facebook 2.jpg

VISNINGSVALG

Forfatterinformasjon
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Avvik: Å melde gir resultater


FREDRIKSTAD: Ved Onsøyheimen har de ansatte de siste fem årene jevnt og trutt meldt avvik på en gammel og nedslitt sykehjemsbygning. Det har ført til en oppussingspott på 12 millioner kroner.  

De ansatte ved det snart 40 år gamle sykehjemmet på Onsøy i Fredrikstad har siden 2002 blitt oppfordret til å melde inn alle tekniske feil og mangler på bygget. Og det har de gjort. Gjengangerne har vært trekkfulle vinduer og altfor trange bad.

Pris

Farlig trange bad, ifølge HMSavdelingen i kommunen, som på bakgrunn av avviksmeldingene tok turen over for å se på forholdene. I 2003 fikk sykehjemmet kommunens en pris, fordi de jobbet så aktivt med HMS-arbeidet. Og i 2006 sto jubelen i taket: De hadde klart å komme seg inn i langtidsbudsjettet - sykehjemmet skulle totalrenoveres.

På vent

Nå, i begynnelsen av 2008, er ikke de sykehjemsansatte like fornøyde. Høsten har vært preget av intens tautrekking. Etter et politisk skifte i kommunen er totalrenoveringen satt på vent, og det er bevilget 12 millioner kroner til en «light-oppussing » som starter 1. mars. Bittert, etter fem års utrettelig avviksregistrering for å dokumentere at sykehjemmet trenger en full overhaling. - Blir dere motløse av slikt? - Ja, sier Jon Erik Olsen, virksomhetsleder ved Onsøyheimen. - Vi blir det. Og vi blir skuffet. Vi har alle lagt ned et betydelig arbeid for å få politikerne til å forstå at sykehjemmet er i dårlig teknisk forfatning. - Så avviksregistreringen har egentlig ikke hatt noen hensikt? - Jo, det har den. Selv om vi er skuffet over at vi ikke fikk det vi hadde blitt lovet i første omgang, så er 12 millioner kroner mye bedre enn ingenting. Og ingenting kunne blitt resultatet om vi ikke hadde jobbet så systematisk, sier han.

Må melde

Jon Erik Olsen forteller at de på 1990-tallet hadde kjempelange lister i forhold til HMS-avvik. Litt etter litt har de lukket avvikene.
- Men det er ikke alt som står i vår makt å løse. Vi kan ikke sette i gang med å bygge om et bad, selv om det er for trangt. Da må vi melde feilene videre. Gang på gang. Kommuneledelsen vet nå at vi har altfor trange bad og at vi venter på dato for når dette blir ordnet, sier han.

Frustrerte

Onsøyheimen har de siste månedene vært den store nyhetssaken i Fredrikstad Blad, kommunens lokalavis. Leserne har fått historier om råte, hull i taket, eføy som vokser inn gjennom veggen og det som verre er. Parallelt med den formelt riktige måten å si fra om ting på, via avviksrapporteringen, har ansatte hatt utspill overfor politikere og i mediene.
- Er det problematisk å jobbe systematisk med avviksregistrering, mens ansatte melder om feil via andre kanaler?
- Vi har i utgangspunktet et system for avviksmelding. Jeg kan forstå at mange er frustrerte over situasjonen når vi først ble lovet en full rehabilitering, som så blir utsatt. Jeg kan og vil ikke nekte ansatte å gå ut i mediene, men jeg mener likevel at det er mest hensiktsmessig å gå riktig vei med feil og mangler.

Må melde via data

- Hvordan sikrer dere at alle avvik blir rapportert?
- Jeg oppfordrer alle ansatte til å melde avvik. Vi tar stikkprøver for å være sikre på at alle vet hvordan de skal si fra. Hver måned går vi gjennom innkomne avvik, og to ganger i året går vi HMS-runder. Alle som melder om et avvik, får personlig tilbakemelding på hvilke tiltak vi setter i gang for å lukke avviket. På den måten tror jeg ansatte blir motivert til å si fra, fordi de ser at innspillene blir behandlet, og ikke forsvinner ned i en skuff, sier Olsen.
- Har dere støtt på problemer rundt avvikshåndteringen?
- Det har vært et praktisk problem at alle HMS-avvik må registreres via datamaskin. Det er ikke alle som naturlig har tilgang til det i jobben, og de må da få andre til å legge inn meldingen. Det er også noen som forteller at det er vanskelig å finne tid til denne jobben i en hektisk arbeidshverdag, sier han.

Hva et avvik er

- Har du noen råd til andre virksomheter som ønsker å bruke avviksmeldinger til å nå et bestemt mål?
- I begynnelsen hadde vi grunnleggende diskusjoner om hva et avvik egentlig er. Er det et avvik når fru Hansen må vente til etter frokost med å stå opp, fordi det er for få på jobb? Hvis fru Hansen selv ønsker å ligge lenger, er det ikke det, hvis fru Hansen må ligge lenger mot sin vilje, vil jeg si at det er et avvik, poengterer han.
- Jeg mener det er viktig å ufarliggjøre avviksmelding. Det er bedre å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Samtidig må ikke avviksmeldinger bare brukes for å melde fra oppover i systemet om hvor ille alt er, sier Olsen.
- Målet med avviksmelding er å gjøre tjenesten bedre, på alle nivåer.

Avvik tema
- I begynnelsen hadde vi grunnleggende diskusjoner om hva et avvik egentlig er.

