Annonser

Annonser

Annonser

Eli Gunhild By, Bent Høie og Eva Håheim Pedersen

Sykepleier og klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, Eva Håheim Pedersen, er årets helseleder 2016. Bent Høie overrakte prisen.

Bildet viser toalettsymboler

Da helsepersonell i 2013 ble anmodet om å stramme inn bruken av kateter, var de muligens så lydige at det førte til flere tilfeller av overfylt blære i stedet.

Bildet viser kvinne og baby.

Barselkvinner som reiser raskt hjem etter fødselen er mer fornøyd med oppfølgingen de får, enn dem som blir igjen på sykehuset.

Illustrasjonsfoto av trist gutt
Vold mot barn:

8 av 10 helsesøstre svarer at de har hatt mistanke om vold fra mor. Men uro og mistanke resulterer ikke alltid i at de foretar seg noe.

 

Quiz
Illustrasjon med sykepleier som står foran en synstest- plakat.

Hva brukes uterin ballongterapi mot?

Er du en kompetent sykepleier? Test kunnskapene med vår aktuelle og nådeløse quiz. (Quiz nr. 2, 2015)

Fagutvikling

Muligheten til å tilkalle mobil intensivsykepleier ved vurdering av pasienter ga sykepleiere på post økt trygghet. 

Temasaker

Bildet viser helsepersonell som øver på akuttsituasjon på Svalbard.

Livet som sykepleier på Svalbard er ingen jobb for pyser.

Bildet viser en travel sykehuskorridor

Avviksmeldinger møtes med taushet hos ledelsen og ingenting skjer.

Nesten 30 000 er kjente rusmisbrukere i Norge. 70 prosent av dem er menn. Halvparten har dårlig eller kritisk dårlig funksjonsnivå.

Siste utgave

Forside Sykepleien Forskning 4-2015
Smertevurdering av intensivpasienter
Forskning Fagfellevurdert
Kvinne i rullestol får servert mat

Mange pasienter i hjemmesykepleien mottar uformelle omsorgstjenester fra familie og venner.

Hånden til en farget kvinne holder hånden til hvit mann.
Forskningsnytt:

Somaliske kvinner har behov for tilpasset helseinformasjon om kosthold for å forebygge diabetes 2. 

Annonser

Annonser

Annonser

Innspill
Det brukes så tungt verbalt skyts for å skremme flyktninger bort fra Norge at det vil kunne få alvorlige konsekvenser for dem som til slutt skal få lov til å bli.
Dataillustrasjon av tarmen
Verdens kreftdag:

Kreftforeningen benytter anledningen til å kreve nasjonal tarmscreening på verdens kreftdag 4. februar.

Innspill
Ansatte trenger forutsigbarhet, trygghet og å føle tilhørighet et sted. Hvordan er det forenelig med tankegangen om at alle skal kunne flyttes rundt for å fylle ledige vakter?

Krevende, men lærerrikt. Slik beskriver to sykepleiere arbeidet ved et behandlingssenter for ebola-pasienter i Sierra Leone.

Innspill
Jeg er lei av å høre at vi trenger flere hender i helsesektoren - vi trenger flere hoder!

Pårørende vil gi behandling, men pasienten vil ikke.

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Dette har pågått over år. – En uholdbar situasjon, sier leder i Jordmorforbundet NSF. 

bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By

Nå krever Sykepleierforbundet at sykepleiere skal tjene mer enn 500 000 kroner etter 10 års ansiennitet innen 2019. Virkemiddel? Mas-mas-mas, over hele linja…

Mia Andresen

Studier med høye inntakskrav gir motiverte studenter. Det er et argument for at kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen må økes, mener NSFs studentleder, Mia Andresen.

Illustrasjoner av sykepleier i forskjellige positurer
Studiebarometeret:

Sykepleierstudenter er godt fornøyd, men det er store forskjeller mellom studiestedene.

Bildet viser en ambulanse i 1969.
Fra fotoarkivet:

I 1969 kom dette vidunderet på veien, med sykepleier ombord.

Helsesøster Marianne Westby

Helsesøster Marianne Westby fortalte i mediene om gutter som tafser på jenter i klasserommet. Hun oppfordrer helsesøstre og foreldre om å snakke om grensesetting. 

Innspill
– Hei, mamma, det er Liv. Jeg ringer bare for å spørre deg om noen småting.
Innspill
Betraktninger om ledelsesutvikling i helsevesenet, basert på en avhandling om ledelse i norske helseforetak.

Siste fagutvikling

Muligheten til å tilkalle mobil intensivsykepleier ved vurdering av pasienter ga sykepleiere på post økt trygghet. 

Konseptet hverdagsrehabilitering innebærer en underkjenning av de ansattes erfaring og kompetanse. 

En studie tyder på at kurs for pårørende til kreftpasienter kan lette livssituasjonen. 

Personalet på en psykiatrisk døgnavdeling opplever simulering som en nyttig øvelse.

Sykehusene:

Manglende tid til HMS-arbeid kan i seg selv være en indikator på at det er ubalanse mellom oppgaver og ressurser, mener Arbeidstilsynet.

Bildet viser Marte Lang

– Nå sier pasientene at det er så rolig her. Det hørte jeg aldri før, sier Marte Lang på Aker sykehus. Der hadde de mange avvik og høyt sykefravær. Så kom Sintef og hjalp til.

Bildet viser en trist gutt.
Barn med Tourettes:

– Barn med Tourettes og ADHD har ofte angst og depresjon i tillegg. Men disse tilleggsplagene går ofte "under radaren".

Illustrasjonen viser et stort sykehus.

Foretakstillitsvalgte er skeptiske til planene om å bygge to gigantsykehus i Oslo. De vil heller bevare Ullevål som lokalsykehus.

Sissel Frostad Oftedal

Felles nettverk for fagprosedyrer kan spare tid, penger og gi bedre pasientbehandling.

Fagutvikling

Konseptet hverdagsrehabilitering innebærer en underkjenning av de ansattes erfaring og kompetanse.