Standpunktarkiv

Fritekst 
Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (80) Alder (13) Alkohol (15) Allergi (5) Alternativ behandling (13) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (10) Antibiotika (4) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (48) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (102) Arbeidstaker (97) Arbeidstid (129) Astma (8) Atferd (4) Attest (2) Autorisasjon (29) Avtale (5) Avviksmelding (20) Bakterie (10) Barn (146) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (66) Beredskap (4) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (28) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (54) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (16) Diabetes (21) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (6) Dokumentasjon (44) Dybdeintervju (1) Død (45) Dødshjelp (6) EU (26) Eksamen (10) Eldre (173) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (18) Etikk (97) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (4) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (15) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (156) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (46) Førstehjelp (1) Geriatri (54) Gift (2) Gransking (1) Gravid (25) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (36) Helseforetak (30) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (37) Helseregion (5) Helsestasjon (50) Helsetjeneste (28) Helsevesen (29) Helseøkonomi (18) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (3) Hjemmesykepleie (55) Hjerneslag (19) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (44) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (7) Innvandrer (20) Institusjon (2) Intensiv (29) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (23) Internett (13) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (7) Journal (13) Jus (47) Kartlegging (19) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (32) Kjønn (31) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (4) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (121) Kommunikasjon (33) Komplikasjon (3) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (102) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (53) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (32) Kvalitet (58) Kvalme (4) Kvantitativ studie (18) Kvinne (37) Ledelse (111) Lege (15) Legemidler (58) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (8) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (58) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (18) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (95) Lønnsforhandlinger (155) Mage-tarm-system (3) Mann (11) Markedsføring (2) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (16) Medisinhåndtering (34) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (10) Miljø (14) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Nyfødt (26) Nyresvikt (3) Nøkkelord (31) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (31) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (58) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (33) Parese (3) Pasient (141) Pasientrettighet (21) Pasientskade (24) Pedagogikk (15) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (135) Praksisstudie (63) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (10) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (19) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (142) Psykisk lidelse (67) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (8) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (48) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (43) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (11) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (50) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (28) Samhandling (72) Sanksjoner (1) Seksualitet (16) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (3) Skolehelsetjeneste (18) Slanking (1) Smerte (55) Smitte (37) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (17) Spørreskjema (18) Spørreundersøkelse (21) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (48) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (11) Sykefravær (16) Sykehjem (189) Sykehus (133) Sykepleie (146) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (31) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (63) Sykepleierstudent (97) Sykepleierutdanning (127) Sykepleieryrket (58) Sykmelding (3) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (17) Tannhelse (3) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (7) Terapi (15) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (11) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (49) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (6) Uførhet (4) Ulykke (8) Underernæring (11) Undersøkelse (52) Undervisning (54) Ungdom (58) Universitet (4) Urinveier (15) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (163) Utviklingsland (17) Vaksine (35) Vakt (2) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (61) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (8) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (19) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (23) Voldtekt (3) Yrke (21) Yrkesskade (13) test (3) Årsak (1) Økonomi (69)

Konkurransedyktig offentlig lønn!


11.04.2014-Kari Lium, fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark.
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tre utvalg har slått fast: Hvert år taper offentlig sektor i lønnsutvikling sammenlignet med frontfaget Stein Lier Hansen har ansvaret for.


Frykten for å gjøre feil


08.04.2014

Vi trenger et forskningsmiljø som er åpent og realistisk innstilt til feilbarlighet.


Huff, mastergrad!


08.04.2014-Barth Tholens
Mastergradsutdanning, Utdanning, Videre- og etterutdanning, Forskning, Intensiv, Operasjon, Anestesi
Forstår arbeidsgivere hva de sier nei til når de vegrer seg mot å få sykepleiere med høyere universitetsutdanning?

Medisinfritt, ja takk!


07.04.2014-Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening

For dem som ikke ønskermedisinsk behandling, må det komme på plass reell valgfrihet i tilbudet.


