facebook 2.jpg
Engelsk-flagg.jpg
Tema:

Den engelske pasienten

England er ikke bare fotball, shopping, fish & chips. Tidene er i forandring i det solide, engelske, skattefinansierte helsevesenet når en svær og omstridt reform nå står på trappene.

Les også:

Don`t shoot the nurses

Tilbake i tid

Kjønnsdelt behandling

Brukerne styrer seg selv

- Britene involverer mer

Ser lite til helsesøster

Cameron tar til høyre

- Det er mulig å spare

Fakta & sånn

ARTIKLER OM DETTE TEMAET

– Britene involverer mer


14.05.2012

Bengt Karlsson oppholder seg nå i Manchester. Derfra ser han et helsevesen under et voldsomt press.


Fakta og sånn


14.05.2012

Litt fakta om NHS, reformen og hva den vil bety.


– Det er mulig å spare


14.05.2012

– Finanskrisen gjør at vi alle er i samme båt og må kutte kostnader. Men regjeringen har faktisk skjermet helsevesenet, mener Dame Christine Beasley, nasjonal sjefsykepleier i England.


Cameron tar til høyre


14.05.2012

Et drama om utformingen av helsevesenet gikk mot sitt foreløpige klimaks da parlamentet i London i mars godkjente en lov som gir legene lokalt ansvar for det meste av pengene i systemet.


Ser lite til helsesøster


14.05.2012

– Faren for at England får en «tapt voksengenerasjon» er stor når mer enn 2 500 elever må dele på en skolehelsesøster.


Brukere styrer seg selv


14.05.2012

– Her har alle erfaring med psykiske lidelser, sier Beth Ford. Hun er sjefen på brukerdrevne senteret Florid.


Kjønnsdelt behandling


14.05.2012

Kvinner og menn skal behandles atskilt ved engelske sykehus.

Temaarkiv