Annonser

Annonser

Annonser

Kaffekopp
Fagforbundet og Sykepleierforbundet er uenige om sykepleierens rolle på sykehjem. – Å koke kaffe er ikke sykepleierens primæroppgave, sier NSF-leder Eli Gunhild By.   

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Et unntakstilfelle, ifølge helseministeren. - Nei, sier Jordmorforbundet NSF. 

Som den eneste i landet har prestetjenesten ved St. Olavs Hospital ansatt en ikke-troende sykepleier. «Samtalepartner» er den nye tittelen til Cathrine Bang Hellum. 

 

Voser stabler med 200 kroner-sedler
Over 11 millioner ubrukt:

Pengepotten som skulle videreutdanne sykepleiere til å overta legeoppgaver står nærmest urørt.

Tok master "alle" er enige om at kommunene har behov for:

- Så vidt jeg vet, er det bare én av de elleve på kullet mitt som har fått relevant jobb etter endte studier, sier Stine Veronica Eriksen, som har en master i avansert geriatrisk sykepleie.

Bildet viser helsepersonell som triller rullestolbrukere.
Ny undersøkelse:

Ansatte i eldreomsorgen gjenkjenner ikke sykdomsforverring og setter ikke i gang riktig tiltak til rett tid, ifølge en ny undersøkelse. At «alle skal gjøre alt» trekkes frem som én av flere årsaker.

Temasaker

Maleri av en ung jente som sitter naken på sengen

Årets Ungdata-rapport viser at depressive symptomer er godt over dobbelt så vanlig hos unge jenter som hos gutt­er. Forskerne forstår ikke helt hvorfor.

Kirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

Bildet viser Sara Stridsberg.

Sara Stridsberg gjør suksess med romanen Beckomberga, der hun skriver om psykiatri. 

Som flere andre forfattere behandler hun sykdom litterært.

Siste utgave

Forside Sykepleien Forskning 4-2015
Smertevurdering av intensivpasienter
Forskning Fagfellevurdert
Kvinne i rullestol får servert mat

Mange pasienter i hjemmesykepleien mottar uformelle omsorgstjenester fra familie og venner.

Hånden til en farget kvinne holder hånden til hvit mann.
Forskningsnytt:

Somaliske kvinner har behov for tilpasset helseinformasjon om kosthold for å forebygge diabetes 2. 

Annonser

Annonser

Annonser

Kari Røykenes
Forskerintervju:

Kari Røykenes har forsket på undervisning og testing i medikamentregning og mener det fører til høy testangst og kan gi dårlig praksis.

Da Eidsvoll kommune vedtok å videreføre legevakten ved Stensby sykehus i egen regi, var det uten flere av sykepleierne ved den tidligere legevakten.

– Rettstridig, konkluderer lagmannsretten.

Innspill
«Du har visst dårlege kne, du». Eg gjekk opp ei trapp i flokk og følgje. Meldinga kom bakfrå.
Bildet viser silhuetten av en kvinne ved et vindu med urban utsikt.
Utsatte innvandringskvinner

Isolasjon, økonomisk bekymring og kulturforskjeller kan forsterke og forlenge helseplager hos innvandrerkvinner.

– Det er viktig at helsepersonell fanger opp ensomheten, sier doktorgradsstipendiat Line Nortvedt.

Eli Gunhild By, Bent Høie og Eva Håheim Pedersen

Sykepleier og klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, Eva Håheim Pedersen, er årets helseleder 2016. Bent Høie overrakte prisen.

Bildet viser toalettsymboler

Da helsepersonell i 2013 ble anmodet om å stramme inn bruken av kateter, var de muligens så lydige at det førte til flere tilfeller av overfylt blære i stedet.

Bildet viser kvinne og baby.

Barselkvinner som reiser raskt hjem etter fødselen er mer fornøyd med oppfølgingen de får, enn dem som blir igjen på sykehuset.

Illustrasjonsfoto av trist gutt
Vold mot barn:

8 av 10 helsesøstre svarer at de har hatt mistanke om vold fra mor. Men uro og mistanke resulterer ikke alltid i at de foretar seg noe.

 

Quiz
Illustrasjon med sykepleier som står foran en synstest- plakat.

Hva brukes uterin ballongterapi mot?

Er du en kompetent sykepleier? Test kunnskapene med vår aktuelle og nådeløse quiz. (Quiz nr. 2, 2015)

Fagutvikling

Muligheten til å tilkalle mobil intensivsykepleier ved vurdering av pasienter ga sykepleiere på post økt trygghet. 

Innspill
Det brukes så tungt verbalt skyts for å skremme flyktninger bort fra Norge at det vil kunne få alvorlige konsekvenser for dem som til slutt skal få lov til å bli.
Dataillustrasjon av tarmen
Verdens kreftdag:

Kreftforeningen benytter anledningen til å kreve nasjonal tarmscreening på verdens kreftdag 4. februar.

Innspill
Ansatte trenger forutsigbarhet, trygghet og å føle tilhørighet et sted. Hvordan er det forenelig med tankegangen om at alle skal kunne flyttes rundt for å fylle ledige vakter?

Krevende, men lærerrikt. Slik beskriver to sykepleiere arbeidet ved et behandlingssenter for ebola-pasienter i Sierra Leone.

Siste fagutvikling

Muligheten til å tilkalle mobil intensivsykepleier ved vurdering av pasienter ga sykepleiere på post økt trygghet. 

Konseptet hverdagsrehabilitering innebærer en underkjenning av de ansattes erfaring og kompetanse. 

En studie tyder på at kurs for pårørende til kreftpasienter kan lette livssituasjonen. 

Personalet på en psykiatrisk døgnavdeling opplever simulering som en nyttig øvelse.

Innspill
Jeg er lei av å høre at vi trenger flere hender i helsesektoren - vi trenger flere hoder!

Pårørende vil gi behandling, men pasienten vil ikke.

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Dette har pågått over år. – En uholdbar situasjon, sier leder i Jordmorforbundet NSF. 

bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By

Nå krever Sykepleierforbundet at sykepleiere skal tjene mer enn 500 000 kroner etter 10 års ansiennitet innen 2019. Virkemiddel? Mas-mas-mas, over hele linja…

Mia Andresen

Studier med høye inntakskrav gir motiverte studenter. Det er et argument for at kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen må økes, mener NSFs studentleder, Mia Andresen.

Illustrasjoner av sykepleier i forskjellige positurer
Studiebarometeret:

Sykepleierstudenter er godt fornøyd, men det er store forskjeller mellom studiestedene.