Ensomme eldre krever tid


04.04.2014-Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes kommune

Mer tid og færre ansatte å forholde seg til gir økt tillit mellom eldre pasienter og ansatte i kommunehelsetjenesten.


God postoperativ smertebehandling


02.04.2014

Bruk av Alfentanil ved fjerning av toraksdren, gir rask effekt, kraftig virkning og har kort virkningstid.


Trenger nasjonal rekrutteringsplan


31.03.2014-Karen Brasetvik, sykepleier og fylkesleder i Sykepleierforbundet, Østfold
Rekruttering

Rekruttering av sykepleiere er blant de største utfordringene kommunal sektor har.


Vi trenger brukervennlige IKT-løsninger


31.03.2014-Maren Falch Lindberg, fagutviklingssykepleier/phd-student, Post 2, kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykepleierne må selv være med på å utforme dokumentasjonssystemer på egne arbeidsplasser.


Redd for å slippe andre til?


28.03.2014-Jahn Ingebrigtsen, anestesisykepleier, paramedic og masterstudent i klinisk sykepleie

Å påstå at sykepleiere er ufaglært i ambulansesammenheng, er dårlig underbygget.


Når medisiner forlenger livet


27.03.2014-Bjørn Hofmann, professor II, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo
Legemidler

Når skal helsetjenesten si nei, og hvilke etiske prinsipper skal gjelde?


Før det braker løs


26.03.2014-Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio
Lønnsforhandlinger

Kan vi forvente like høye reallønnsvekst i årene som kommer? Nei, antakelig ikke.


Viktig informasjon må også gis muntlig


25.03.2014-Turid Undebakke Schweitz, klinisk sykepleiespesialist, dagkirurgisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ved å gå gjennom skriftlig informasjon sammen med pasienten kan sykepleier få innblikk i om teksten blir forstått.


Pasient på min avdeling


24.03.2014-Cecilie Eikrem Kamp, sykepleier Åse sjukeheim
Omsorg, Eldre

Her er vi, du og jeg. Bundet sammen som pleier og pasient. Men vi er også bundet sammen som to mennesker.


Alle kan ikke drive med alt


21.03.2014-Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO

NHO ønsker færre, bedre og mer relevante studier.


Vi må støtte mor


21.03.2014-Vibeke Olufsen, helsesøster og høyskolelektor ved Hist

Hesesøster må bidra til å fremme amming, men unngå ammepress.


For åpen mikrofon


21.03.2014-Barth Tholens
Akuttsykepleie, Etikk, Media
Det finnes mange gode argumenter for å behandle AMKs lydlogger med stor forsiktighet – men også noen dårlige.

Vi må løfte frem den gode sykepleieforskningen


20.03.2014-Anners Lerdal

Skal vi løfte norsk sykepleierforskning, bør vi fremheve resultater fra sykepleieforskning som holder høy kvalitet. 


Ikke verdig pleie og omsorg


18.03.2014-Fylkesstyret NSF Troms

Pasienter som trenger sykepleie i kommunehelsetjenesten verdsettes ikke, mener fylkesstyret i NSF Troms.


Helsevesenets håndverkere


14.03.2014-Lars H. Jacobsen, autorisert ambulansearbeider med tilleggsutdanning som Nasjonal Paramedic
Akuttsykepleie

Målt ut fra fokuset dagens sykepleierutdanning har på prehospitalt arbeid er sykepleiere ufaglærte i ambulansetjeneste. 


Ambulanseteneste under press


11.03.2014-Gunhild Rolandsen og Ruth Lindgaard
Akuttsykepleie

Sjukehus på hjul? Eller transportteneste til og frå sjukehus? spør Gunhild Rolandsen (bildet) og Ruth Lindgaard.


Jenter kommer og jenter går...


