facebook 2.jpg

VISNINGSVALG

Forfatterinformasjon
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Når får vi likelønn?


Sykepleierne er på barrikaden for likelønn. 
Befolkningen støtter deres krav. Likelønnskommisjonen foreslo en egen pott på tre milliarder kroner til formålet. Men når det kommer til konkrete tiltak, er det et langt stykke igjen.

Forbundsleder i NSF, Lisbeth Normann, mener politikerne bør bite seg merke i at 90 prosent av velgerne mener likelønn er viktig.

- Det er først og fremst to ting jeg vil trekke frem med denne undersøkelsen. Det første er at nesten 75 prosent av befolkningen er klar over at kvinner og menn ikke tjener det samme. Det andre er at befolkningen har et nokså realistisk bilde av hvor store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er, sier hun.

Av andre funn hun mener kan trekkes frem, nevner hun følgende:

- 80 prosent av de velgerne til de rød-grønne partiene, sier likelønn er en viktig sak. Det bør  være nyttig kunnskap å ta med seg for politikerne. Ikke minst for Arbeiderpartiet nå forann valget, sierNormann.

Lik verdi

Lisbeth Normann har fått erfare at politikernes vinkling på likestilling og likelønn, ikke nødvendigvis betyr at det er det samme man diskuterer.

- Toppolitkere setter fokus på skjortestryking og barnepass. Det er bra. På mange måter en Norge langt fremme når det gjelder likestilling. Men når vi i NSF snakker om likelønn, er det lønn for arbeid av samme verdi vi snakker om. Der er forskjellene fremdeles store, sier hun.

Undersøkelsen

Av de som sier at vi har lik lønn mellom kvinner og menn, er det de unge mellom 15- 29 år hvor troen er størst (35 prosent). Av de andre "store" gruppene som svarte ja til at vi har likelønn, ser det slik ut :

30 prosent var menn og 25 prosent var uorganisert.
11 av de som svarte ja på spørsmålet var kvinner.

Politiske skiller

Det er også forskjell om folk mener vi har likelønn i Norge, og hva de stemmer. Av de som svarte ja på spørsmålet om likelønn fordeler det seg nokså klart mellom "rødt" og "blått".

Blant FrP, Venstre og høyres velgere, mener nesten 35 prosent at vi har likelønn. På andre siden står SV. Bare 3,8 prosent av de som stemmer på dette partiet mener at kvinner og menn tjener det samme. Nesten 16 prosent av Aps velgere mener vi har likelønn.

Her er hovedfunnene i rapporten.

Likelønnsvignett
Sykepleiere er lei av å vente på likelønn

KOMMENTARER