– Finanskrisen gjør at vi alle er i samme båt og må kutte kostnader. Men regjeringen har faktisk skjermet helsevesenet, mener Dame Christine Beasley, nasjonal sjefsykepleier i England.

– Her har alle erfaring med psykiske lidelser, sier Beth Ford. Hun er sjefen på brukerdrevne senteret Florid.

– Faren for at England får en «tapt voksengenerasjon» er stor når mer enn 2 500 elever må dele på en skolehelsesøster.

Bengt Karlsson oppholder seg nå i Manchester. Derfra ser han et helsevesen under et voldsomt press.

Kvinner og menn skal behandles atskilt ved engelske sykehus.

Litt fakta om NHS, reformen og hva den vil bety.

Et drama om utformingen av helsevesenet gikk mot sitt foreløpige klimaks da parlamentet i London i mars godkjente en lov som gir legene lokalt ansvar for det meste av pengene i systemet.