facebook 2.jpg
4945-Senioralert-Fall-Web.jpg
Mål effekten av egen innsats

Kvalitetsindikatorer

Hvordan fungerer egentlig den behandlingen vi gir? For å svare på det, trenger vi noe å måle. Og for å måle, trenger vi indikatorer som gjør at det vi måler kan sammenliknes og vurderes opp mot det resultatet vi vil oppnå. Det jobbes mye med å utvikle de såkalte kvalitetsindikatorene for helsevesenet, men foreløpig har arbeidet kommet svært kort i Norge.

Les mer:
- Hvert trykksår man unngår er jo en seier

Verdt å vite om kvalitetsindikatorer

Norge: Kjenner input, men ikke output

 

ARTIKLER OM DETTE TEMAET

Verd å vite om kvalitetsindikatorer


25.01.2011 - Lars Mathisen, Øyvind Nordbø
Kvalitet, Norden, Samarbeid, Sykepleie

Hva slags pasientresultater har vi? Hvordan kan vi måle kvaliteten av innsatsen vår? Kvalitetsindikatorer er et satsingsområde i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt.


Kjenner input men ikke output


25.01.2011 - Bjørn Arild Østby
Underernæring, Pasientskade

Tross store investeringer for å sikre en god helsetjeneste mangler Norge systematisk informasjon om pasientbehandling, kvalitet på tjenestene og behandlingsresultater.

Temaarkiv