Annonser

Annonser

Annonser

Fra fotoarkivet:

Fra "ventegangen" ved Ullevål sykehus.

 

Bruk av tvang i dansk psykiatri synker, men psykiatri uten tvang er utenkelig, mener formann i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Quizv
Illustrasjon av sykepleier som flyr som supermann

Hva kalles lystgass på dansk?

Fagutvikling
Collage av grafer laboratorieapparater med en ung sykepleier
23. mai 2016, 12:19

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål.

Innspill
NSF-leder Eli Gunhild By
NSFs ledelse har ingen grunn til å være fornøyde med en pensjonistlønn som får den konsekvens at pensjonerte sykepleiere/spesialsykepleiere og jordmødre skvises ut av sine faste stillinger, skriver Randi-Elisabeth Dalhaug.
Tariffoppgjøret 2016:

- Vi beholder vår forhandlingsrett på pensjon, og fått gjennomslag for at lønnsfordelingen skal skje både sentralt og lokalt.

 

 

Temasaker

Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget.

Grafisk illustrasjon av helsevikarer

Bemanningsbyråer har et dårlig rykte. Likevel bruker mange kommuner slike byråer for å få kabalen til å gå opp. Er ryktet ufortjent?

Siste utgave

Forside Forskning 1-2016
Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Forskning Fagfellevurdert
Nærbilde av sentralt venekateter

Studien tyder på at praksis for stell og bruk av sentralt venekateter spriker, og i for liten grad er kunnskapsbasert.

tegning av liten gutt som sitter på do

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn som går på antibiotika. Det viser en Cochrane-oversikt.

Annonser

Annonser

Annonser

Illustrasjonsfoto av en mann som er sminket som det norske flagget.

De siste fire årene har norske kommuner brukt i overkant av 3,2 milliarder kroner på å leie inn helsevikarer fra bemanningsbyråer.

Tariffoppgjøret 2016:

Hvis partene i det statlige tariffoppgjøret ikke blir enige innen meklingsfristens utløp ved midnatt, kan store grupper være i streik fra torsdag morgen. 

Innspill
Korridorbilde fra sykehus hvor det ligger en pasient. Helsepersonell går bortover
Vi henter personell som jobber i kortere perioder. Det puslespillet er det bedre vi legger enn at det gjøres på hver en tue, skriver administrerende direktør i Dedicare, Petter Nyhagen.
Fagutvikling
Illustrasjonsfoto av et lite barn som bæres inntil en voksen
23. mai 2016, 13:52

De fleste uhelbredelig syke barn og deres familier foretrekker hjemmesykehus, noe som krever at helsepersonell har bred kompetanse.

Alle venninnene våre «faker» orgasme, forteller Tora og Mia, avgangselever ved Hartvig Nissens videregående skole. Ny undersøkelse viser at over halvparten av nordiske kvinner faker, og de yngre gjør det oftest.

I Afghanistan ble 23 helsestasjoner stengt i begynnelsen av 2016 som følge av vold og utrygghet. I Sør-Sudan har den brente jords taktikk ødelagt over 50 prosent av helsetjenesten i landet.

Økende antall dødsfall som følge av antibiotikaresistente infeksjoner kan føre til lavere forventet levetid, advarer ny rapport.

Fagutvikling
Sykepleiere som jobber med dokumentasjon
23. mai 2016, 13:26

De ansatte ble tryggere på egne observasjoner og brukte elektronisk pleieplan mer.

Bildet viser nyfødte Oscar i armene til pappa Alexander Perez, med spesialsykepleier Inger Kopland bak.
Fødselsdepresjon

I Tromsø skal Oscar og flere hundre andre babyer hjelpe forskere med å finne ut hvorfor noen mammaer og pappaer kan bli veldig lei seg, og hva dette har å si for de små.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) på Lilleborg helsehus

Hva gjør en fersk eldrebyråd når en 98-årig dame kritiserer henne for å få redusert sitt liv? Treffer henne, selvfølgelig. Inga Marte Thorkildsen er glad i folk.

Sykepleier Henny Sæbø

Henny Sæbø mistet pappaen sin da hun var 13. Så ung var det ikke lett å snakke om følelser. Erfaringen tar hun med seg når hun snart blir helsesøster.

Bildet viser klinisk spesialist i sykepleie for premature og syke­ nyfødte Inger Pauline Landsem sammen med pappa Kenneth Jenssen og prematurfødte Ask.
Doktorgrad

For tidlig fødte kan være ekstra vanskelige å tolke, men gevinsten er stor om man lykkes.

Bildet viser Astrid Ingeborg Austrheim som holder en dukke med pose på magen.

Også barn kan trenge stomi. Da får de hjelp av Astrid Ingeborg Austrheim.

20. mai 2016, 12:12

Barmhjertighet og forsvarlig helsehjelp krever mer enn kunnskap om fag og etikk.

Siste fagutvikling

De fleste uhelbredelig syke barn og deres familier foretrekker hjemmesykehus, noe som krever at helsepersonell har bred kompetanse.

De ansatte ble tryggere på egne observasjoner og brukte elektronisk pleieplan mer.

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål.

Medarbeider med brukererfaring i en akuttpsykiatrisk døgnavdeling ga håp til pasientene.

Verken NSF eller Fagforbundet ønsker å følge tyskernes eksempel med å få bemanningsnormer inn i tarfiffavtaler.

Bildet viser en gravid mage og en hånd som holder mange piller.

Trygg Mammamedisin svarer nå på spørsmål om medisiner over telefon.

Innspill
Illustrasjonen viser en sykepleier som ser angstfylt ut, mens hun er omgitt av klokker.
Kampen om retten til full stilling må ikke bli en mobbekampanje mot dem som prioriterer annerledes.
Innspill
Bildet viser Thale Sunniva Strand i sykepleieruniform.
Det verste spørsmålet jeg får som sykepleierstudent er "hvorfor ble du ikke lege istedenfor sykepleier?". Hvorfor ble ikke du astronaut istedenfor byggingeniør, lurer jeg da.
Eldre dame som sitter med ryggen til inne på et sykehjem

85 prosent av avgansstudentene ved sykepleierutdanningen sier de vil jobbe i sykehus. Det er en økning på 10 prosent fra året før, viser NSF Rogalands årlige studentundersøkelse.

Kronestykker tilfeldig spredt
Lønnsoppgjøret 2016

I dag sender KS forhandlingsforslaget som partene har jobbet frem ut til uravstemning. Det er første gang på 20 år et hovedoppgjør i KS-området er kommet i stand uten hjelp av Riksmekleren.