MEST AKTUELT

Foto: Ann-Kristin Bloch Helmers
tinnsoldater.jpg
Tema: Hovedtillitsvalgt:

Oppdrag hovedtillitsvalgt

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

LES: Vil ikke i skyttergraven

LES: Aldri nok tid

LES: Det viktigste vi har


Kirurgi1.jpg
Tema: Dagkirurgi:

Fort ferdig

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

 

Gjort på en dag

Vil ha mye mer dagkirurgi

Landets største dagkirurgi

Den første dagkirurgipasienten. 

 

 


Big-Data.jpg
Tema: Teknologi og helse:

Varm teknologi

Ny teknologi er på full fart inn i  behandling av pasienter, og som verktøy i helsetjeneste.

Teknologien trenger verken være kald, upersonlig eller farlig, sier ingeniør og rådgiver i Oslo Medtech, Egil Utheim. 


klokke.jpg
Langvakter:

Langvakter, er det lurt?

På Karmøy liker de langvakter, men andre steder blir det for slitsomt og dyrt, selv bare i helgene. Hva er hemmeligheten?


AMK temakort.jpg
AMK:

Må svare på ti sekunder

De fleste som besvarer 113-telefonen er sykepleiere. Færre AMK-sentraler er på trappene og svartiden må ned.

Les hele temaet:


Dopsak nett.jpg
Syntetisk dop:

Dop rett hjem i posten

På akuttmottaket er sykepleierne bekymret. Nytt syntetisk dop gjør pasienter uberegnelige.


Soknad_avslatt_web.jpg
Tema: Forskning:

Sykepleierne taper i kampen om forskningsmidlene

85 prosent av medisinsk forskning kan være bortkastet, hevder grunnleggeren av det internasjonale forskningsnettverket Cochrane. Samtidig taper sykepleierne i kampen om forskningsmidlene.

LES: Hele tema


helsesøstre temakort web.jpg
Tema: Helsesøsterårsverk:

Museskritt i helsesøstersatsing

Gikk de 180 millionene som skulle styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste til å ansette flere helseøstre?

Sykepleien har sjekket med landets kommuner. Selv om noen kommuner har ansatt flere helseøstre, er det langt igjen til Helsedirektoratets måltall om 850 nye helsesøsterårsverk.


inngangsbilde tema.jpg
Tema: Røykfrie operasjoner:

Operasjon røykepause

I Sverige er det vanlig å be pasientene være røykfrie flere uker før og etter operasjon fordi det halverer risikoen for komplikasjoner.

I Norge får ikke alle røykere en gang vite om den store risikoen.

Men nå skjer det noe i Levanger.


KristinHeggen web 2.jpg
Tema: Litteratur og sykepleie:

Litteraturen tematiserer de ømmeste punktene i livet

Skjønnlitteraturen kan gi bedre innsikt i hvordan sykdom oppleves. Det utnytter de som underviser i sykepleie.

Les hele tema


Forside web.jpg
Tema: Sykepleierutdanning:

Klar for virkeligheten?

I en landsomfattende test strøk 52 prosent av avgangsstudentene i sykepleie.
550 studenter deltok i den frivillige kunnskapstesten.
33 svarte feil på spørsmål som ville tatt livet av pasienten.


Os oppslag.jpg
Tema: Privatisering:

Privatiseringens pris

Privatisering av sykehjemsdrift brer om seg i norske kommuner. Hva blir konsekvensen for de ansatte?


Sko tema nett.jpg
Tema: Kjønn og helse:

Det motsatte kjønn

Hva vi er født som vil prege helsen resten av livet. Kvinner og menn går hver sin vei i både sykdom og selvforståelse.


Tema intro.jpg
Asylbarna:

Vil bli i Norge

Over tusen barn har ventet i asylmottak i mer enn tre år. De er sårbare når foreldrenes helse blir satt på prøve.


ICN.jpg
ICN-kongressen:

Sykepleiernes Verdenskongress

Mange tusen sykepleiere er nå samlet i Melbourne for å delta på ICN-kongressen. Arrangementet pågår fra 18. mai til 22.mai .

Les også Hva er ICN?


temaseng.PNG
Tema: Ø-hjelp:

En seng i nærheten

I disse dager går millioner av statlige kroner over til kommunene for at de innen 2016 skal bygge opp døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.

 

Pasientene skal behandles nært hjemmet, og tilbudet skal være minst like godt som på sykehus. Men blir det det?


Hud temakort nett.jpg
Tema: Hud:

Når huden blir syk

Huden er vår beskyttelseskappe. Men hos noen går den til angrep på seg selv. 


Operasjon7268nett.jpg
Mangelen på spesialsykepleiere:

Spesialsykepleiere søkes. Haster!

Mangelen på spesialsykepleiere skaper kritiske flaskehalser. Stadig flere, særlig operasjonssykepleiere, pensjonerer seg. Det rekrutteres for få til å dekke behovet, som er økende.

Høyskolene utdanner ikke nok - og ikke alle klarer å fylle de studieplassene som fins.


Leke_nett.jpg
Tema: Barn og unges helse:

God nok helsehjelp til de yngste?

I en serie artikler setter vi søkelys på helsetilbudet til barn og unge.


Norge mangler omlag 860 helsesøsterårsverk for å hjelpe samfunnets yngste.


Sykepleien har gjort en undersøkelse blant 566 helsesøstre. Her svarer 7 av 10 helsesøstre at de unnlater å stille spørsmål, fordi de ikke har tid til å følge opp svaret. 


JOBB SMART

Avvik tema

Avvik: Å melde gir resultater

FREDRIKSTAD: Ved Onsøyheimen har de ansatte de siste fem årene jevnt og trutt meldt avvik på en gammel og nedslitt sykehjemsbygning. Det har ført til en oppussingspott på 12 millioner kroner.  
Temaarkiv