For Marikken

Eivind Eidslott har skrevet bok om å ha barn med Down syndrom.

Les mer om For Marikken


NYHETER

RSS feed for nyheter

Bortkastet utdanning

ingvild elsbak.jpg

Å utdanne seg i utlandet er populært, men er det lurt? Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia, men får ikke norsk autorisasjon.

Les mer om Bortkastet utdanning

Bestilte sykepleier, fikk assistent

imagesABK715UI.jpg

Flere sykehjem i Bergen har i sommer klaget på vikarene fra privatleverandøren Orange Helse.

Les mer om Bestilte sykepleier, fikk assistent

Vil heve aldersgrensen

images5I2H0XZU.jpg

Byrådet i Bergen skal neste uke svare på et forslag fra regjeringen om å heve aldersgrensen for helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år.

Les mer om Vil heve aldersgrensen

Høringsfrist for akuttforskrift

Ambulanse

15. september er fristen for å mene noe om den nye akuttforskriften.

Les mer om Høringsfrist for akuttforskrift

Livskvalitet i tennene

MyhrerWEB.jpg

Tannbehandling er ikke en del av det ordinære helsetilbudet i Norge, fordi tenner ikke blir ansett som en del av kroppen. Svært uheldig mener forskere.

Les mer om Livskvalitet i tennene

Ingen nye barnesykepleiere i Nordland

preview_COLOURBOX4257249.jpg

Med for få søkere kan ikke Universitetet i Nordland starte opp videreutdanning i barnesykepleie.

Les mer om Ingen nye barnesykepleiere i Nordland

Engler i hvitt?

Sykepleier.jpg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.

Les mer om Engler i hvitt?

Åpenhjertig om kjønnsidentitet

født i feil kropp.jpg

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp

Les mer om Åpenhjertig om kjønnsidentitet

På innsiden

En kreftcelle deler seg.jpg

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.

Les mer om På innsiden

Født i feil kropp

Petter Vennerød har møtt mennesker som ikke kan leve i den kroppen de er født i. I dag er det premiere på første del av dokumentarserien som vises på TV2.

Les mer om Født i feil kropp

– Ikke gå fra meg

W Ronning_nett.jpg

Frem til sent på 70-tallet fikk ikke barn ha foreldrene hos seg på norske sykehus.

Wenche Rønning (bildet) har bitre minner fra Ullevål sykehus. Som 7-åring fikk hun kreft.

Les mer om – Ikke gå fra meg

Vil ikke i skyttergraven

Rita Heidi Standal web.jpg

- Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.

Les mer om Vil ikke i skyttergraven

Aldri nok tid

tillitsvalgte.jpg

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 

Les mer om Aldri nok tid

- Det viktigste vi har

Eli Gunhild By nett.jpg

- Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.

Les mer om - Det viktigste vi har

Lover og avtaler

paragraf1 web.jpg

Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.

Les mer om Lover og avtaler

Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget

Karen_Helene_Ulltveit-Moe_-_2014-02-13_at_18-33-41.jpg

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.

Les mer om Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget

Ap tar selvkritikk

Torgeir Michaelsen.jpg

Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.

Bent Høie (H): - Ikke troverdig.

 

Les mer om Ap tar selvkritikk

Slår antibiotika-alarm

Kønberg.jpg

Motstandsdyktigheten mot antibiotika øker. Samtidig har det ikke skjedd nye oppdagelser på området siden 1987.

Les mer om Slår antibiotika-alarm

Et tastetrykk unna

forside0914.jpg

Fra og med i dag kan du laste ned vår ferske august-utgave på iPad og Android.

Les mer om Et tastetrykk unna

- En dråpe i havet

Kristin sofie waldum web.jpg

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.

Les mer om - En dråpe i havet

Studiestart i Oslo

Flere tusen studenter møtte opp på St. Hanshaugen til den offisielle åpningen av studieåret 2014.

Les mer om Studiestart i Oslo

Klar, ferdig, gå!

Mia Andresen 2.jpg

I morgen er det studiestart for de fleste sykepleierstudenter. 

- Kom fort i gang med studiene, råder NSFs studentleder, Mia Andresen.

Les mer om Klar, ferdig, gå!

Malariamygg møter Nemesis

malaria.jpg

Verdens første vaksine mot malaria kan være i bruk fra neste år.

