Standpunktarkiv

Fritekst 
Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (14) Alkohol (16) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (10) Antibiotika (4) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (106) Arbeidstaker (98) Arbeidstid (136) Astma (8) Atferd (4) Attest (3) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (10) Barn (148) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (68) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (28) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (55) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (17) Diabetes (21) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (44) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (26) Eksamen (10) Eldre (177) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (99) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (158) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (54) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (37) Helseregion (5) Helsestasjon (52) Helsetjeneste (28) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (3) Hjemmesykepleie (56) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (14) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (33) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (121) Kommunikasjon (35) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (102) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (37) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (22) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (3) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (16) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (1) Nyfødt (30) Nyresvikt (3) Nøkkelord (31) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (31) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (34) Parese (3) Pasient (144) Pasientrettighet (21) Pasientskade (24) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (65) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (146) Psykisk lidelse (70) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (48) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (17) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (5) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (37) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (11) Sykefravær (16) Sykehjem (190) Sykehus (135) Sykepleie (149) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (33) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (64) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (129) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (4) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (8) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (11) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (61) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (174) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (61) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (19) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Teori og praksis bør utfylle hverandre


03.07.2014-Silje Linnerud, tredjeårsstudent ved UiA og leder i NSF Studentstyre

Verdien av å tenke kritisk og kunnskapsbasert vil øke for sykepleiere etter endt utdanning.


Vi har en moderne arbeidsmiljølov!


03.07.2014-Karen Brasetvik, Leder for Sykepleierforbundet i Østfold.

Det Norge trenger er en moderne arbeidsgiverpolitikk. Det gjelder særlig offentlig sektor. Og det kan regjeringen gjøre noe med, skriver Karen Brasetvik.


Forebyggende arbeid kan øke kondombruk


01.07.2014-Siv Gamnes, daglig leder for Sex og samfunn, senter for ung seksualitet.

Vi trenger mer kunnskap om hvilke strategier som kan øke ungdommers motivasjon for å bruke kondom.


Vi trenger flere psykologer


27.06.2014-Kari Engdal

Helsesøstre blir ofte alene om ungdommers problemer, uten å kunne hjelpe dem.


Er vi best i verden?


27.06.2014-Kristin Heggen, professor, dr.polit og prodekan ved Medisinsk fakultet, UiO

Vi trenger nye tverrfaglige og nordiske mastergradsutdanninger.


Nedleggelse av Rjukan og Kragerø sykehus?


25.06.2014-Sigrunn Øygarden Gundersen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Telemark
Lokalsykehus

Fylkesleder i NSF Telemark svarer på påstandene om at forbundet vil legge ned lokalsykehus.


Innovasjon fra sykepleien


25.06.2014-Ole Petter Ottesen, professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo

For å møte utfordringene i helsevesenet trenger vi innovasjon. Sykepleie er et godt utgangspunkt.


Jordmors tilstedeværelse er viktig


25.06.2014-Carola Karl Urvik, jordmor med videreutdanning innen seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk, ansatt ved fødeavdeling i Sandnessjøen

Vi trenger mer forskning på hvordan de fødende selv opplever fødselen etter innføring av differensiert fødselsomsorg.


Støtter NSF nedleggelse av lokalsykehus?


23.06.2014-Gro Vaa, spesialsykepleier i psykiatri, Tinn kommune
Lokalsykehus

Norsk sykepleierforbund (NSF) svikter sine medlemmer i distriktene! Det mener spesialsykepleier Gro Vaa.


Smertevurdering krever opplæring


23.06.2014-Eirin Sigurdssøn Ludvigsen, intensivsykepleier ved Postoperativ avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Det er viktig at styrker og svakheter ved smertevurderingsverktøy belyses.


Helsearbeidere forén dere!


20.06.2014-Anne Karin Gammelsrud, pensjonert spesialsykepleier, Rakkestad
Helseøkonomi, Lokalsykehus

Dårlig økonomistyring og dårlig ledelse knebler faget vårt!