05.03.2014-Karen Brasetvik, leder for Sykepleierforbundet i Østfold
Likelønn, Lønn, Likestilling

Fortsatt tjener menn i industrien med 3 års høyere utdanning 150 000 kroner mer enn en sykepleier. Nå er det tid for handling.


Sviende nederlag


04.03.2014-Barth Tholens
Arbeidsgiver, Tillitsvalgt, Arbeidstaker, Ledelse

Etter dommen i arbeidsretten må NSF komme seg tilbake til forhandlingsbordet.


Velkommen inn!


28.02.2014-Øyvind Moksness, psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Østfold, Veum
Psykisk lidelse, Arbeidsmiljø, Sikkerhet
Tenker Helsedirektoratet mer på pasienten enn den ansatte i psykisk helsevern?

Plass nok til alle!


27.02.2014-Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo. Heidi Haukelien, sykepleier og sosialantropolog, Phd Telemarksforskning, Bø. Liv Sigrun Engebretsen, sykepleier Kongsberg. Marie Aakre, sykepleier St. Olavs Hospital, Trondheim.

Antallet senger i norske sykehus er halvert siden 1980. Dagbehandling, polikliniske tilbud og innsatsteam i hjemmet skal løse oppgavene. Men utviklingen har gått for langt.


Snakk ut!


26.02.2014-Barth Tholens
Varsling, Tillitsvalgt, Ledelse, Arbeidstaker, Arbeidsgiver
Uten frimodige ytringer stopper Norge.

Fra varm vinter til varmere vår


25.02.2014-Bjørn Arild Østby, redaksjonssjef Sykepleien

Det går mot tøffe tarifforhandlinger til våren. Unio-lederen varsler en het vår.


Barn og unge som forstyrrer


19.02.2014-Anne Marie Pile (bildet) og Thomas J Winter, barnevernspedagoger og sexologiske rådgivere fra Universitetet i Agder
Barn som vokser opp med vold, overgrep og omsorgssvikt, kan få alvorlige helsemessige problemer, og de sosiale konsekvensene kan bli omfattende.

Så mye er sykepleie verdt


14.02.2014-Berit Støre Brinchmann, professor i sykepleie, Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger,
Kvalitet, Sykepleie, Sykehus

Hvordan kan et sykehus sies å holde høy faglig kvalitet når omsorgen er mangelvare?


Helse for @lle


11.02.2014
Informasjonsteknologi, Diagnostikk, Internett, Lege

Vil duppedingsene støte legene fra sin trone?


Tvinges til å tie


03.02.2014-Anne Karin Gammelsrud, pensjonert spesialsykepleier, Rakkestad
Ledelse, Taushetsplikt, Varsling

Ledelsen krever full lojalitet, gir munnkurv og sprer en fryktkultur når fagfolk ytrer seg offentlig.


Ja til reservasjonsrett


23.01.2014-Hege Frøyen, sykepleier.
Etikk, Abort

Det er respektløst av Sykepleierforbundet ikke å anerkjenne at fastleger kan ha behov for å reservere seg mener sykepleier Hege Frøyen.


Musestille


20.01.2014-Barth Tholens
Fastlege, Etikk, Abort, Prevensjon

Det er et paradoks at noen leger vil sitte musestille mens de nekter sine pasienter helsetjenester de er pålagt ved lov.


Kjønnspoeng til menn


17.01.2014-Margrete Kanstad, nestleder NSF Student

Innfør kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanning! Det mener Margrete Kanstad, nestleder NSF Student.


En drittsekk i oss alle


16.01.2014-Barth Tholens
Sykehjem, Overgrep, Bemanning, Geriatri
Vi må være mer tydelige på hva vi betrakter som overgrep på et sykehjem.

Behov for moderasjon?


15.01.2014-Erik Orskaug, sjeføkonom Unio
Økonomi

Også i dette lønnsoppgjøret vil vi høre at vi må løfte blikket utover egne landegrenser, ta de økonomiske problemene inn over oss og innse at det er behov for moderasjon. Så enkel er ikke verden.