KOMMENTARER

14.06.12 - DETTE HJELPER IKKE SKRIVE AVVIK................ (hilsen en lamslått sykepleier. )
Jeg har kollegar som har blant annet - Gir gale medikamneter til pasienter. Noen har gjort dette opp til mange ganger. Jeg har selv vært med å skrevet avvik på disse personene. - Bruker tvang mot pasienter. Dette har flere observert. - Utfører handlinger som de ikke er kompetent til. Og som går utover en pasient. De går over sin kompetanse. Detter er alvorlige hendelser og har blitt rapportert videre til lederen. Lederen gjør ikke noe med dette. Disse episodene har gjentatt seg mange ganger. HVEM skal gripe inn når lederen overser dette?. Skal vi ha slike helsepersonell som får gjøre alvorlige feil gang på gang ? Jeg trudde egentlig det ikke fantes slike ledere. Men forhåpentligvis vil disse helsepersonell som opptrer uforsvalrig i praksis en dag få en adsvarsel fra STATENS HELSETILSYN. Jeg ville aldri ha møtt slike personer i praksis som pasient.
18.04.12 - Nål i høystakken (Sykepleier Ahus med.avd)
Det å registrere avvik fører oss ingen vei, jeg har skrevet sikkert 20 avvik og har nå gitt opp selvom jeg ikke burde det. Skriver selvfølgelig avvik som fall og andre ting som potensielt kunne skade eller skadet pas eller meg selv. Opplever at de som sitter å tar imot avvikene ikke ser konsekvensen av en ikke utført arb.oppg på lik linje som oss. Feks en pas hvis beh da var langvarig antibiotika beh,, smertelingdring og mobilisering. Mobiliseringen var presisert som svært viktig både fra lege, spl og fysio... Jeg jobber kveldsvakt og må prioritere andre oppgaver enn mobilisering, skriver avvik på at pas ikke ble mobilisert jf hans behandlingsplan - ikke overraskende får jeg Mail om at avviket er håndtert og lukket. I systemet finner jeg kommentaren: hendelsen regnes ikke som avvik! På vår travle avd på sykehuset skal vi nå nedbemanne(!) til tross for at det daglig er avvik som kunne vært unngått hvis vi hadde hatt en forsvarlig bemanning. Dette er Norge på sitt beste syns jeg! Allerede "løper" vi gjennom vakten, nå skal vi være 7 personer på dagvakt i helgene (hvorav 4 spl er satt til å være gruppeleder for alt fra 7-9 pas). Hovedsakelig har vi overbelegg og korridorpasienter, men antall sengeplasser er 28, men som regel har vi 32-33 pasienter. Det skal bli "flott" å jobbe dag lørdag og søndag merker jeg! I lunsjen en dag snakket vi om at vi får stelle pas godt på fredag for lørdag og søndag blir det ikke noe tid til stell... Blir sånn sykehjemsfaktor på et akuttsykehus. Kunne jo like gjerne kalt spesialisthelsetjenesten for kommunalhelsetjeneste i helgene! For tid til å observere dårlige pas får vi jo heller ikke! Vi skal da være samme antall på dagvakt i helg som vi tidligere har vært på kvelden... Til gjengjeld skal vi også nedbemanne på kveld fra 7 til 6... Kjenner jeg ser frem til å jobbe hardere fra 23/4... Not! Får se hvor lenge vi holder ut, allerede en håndfull kollegaer inkl meg selv som har vært sykemeldt av ymse årsaker som har med forhold på arbeidsplassen å gjøre!
12.02.12 - avvik blir ikke tatt på alvor (annonym)
På min arb plass skrives det avvik daglig pga uforvarlig praksis. Vi har opplevd at lederen ikke gjør noe med avvikene. NÅ MÅ AVVIK BLI TATT PÅ ALVOR. Jeg tror personal og ledelse må få bedre opplæring i pasientrettighetsloven. Eller er neste steg helsetilsynetl
13.06.11 - AVVIK MÅ TAES PÅ ALVOR (annonym sykepleier)
Det er virkelig synd at avvik blir brukt i mot deg. Akkurat det samme skjer på min arbeidsplass, det nytter ikke å si i fra og eller skrive avvik. Jeg stiller meg bare da et spørsmål hvordan skal man da bli bedre ?
07.10.10 - avviksmelding (vernepleier)
Fint at det finnes et slikt system! ,men synd at det ikke er tid eller kapasitet på maskiner for å skrive alle avvik. Ikke alle forstår viktigheten, grunnet lite informasjon fra arb.giver/ leder. Ikke alle vet hva et avvik er, hva skal meldes? ekstra vanskelig er det når sjefen definerer det som ikke avvik, men alle andre sier at det er et avvik. Tørr en å avviksmelde da eller?
19.04.09 - Vegrer meg for å melde avvik (ANONYM )
Intensjonen er vel og bra! JEG skal i hvertfall tenke meg godt om før jeg skriver avvik på nytt!! Som nyutdannet og godt voksen sykepleier har jeg skrevet avvik 4 ganger. 2 gangene på ting jeg selv hadde gjort fei,. og 2 på uforsvarlig lav bemanning. Dette har blitt bruk imot meg både på medarbeideramtale og ved intervu på nye stillinger. Det blir på den ene siden sagt at avviksregistreringer sakl gjøre oss gode og mer bevisste, samtidig som det er et svakhetstegn ved de avdelingene som har stort antall av disse meldingene... SYND.