facebook 2.jpg

VISNINGSVALG

Forfatterinformasjon
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Pandemien nærmer seg


Alle solemerker tyder på at vi nærmer oss en ny pandemi. Men hvilket virus blir det og er Norge godt nok forberedt? I sakene som er samlet under dette temaet har vi sett nærmere bå både fugleinfluensaviruset H5N1 og svineinfluensaviruset H1N1.

På 1900-tallet gikk det aldri mer enn 40 år mellom hver verdensomspennende influensaepidemi (pandemi). I år er det 41 år siden forrige runde. Forskere er enige om at det før eller siden kommer en influensapandemi igjen. Myndighetene er fullt klar over at pandemitrusselen er til stede. I Storbritannia vurderes for eksempel en pandemi som den verste og en høyst sannsynlig sikkerhetstrussel sammenlignet med faren for andre skumle hendelser som terroristangrep og alvorlige værkatastrofer. Likevel får beredskapen strykkarakter.

- Ikke et eneste europeisk land er tilstrekkelig forberedt for en pandemisk influensa, sier en talsmann fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Halvgodt i Norge Den norske pandemiberedskapen fikk bare halvveis bestått etter å ha blitt evaluert av ECDC i oktober 2007. Det er særlig på kommunenivået at beredskapen er dårlig i Norge. I sommer proklamerte helseminister Hanssen at pandemisk influensa er en hovedutfordring for norsk beredskap.

I begynnelsen av dette året kommer både Verdens helseorganisasjon (WHO) og den norske pandemikomiteen med nye retningslinjer for hvordan pandemiberedskapen bør være. Tar tid med vaksiner Norge har en avtale om 9,4 millioner vaksinedoser for full immunisering av den norske befolkningen ved en eventuell epidemi. Det er et spørsmål om denne vaksineavtalen er noe særlig verdt når det kommer til stykket: Det tar opptil seks måneder før en slik pandemivaksine er levert. Men en pandemitopp kan vi få etter bare noen dager eller uker.

Det er påvist stadig mer resistens mot enkelte antiviralia hos noen influensaviruser. Dette er de legemidlene Norge per i dag har lagret for bred beskyttelse og behandling i de månedene vi venter på den mer spesifikke pandemivaksinen. Hvilket virus blir det? H5N1 er fagfolkenes navn på det fugleinfluensaviruset som ekspertene frykter mest. Og mens de fleste av oss shoppet julegaver og ventet på neste rentenedsettelse den 15. desember, krevde det sitt 247. offer: En 16 år gammel jente i Egypt.

Og etter nyttår kom meldingen om enda et offer, en 19 år gammel jente i Kina. Det som gjør viruset farlig er at det har mutert og kan smitte fra fugl til menneske, ikke bare fugler imellom som før. Og viruset muterer videre. Virkelig farlig blir det om det blir i stand til å smitte fra menneske til menneske. Men det finnes flere fugleinfluensavirustyper. De andre typene kan også bli en trussel for mennesker. En influensapandemi kan ha utspring i fugleinfluensavirusene eller andre influensatyper. Legemiddelindustrien har satset stort på at det blir H5N1-viruset, og tilbyr nå land å forhåndskjøpe lagre av såkalt «pre-pandemivaksine ». Det er en vaksine som virker kun mot H5N1-virus, og som skal tas mens man venter de fire til seks månedene det tar å produsere den virkelige pandemivaksinen som mange land har avtale om. Milliondollar-spørsmålet er derfor om de satser riktig.

Pandemi
Er Norge godt nok forberedt til en pandemi?

KOMMENTARER