Temaarkiv

Fritekst 
Tema  Forfatter(e):
Velg verdier  
Avansert søk
Søketips
Abort (14) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (15) Alkohol (17) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (107) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (139) Astma (8) Atferd (4) Attest (4) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (154) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (69) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (19) Diabetes (22) Diagnostikk (7) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (46) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (181) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (100) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (2) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (53) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (36) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (13) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (105) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (7) Munn (4) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (2) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (46) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (35) Parese (3) Pasient (148) Pasientrettighet (21) Pasientskade (25) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (67) Prevalensstudie (3) Prevensjon (4) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (148) Psykisk lidelse (72) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (34) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (19) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (6) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (17) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (13) Sykefravær (16) Sykehjem (192) Sykehus (139) Sykepleie (153) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (65) Sykepleierstudent (103) Sykepleierutdanning (130) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (5) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (9) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (18) Tverrfaglighet (21) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (62) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (6) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (62) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (21) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Det skjer på ett sekund


04.09.2014-Tema: Brannskader

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.

 

SE FILM om Venche: Det tar tid å lege en brannskade

LES: Hadde ti prosent sjanse for å overleve

LES: Brannskader i 30 år

LES: Sekresjon, farge og lukt

LES: Maida (2) fikk kokende vann over seg

LES: Caroline tok på vedovnen

LES: Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp

LES: Lever godt etter brannskaden

LES: Fra åpen til lukket behandling


Oppdrag hovedtillitsvalgt


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

LES: Vil ikke i skyttergraven

LES: Aldri nok tid

LES: Det viktigste vi har


Fort ferdig


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

 

Gjort på en dag

Vil ha mye mer dagkirurgi

Landets største dagkirurgi

Den første dagkirurgipasienten. 

 

 


Varm teknologi


08.05.2014-Tema: Teknologi og helse

Ny teknologi er på full fart inn i  behandling av pasienter, og som verktøy i helsetjeneste.

Teknologien trenger verken være kald, upersonlig eller farlig, sier ingeniør og rådgiver i Oslo Medtech, Egil Utheim. 


Langvakter, er det lurt?


22.04.2014-Langvakter

På Karmøy liker de langvakter, men andre steder blir det for slitsomt og dyrt, selv bare i helgene. Hva er hemmeligheten?


Må svare på ti sekunder


21.03.2014-AMK

De fleste som besvarer 113-telefonen er sykepleiere. Færre AMK-sentraler er på trappene og svartiden må ned.

Les hele temaet:


Dop rett hjem i posten


27.02.2014-Syntetisk dop

På akuttmottaket er sykepleierne bekymret. Nytt syntetisk dop gjør pasienter uberegnelige.


Sykepleierne taper i kampen om forskningsmidlene


07.02.2014-Tema: Forskning

85 prosent av medisinsk forskning kan være bortkastet, hevder grunnleggeren av det internasjonale forskningsnettverket Cochrane. Samtidig taper sykepleierne i kampen om forskningsmidlene.

LES: Hele tema


Museskritt i helsesøstersatsing


29.01.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Gikk de 180 millionene som skulle styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste til å ansette flere helseøstre?

Sykepleien har sjekket med landets kommuner. Selv om noen kommuner har ansatt flere helseøstre, er det langt igjen til Helsedirektoratets måltall om 850 nye helsesøsterårsverk.


Operasjon røykepause


15.11.2013-Tema: Røykfrie operasjoner

I Sverige er det vanlig å be pasientene være røykfrie flere uker før og etter operasjon fordi det halverer risikoen for komplikasjoner.

I Norge får ikke alle røykere en gang vite om den store risikoen.

Men nå skjer det noe i Levanger.


Litteraturen tematiserer de ømmeste punktene i livet


27.09.2013-Tema: Litteratur og sykepleie

Skjønnlitteraturen kan gi bedre innsikt i hvordan sykdom oppleves. Det utnytter de som underviser i sykepleie.

Les hele tema


Klar for virkeligheten?


