Annonser

Annonser

Annonser

Lover ikke tomme korridorer

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Jeg tror at i helse-Norge vil vi i lang tid ha pasienter i korridorene, svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortingets spørretimen i midten av januar. Bakgrunnen for spørsmålet var opphopingen av korridorpasienter ved Akershus universitetssykehus etter at 160 000 nye pasienter fra årsskiftet fikk dette som sitt lokalsykehus.

 

Krav om tiltak

– Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg også påpeker i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig, ifølge helseministeren.

I oppdragsdokument 2011 til de regionale helseforetakene helseministeren referer til heter det blant annet: «Krav om tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved samarbeid mellom sykehusene ved fare for korridorpasienter. Det skal ikke være korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk.»

 

Hva hjelper?

Også Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har hatt korridorpasienter på sakskartet, uten at det er blitt fattet noe vedtak.

Da Rådet diskuterte saken i november 2007 kan man i referatet lese følgende forslag på hvordan unngå det særnorske fenomenet korridorpasienter:

«En måte å oppnå varige løsninger på dette området vil være å sørge for at pasienten blir behandlet på riktig omsorgsnivå. En annen måte vil være å utnytte sykehusets totale sengekapasitet bedre, for eksempel gjennom å etablere systemer for pasientlogistikk. Et tredje alternativ er å arbeide for å få til mer effektive pasientforløp ved at pasienten møter samme dag som innleggelse til det planlagte inngrepet.»

Saken ble den gang utsatt i påvente av nye tall om korridorpasienter. Siden er den ikke blitt behandlet av Rådet.

0 0

Helseministeren mener det er uakseptabelt at pasienter ligger i sykehuskorridorene, men vil ikke love at det skal bli slutt på praksisen.

Innspill
Illustrasjonen viser et strekmenneske som holder opp et stort termometer.
Øretempen er for meg symbolet på at vi opererer i et felt der tallene regjerer, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.
Bildet viser overkroppen til en kvinne som holder en klokke foran ansiktet.

Gale var det fra før, verre blir det nå, skriver Trygve Hillestad om kutt i hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Bergen.

Studentane har nok ein gang vist at dei kan vere med på å påverke og endre NSF sin politikk, skriv Stephanie Bahl.
Vi overser en av de viktigste ressursene i arbeidet med vanskeligstilte, skriver Anlov P. Mathiesen.

En pasient kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Det er lett å få en uheldig utvikling i en gruppe. Derfor hviler det et stort ansvar på alle voksne som leder grupper av barn, skriver Rita Eikeland Krogstad.

Judith Kvåle jobber hardt for å fjerne stigmaet rundt rusmisbrukere.

Øretempen er for meg symbolet på at vi opererer i et felt der tallene regjerer, skriver Liv Bjørnhaug Johansen.

Gale var det fra før, verre blir det nå, skriver Trygve Hillestad om kutt i hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Bergen.

Judith Kvåle jobber hardt for å fjerne stigmaet rundt rusmisbrukere.

Det er lett å få en uheldig utvikling i en gruppe. Derfor hviler det et stort ansvar på alle voksne som leder grupper av barn, skriver Rita Eikeland Krogstad.

En pasient kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Bildet viser Judith Kvåle.
Min jobb:

Judith Kvåle jobber hardt for å fjerne stigmaet rundt rusmisbrukere.

Fagutvikling

En pasient kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner, og ikke i andre. 

Bildet viser Bente Eck.
Anlovs arrest
Vi overser en av de viktigste ressursene i arbeidet med vanskeligstilte, skriver Anlov P. Mathiesen.
Innspill
Bildet viser barn som hopper, danser, ler
Det er lett å få en uheldig utvikling i en gruppe. Derfor hviler det et stort ansvar på alle voksne som leder grupper av barn, skriver Rita Eikeland Krogstad.