Truer kvaliteten


14.01.2014-Marit Hay, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Sola kommune
Privatisering

Sola kommune i Rogaland planlegger å privatisere sykehjemsdriften. Marit Hay, hovedtillitsvalgt for NSF i kommunen er bekymret for konsekvensene.


Eldre blir forsømt


08.01.2014-Anne Karin Gammelsrud, pensjonert spesialsykepleier, Rakkestad
Pasient, Sykehjem, Overgangsalder

Norske sykehjemspasienter utsettes for unødig lidelse viser ny doktoravhandling. Stortinget må nå innføre bemanningsnorm.


Slår Oxford


07.01.2014
Utdanning

Bare hver tiende søker får plass på sykepleierutdanningen i Storbritannia. Noen steder er det vanskeligere å komme inn enn på  Oxford og Cambridge.


Feil om arbeidstid


07.01.2014-Anders Folkestad, Unio-leiar
Arbeidstid

Arbeidstidsavtalene i offentlig sektor er under press. Det vert argumentert offensivt for at dei tilsette har for «gode» avtaler. Overflatisk og misvisande meiner Unio-leiar Anders Folkestad.


Etterlyst: Vaktbikkje


03.01.2014-Barth Tholens

Rådet for sykepleieetikk bør komme mer på banen.


Vital vitenskap


02.01.2014-Petter Aaslestad, f. 1953, professor i litteraturvitenskap og leder av forskerforbundet

Aristoteles' bok om diktekunsten har fremdeles noe å fortelle oss.


Et løfte som varer hele 2014?


02.01.2014-Barth Tholens, redaktør i Sykepleien
Barn, Helsestasjon, Skolehelsetjeneste

En god barndom varer hele livet, slo Erna Solberg fast i sin nyttårstale. Det lover bra for løftene om en satsning på helsesøstertjenesten.


Vi må ikke glemme biologien


02.01.2014-Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Østfold og forsker II, Sykehuset i Østfold

Hvor går grensen for hva som er relevant for sykepleie?


Sykepleiere trenger ledelseserfaring


17.12.2013-Stian Aasoldsen, studentleder, NSF

Kliniske studier med avdelingsovertakelse gir læringsutbytte i faglig ledelse for sykepleiere på en god måte.


Spør pasientene hvordan de har det


13.12.2013-Torgeir Solberg Mathiesen, geriatrisk sykepleier/slagsykepleier, vestre Viken HF, Kongsberg Sykehus

Det er viktig at vi som helsepersonell er bevisste på at den slagrammete pasienten kan være i sorg.


Forebygging krever oppfølging over tid


12.12.2013-Heidi Kleven, spesialsykepleier i Forebyggende helseteam for eldre i Drammen

Mange seniorer setter pris på å ha én kontaktperson i 


Systematisk observasjon er viktig


12.12.2013-Annette Hestdal Loso, fagutviklingssykepleier i hjemmesykepleien i Bærum

En god klinisk sykepleier er nysgjerrig på pasientenes totale helsesituasjon.


Vi må fokusere mer på ernæring


10.12.2013-Randi Holm Rotvold, Hjemmesykepleien i Verdal kommune

Å delta i planlegging eller innkjøp av mat kan bidra til å stimulere matlyst hos eldre i hjemmetjenesten.


Kommunehelsetjenesten trenger et sykepleierløft!


06.12.2013-Anners Lerdal

Nytteverdien av kompetanse i eldreomsorgen er i dag lite kommunisert.


Helsepolitisk timeout!


05.12.2013-Bjørn Arild Østby, fungerende redaktør i Sykepleien
Helseforetak, Politikk
«Vi vil merke at det nå er noen nye som styrer i Helsedepartementet» lover den nye helse- og omsorgsministeren. På hvilke måte, og når vil vi merke forskjellen?

1-50 av 470 | Neste 50 Siste 20