om kutt i hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Bergen.

Bildet viser Judith Kvåle.
Min jobb:

Judith Kvåle jobber hardt for å fjerne stigmaet rundt rusmisbrukere.

Fagutvikling

En pasient kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Bildet viser Bente Eck.
Anlovs arrest
Vi overser en av de viktigste ressursene i arbeidet med vanskeligstilte, skriver Anlov P. Mathiesen.
Innspill
Bildet viser barn som hopper, danser, ler
Det er lett å få en uheldig utvikling i en gruppe. Derfor hviler det et stort ansvar på alle voksne som leder grupper av barn, skriver Rita Eikeland Krogstad.

Temasaker

Sonja og Gunnar Rognbakken hjemme

De fleste vil dø hjemme, men bare 14 prosent gjør det. Sonja er en av dem som får muligheten til å være hjemme den siste tiden. 

Kirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

Bildet viser sykepleier Silvia Lopez, kledd i gul smittedrakt, som tar på seg hansker

Bakteriene slår tilbake, men sykepleierne har effektive våpen. Hvis de bruker dem.

Siste leder

Siste utgave

Eldre mann med blodsukkermåler på sykehjem
Diabetes på sykehjem.
Forskning Fagfellevurdert
Kompresjon av arteria radialis med kompresjonsrull
En randomisert kontrollert studie:

Bruk av kompresjonsrull gir lavere forekomst av blødning sammenliknet med to andre kompresjonsmetoder.

Tegning av sykepleier og lege som har dekket på operasjonsduken med blomster, lys og servise.
Cochrane:

Bruk av klebrig innsnittsduk ved kirurgiske inngrep vil neppe gi færre pasienter med postoperative sårinfeksjoner.

Annonser

Annonser

Annonser

Bildet viser Stephanie Bahl.

– Da er man bedre rustet for å studere sykepleie, mener Stephanie Bahl i NSF Student.

Fagutvikling

Men antall spontanaborter blir ikke påvirket. Dette er blant funnene i forskning på sykepleieres turnusarbeid.

Det er et viktig etisk prinsipp at all behandling skal være til pasientens beste, men beslutningsansvaret ligger hos den ansvarlige behandleren, skriver Lillian Lillemoen og Per Nortvedt.

Bildet viser Monica Sailer.

Monica Sailer er kirurg på Ahus. Nå skal hun lære sykepleiere å operere brokk og utføre keisersnitt. 

Bildet viser sykepleier Tine Renee Sætrevik

– Møtet med flyktningene har gjort noe med meg, sier Tine Reneé Sætrevik. Hun er sjef for sykepleierne som jobber lange dager på transittmottaket for asylsøkere i Kirkenes. 

Innspill
Bildet viser en mann med et lite barn inntullet i teppe i armene.
Millioner av flyktninger kommer til å leve med opprivende sår skapt av de erfaringer krigen har gitt dem. Vi må bidra til å gjøre disse sårene så små som mulig, skriver Kurt Lyngved.
Bildet viser mennesker i matkø i Kiruna.

En oktoberdag i 1944 sto disse norske flyktningene i matkø i Kiruna. 

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo

Oslos fylkesleder Line Orlund synes vi bør ta diskusjonen om sykepleiere bør resertifiseres.

Bildet viser beboere ved Sør-Odal gamlehjem i Hedmark, som ser fjernsyn for første gang høsten 1960.
Tilbakeblikk

Høsten 1960 fikk de eldre på det som den gang het Sør-Odal gamlehjem, se tv for aller første gang. I dag har hjemmet lisens for 100 tv-apparater fordelt på 78 beboere.

Regelmessig systematisk gjennomgang av beboernes legemiddelbruk vil sikre at listene stemmer med det de faktisk får.

Innspill
Bildet viser en student på talerstolen under landsmøtet.
Studentane har nok ein gang vist at dei kan vere med på å påverke og endre NSF sin politikk, skriv Stephanie Bahl.
Bildet viser Tonje Thorbjørnsen

Tonje Thorbjørnsen i Fagforbundet skjønner ikke hvorfor Norsk Sykepleierforbund er så redde for y-veien til sykepleierstudiet.

Innspill
Det er lov å være blid, men jeg er så smått begynt å bli en sint halvgammel kjerring.
Bildet viser lege Ingvild Vik (til venstre) og sykepleierne Tonje Denstad With og Jenny Straheim
Ibuprofen mot blærekatarr?

Lege Ingvild Vik og sykepleierne Tonje C. Denstad With og Jenny Stranheim har fått med seg 260 Oslo-kvinner på en blærekatarr-studie. Håpet er at antibiotikabruken kan reduseres.

Siste fagutvikling

En pasient kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Men antall spontanaborter blir ikke påvirket. Dette er blant funnene i forskning på sykepleieres turnusarbeid.

Ansatte tilegnet seg nye erfaringer og kunnskap som viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis.

Pasienter med hjertesvikt som ikke tar medisiner som anbefalt har dårligere prognoser.

Professor Stein Kaasa

Professor Stein Kaasa mener lindrende behandling bør gis innenfor helsevesenet.

Sonja og Gunnar Rognbakken hjemme

Sonja vil være hjemme den siste tiden. For der er ektemannen Gunnar. Nå legger helsetjenesten til rette for det.

Bettina Husebø

I Norge dør 14 prosent hjemme. Norge inntar dermed jumboplassen i hjemmedød. Bør det være slik? Nei, mener Bettina Husebø.

Astrid Rønsen

– Det hjelper ikke å pøse på med fagfolk hvis ikke pasient og pårørende føler seg trygge hjemme, sier sykepleier Astrid Rønsen.

 

Frank Ryghaug og Kelly Flores

OUS fikk en million i bot for å ha utnyttet Kelly Flores og to andre filippinske sykepleiere.

– En lærepenge, sier OUS.

– Jeg tror OUS har lært, sier hovedtillitsvalgt.

Innspill
Har du hørt historien om sykepleieren som var redd for blod? Ikke?