Les mer om Malariamygg møter Nemesis

Feil verdt 65 millioner kroner

kroner.jpg

NPE har utbetalt 65 millioner kroner i erstatninger for feil gjort i det private helsevesenet de siste fem årene

Les mer om Feil verdt 65 millioner kroner

FAG OG FORSKNING

RSS feed for nyheter

Kreft rammer menns sexliv

kreft og sex.jpg

 

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

 

Les mer om Kreft rammer menns sexliv

Samkjørte E-journaler

e-journal bilde.jpg

 

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 

Les mer om Samkjørte E-journaler

Å forske på barns premisser

august 2.jpg

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 

Les mer om Å forske på barns premisser

Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

Vågan4WEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

Les mer om Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

MjølhusCOLOURBOX1140584WEB.jpg
Forskningsartikkel

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.

Les mer om En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

Søknad avslått, rett i søpla?

faksimile.jpg

 

Hvordan kan sykepleieforskning vurderes som søppel i sykepleiernes eget fagforeningstidsskrift?

 

Les mer om Søknad avslått, rett i søpla?

Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

Ericson1WEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.

Les mer om Helserelatert livskvalitet  blant ungdom første året  i videregående skole

Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

AndreassenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.

Les mer om Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

Utveksling ga ny kunnskap

utveksling_canada_.jpg

 

Studenter fra Høgskolen i Bergen  lærte mye av et tre måneders opphold ved University of New Brunswick i Canada.

 

Les mer om Utveksling ga ny kunnskap

Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

ReinertsenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at bruk av smertekartleggingsverktøyet FLACC kan bidra til å kvalitetssikre smertebehandling av små barn.

Les mer om Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

ObstfelderWEB.jpg
Forskningsartikkel

Artikkelen gir innblikk i hvordan integrering av EPJ i klinisk helsearbeid kan skje og bli forstått.

Les mer om Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

MyhrerWEB.jpg
Forskningsartikkel

Slagpasienter med dårlig tannhelse har redusert livskvalitet.

Les mer om Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag

Styrker sykepleieforskning

forskningsnettverk.jpg

 

Det er viktig at norske sykepleieforskere deltar i internasjonale forskningsnettverk.

 

Les mer om Styrker sykepleieforskning

Nye funn om turnusarbeid

søvnbilde.jpg

 

Nattarbeid, roterende turnusarbeid og mindre enn 11 timer fri mellom vaktene er spesielt problematisk for søvnen.

 

Les mer om Nye funn om turnusarbeid

God læring med digitalt verktøy

e-kompendium_13815_791.jpg

 

E-læringsverktøy ga studentene økt faglig forståelse og fleksibilitet.

 

Les mer om God læring med digitalt verktøy

Mer effektiv legemiddelhåndtering

legemiddelhåndtering.jpg
Elektronisk legemiddelkabinett med A- og B-preparater ga mer tid til direkte pasientarbeid ved helsehus i Kongsberg.
Les mer om Mer effektiv legemiddelhåndtering

Anal inkontinens kan behandles

anal bilde.jpg
Over halvparten av pasientene ved Konservativ inkontinens-poliklinikk ble så bra at behandlingen kunne avsluttes.
Les mer om Anal inkontinens kan behandles

Kvalitetssikrer omsorg til døende

omsorg til døende.jpg
Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan og dokumentasjonsmetode som fører til bedre omsorg og behandling i livets siste dager.
Les mer om Kvalitetssikrer  omsorg til døende

Avdekket fødselsdepresjon

fødselsdepresjon.jpg
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ved 6-ukerskonsultasjonen ga bedre oversikt over mødres psykiske helse.
Les mer om Avdekket fødselsdepresjon

Regulerer følelser

regulerer følelser.jpg
Toleransevindu kan benyttes som affektregulerende tiltak for pasienter med personlighetsforstyrrelse.
Les mer om Regulerer følelser

Tap av språk ved psykose

tap av språk.jpg
Psykiske liingar manifesterer seg ofte språkleg, gjerne i tap eller forstyrring av språkevne.
Les mer om Tap av språk ved psykose

Prøver ut nye praksisløp

nye praksisløp.jpg
I Agder ble to nye praksisformer godt mottatt av studenter og ansatte i kommunehelsetjenesten.
Les mer om Prøver ut nye praksisløp

Følger ikke uniformsregler

uniform bilde.jpg
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.
Les mer om Følger ikke uniformsregler

Depressive symptomer etter hjerneslag

Kouwenhoven.jpg
Forskningsartikkel

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?

Les mer om Depressive symptomer etter hjerneslag