Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
Praksisperioden har gjort meg oppmerksom på dokumentkravene som skyller over helsetjenesten. Hva gjør det med vår profesjonelle vurdering? spør Dagrun Skei.
Innspill
Prest som holder en salmebok i hendene
At representantar frå eit enkelt trussamfunn er tilsett på landets sjukehus er eit kyrkjeleg privilegium, eit ingen andre trussamfunn har, skriv Eskild Husttvedt.
Liv Ødbehr og Eva Nilsen

Anatomi, fysiologi og biokjemi er fag som mange sykepleierstudenter synes er vanskelig.

- Look to Hedmark, oppfordret NOKUT direktør, Terje Moland, da han la frem resultatene fra nasjonal deleksamen 17. mars.

Fra 1. juli kan pensjonerte sykepleiere arbeide på såkalte pensjonistvilkår uten å få avkortet alderspensjon. – Ikke noe å juble for en lønn på 186 kroner timen, mener pensjonerte sykepleiere.

Sykepleiere kan ikke kreve fortrinnsrett for utvidet stilling til en del av en stilling, ifølge Høyesterett.

Quizv
Illustrasjon av en mann som hviseker noe inn i øret til en sykepleier

Hvilken funksjon har biskjoldbrusk­kjertlene?

Test kunnskapene med vår nådeløse quiz.

Temasaker

Bildet viser sykepleier Silvia Lopez, kledd i gul smittedrakt, som tar på seg hansker

Bakteriene slår tilbake, men sykepleierne har effektive våpen. Hvis de bruker dem.

Klokke

På Karmøy liker de langvakter, men andre steder blir det for slitsomt og dyrt, selv bare i helgene. Hva er hemmeligheten?

Siste utgave

Forside Forskning 1-2016
Hjemmesykepleien opplever utfordringer i samhandling med spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter.
Forskning Fagfellevurdert
Nærbilde av sentralt venekateter

Studien tyder på at praksis for stell og bruk av sentralt venekateter spriker, og i for liten grad er kunnskapsbasert.

tegning av liten gutt som sitter på do

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn som går på antibiotika. Det viser en Cochrane-oversikt.

Annonser

Annonser

Annonser

Bilde av belteseng
08. april 2016, 10:04

Reduksjon i tvangsbruk og varighet i slike tiltak kan gi et bedre behandlingstilbud.

Bilde av et mannlig og kvinnelig kromoson
Fosterdiagnostikk:

Hvis Norge skal innføre NIPT, må det settes tydelige ord på hva formålet med fosterdiagnostikken er eller bør være, mener professor.

Bildet viser Kristi Furubotn som ser blid ut.

Kristi Furubotn bruker fiksjon for å vise unge menneskers sårbarhet.

bildet viser to som går tur

Rokilde sykehjem i Kristiansund har fått Merket for god design 2016 for sitt arbeid med å rekruttere frivillige besøksvenner og koble dem mot pasienter etter felles interesser.

Bildet viser Silje Gustafsson

I Sverige gir sykepleieres råd om egenpleie positive resultater. Norske Silje Gustafsson har forsket på hvordan pasienter skal få trygghet til å pleie milde plager på egen hånd.

Illustrasjonsfoto av sykepleier som hjelper en pasient ut av senga

Fire av ti sykepleiere i Norge jobber fortsatt deltid, viser tall fra Helsedirektoratet. Målet om at flere skal jobbe i hele stillinger, har ikke kommet nærmere.

Testes ut ved Sørlandet Sykehus

Pasientsystemene inneholder i dag store mengder fritekst som er vanskelig tilgjengelige. Et nytt språkverktøy fra Universitetet i Agder kan lese og kategorisere slike tekstmengder på kort tid.

Rødt fingeravtrykk

Hvis regjeringen får det som den vil, må alle som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten levere politiattest.

Illustrasjon med papirmennesker

Tine Renee Sætrevik var en av de første sykepleierne som tok imot asylsøkerer på transittmottaket i Kirkenes i fjor, skriver kreftsykepleier Åsa Grøthe. 

Innspill
Hva slags forskning ønsker en innenfor sykepleiefaget?
Illustrasjonsfoto av sprøyte og vaksine

De aller fleste barn og unge tar sine anbefalte vaksiner. Det gleder Folkehelseinstituttet som gir helseøstrene mye av ærene.

Illustrasjonsmaleri av Robert A. Thom som viser Laënnec bruke sitt stetoskop på et barn.
Jubileum:

Den franske legen Rene Laënnec syntes det var så flaut å legge øret rett mot brystet til en kvinnelig pasient at han fant opp stetoskopet.

Bildet viser en stor samling mennesker.
Spørreundersøkelse

Kreft er det nordmenn frykter aller mest av sykdom og lidelser, og de frykter det langt mer enn det som faktisk topper dødsstatistikken.

Innspill
Etikk:
Er det et motsetningsforhold mellom en akademisk skolering i etikk og en praksisnær etikk?

Siste fagutvikling

Kartlegging av pasientens behov og et felles datasystem kan bedre samarbeidet om pasienter som overføres fra sykehus til hjemmesykepleien.

Krav om effektivitet og ressursutnyttelse i kommunehelsetjenesten gjør at sykepleiere opplever stor avstand mellom ideal og realitet. 

Hvis pasienter skal kunne delta i beslutninger om egen sykdom og behandlingsalternativer, må de ha kunnskap.

Samarbeid i praksisstudiene mellom studentar i ergoterapi og sjukepleie ga innsikt i kvarandre sin kompetanse.

Tre kvinner danser i ring ute i en park
22. april 2016, 14:48

Medarbeider med brukererfaring i en akuttpsykiatrisk døgnavdeling ga håp til pasientene.

Avdelingssykepleier Aslaug Henneseid, akuttmottaket på Drammen sykehus
Akuttmottaket i Drammen:

– Skal sykepleierne gjøre legeoppgaver, må legene se fordelen, sier avdelingssykepleier Aslaug Henneseid. Hun fikk drahjelp fra sin legesjef.

Undervisningssykepleier Tommy Båtstrand

Hvordan lære opp mange, på en rask måte, i akuttsykepleie? Drammen sykehus ser til Amerika. Sykepleier Tommy Båtstrand er sertifisert.

Terry Fox døde 28. juni 1981. Han ble 22 år gammel. 

Innspill
Vi må øke kunnskapsnivået vårt om «behov og eventuelle spesielle helseutfordringer hos ulike grupper av innvandrere», skriver Marte Wolden.

I dag er det idyll hos Isaac (20 mnd) og mamma Iben, men for halvannet år siden så alt bare mørkt og håpløst ut.