29.08.2013-Tema: Sykepleierutdanning

I en landsomfattende test strøk 52 prosent av avgangsstudentene i sykepleie.
550 studenter deltok i den frivillige kunnskapstesten.
33 svarte feil på spørsmål som ville tatt livet av pasienten.


Privatiseringens pris


21.08.2013-Tema: Privatisering

Privatisering av sykehjemsdrift brer om seg i norske kommuner. Hva blir konsekvensen for de ansatte?


Det motsatte kjønn


26.06.2013-Tema: Kjønn og helse

Hva vi er født som vil prege helsen resten av livet. Kvinner og menn går hver sin vei i både sykdom og selvforståelse.


Vil bli i Norge


11.06.2013-Asylbarna

Over tusen barn har ventet i asylmottak i mer enn tre år. De er sårbare når foreldrenes helse blir satt på prøve.


Sykepleiernes Verdenskongress


17.05.2013-ICN-kongressen

Mange tusen sykepleiere er nå samlet i Melbourne for å delta på ICN-kongressen. Arrangementet pågår fra 18. mai til 22.mai .

Les også Hva er ICN?


En seng i nærheten


19.04.2013-Tema: Ø-hjelp

I disse dager går millioner av statlige kroner over til kommunene for at de innen 2016 skal bygge opp døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.

 

Pasientene skal behandles nært hjemmet, og tilbudet skal være minst like godt som på sykehus. Men blir det det?


Når huden blir syk


25.03.2013-Tema: Hud

Huden er vår beskyttelseskappe. Men hos noen går den til angrep på seg selv. 


Spesialsykepleiere søkes. Haster!


28.02.2013-Mangelen på spesialsykepleiere

Mangelen på spesialsykepleiere skaper kritiske flaskehalser. Stadig flere, særlig operasjonssykepleiere, pensjonerer seg. Det rekrutteres for få til å dekke behovet, som er økende.

Høyskolene utdanner ikke nok - og ikke alle klarer å fylle de studieplassene som fins.


God nok helsehjelp til de yngste?


07.02.2013-Tema: Barn og unges helse

I en serie artikler setter vi søkelys på helsetilbudet til barn og unge.


Norge mangler omlag 860 helsesøsterårsverk for å hjelpe samfunnets yngste.


Sykepleien har gjort en undersøkelse blant 566 helsesøstre. Her svarer 7 av 10 helsesøstre at de unnlater å stille spørsmål, fordi de ikke har tid til å følge opp svaret. 


Etter folkemordet


25.01.2013-Tema: Rwanda

Jordmor Verene Mukantaganda har det fint på jobb. Da slipper hun å tenke på det grusomme som skjedde i 1994.

Satser på forsoning

NSF støtter rwandiske sykepleiere

- Sliter med psyken


Å gi bort en nyre


20.12.2012-Tema: Nyredonasjon

Ny nyre bedrer livet til nyresyke mennesker. En av tre får nyre fra levende givere. Kravet til kompetent sykepleie er stort når et friskt menneske utsetter seg for et større kirurgisk inngrep for å hjelpe en annen.


Kan vi screene oss til bedre helse?


09.11.2012-Tema: Screening

Stadig flere sykdommer kan oppdages tidlig gjennom screening.
Helsemyndighetene opplever nå et massivt press fra kommersielle aktører, pasientforeninger - og ikke minst befolkningen - om å innføre enda flere organiserte screeningprogrammer. Les hele temaet her.

Redaktøren mener: Finn fem feil


Døden er en del av livet


26.10.2012-Tema: Palliasjon

For 30 år siden brydde få seg om å lindre plagene til døende. Nå er palliasjon et etablert fag. På Sunniva senter i Bergen lindrer sykepleier Birthe Nesslin Bødtker smerte. Her handler det om å gjøre den siste delen av livet best mulig.

Les hele tema

 


Hvordan sikre kvalitet i sykepleierutdanningen?


23.10.2012-Tema: Utdanning

Gap mellom teori og praksisfelt, mangel på gode praksisplasser, ulike studieforløp og studieplaner ved høgskolene og mangel på en felles standard. Utfordringene er mange ved norske sykepleierutdanninger.


1-25 av 76 | Neste 25 Siste 1