Vi må fokusere mer på tannhelse


20.06.2014-Torgeir Solberg Mathisen, geriatrisk sykepleier og slagsykepleier på Kongsberg sykehus, Med 3, Vestre Viken HF

Sykepleier bør informere om munnhelse uansett hvor de møter slagrammete pasienter.


Vi trenger funksjonsorienterte mastergrader


19.06.2014-Anners Lerdal
Utdanning, Sykepleie, Kunnskapsbasert sykepleie

Når et ord som mastersyke etablerer seg i debattfora, er det på tide å reagere.


Feilinformasjon fra NSF-tillitsvalgt


17.06.2014-Cathrine Hennig, fagsjef i Spekter
Arbeidstid, Arbeidsmiljø

Fagsjef Cathrine Henning i Spekter reagerer på NSF-hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip sitt Innspill "Modernisering?".


Modernisering?


13.06.2014-Kenneth Sandmo Grip, Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Onsdag denne uken kom bakholdsangrepet på Arbeidsmiljøloven fra Regjeringen som vi advarte mot, og fryktet etter valget 13. september i fjor.


Frisk kompetanse og arbeidsgivers behov


11.06.2014-Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstid, Utdanning

Helseforetakene tilbyr gjerne sykepleierne både hele stillinger og mer forutsigbare turnuser. Det forutsetter imidlertid at sykepleierne vil jobbe heltid.


Hvorfor blir sykepleiere leger?


04.06.2014-Anders Christoffersen, sykepleier og medisinstudent
Lege, Utdanning

På spørsmålet om hva som kan hindre folk i å utdanne seg vekk fra sykepleieryrket, så trakk alle frem lønn, arbeidsforhold og ansvar.


Helsevesenets friske kapital


04.06.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleir, Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

På denne tida av året får arbeidslivet tilført mykje frisk kapital. Mange unge mennesker, og nokre litt eldre også, går ut av utdanningsinstitusjonar med fagbrev, bachelor eller masterutdanning.


Sykepleierforbundet har et PR-problem


02.06.2014-Minna Hagring, intensivsykepleier
Markedsføring

Hvis NSF ønsker økt rekruttering til yrket må de kommunisere et bilde av sykepleie som mer enn bare omsorg og hjertevarme.


Norsk og dansk jordmorutdanning


28.05.2014-Hanne Schjelderup-Eriksen (bildet), leder Jordmorforbundet NSF og Linn Holberg, styremedlem Jordmorforbundet NSF.

Jordmorutdanningen i Norge versus jordmorutdanningen i Danmark. Diskusjonen fortsetter.


Guttejuks


28.05.2014-Barth Tholens
Utdanning, Kjønn

Er det på tide å diskriminere gutta fram i sykepleieutdanningen?


Å kvalitetssikre sykepleiestudenter


16.05.2014-Tonje Kristin Storhaug-Jensen, sykepleierstudent
Sykepleierstudent, Utdanning

Innehar en sykepleier fra én høgskole samme yrkeskompetanse som en sykepleier fra en annen høgskole?


- Brukerne må med


14.05.2014-Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Forskningsrådets fokus for velferdsteknologien blir for snever, mener Eli Gunhild By.


Danske jordemødre har en jordemoderuddannelse


13.05.2014-Lillian Bondo (bildet), formand for Jordemoderforeningen i Danmark og Bodil Møller, formand for ledernettværket for Danske Jordmodemoderutdannelser
Utdanning, Jordmor

I en reportasje i Sykepleien nr. 3- 2014 «Får ikke være ansvarlig på vakt» hævdes det, at danske jordemødre ikke er dygtige nok til at varetage arbejdet på barselafdelinger i Norge.


Ein dag å feire


12.05.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleder NSF Møre og Romsdal

I dag feires den internasjonale sykepleierdagen i anledning Florence Nightingales fødselsdag.


Enklere hverdag for sykepleiere og pasienter


09.05.2014-Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Divisjon for samfunn og helse, Norges forskningsråd
Velferd

Skal velferdsteknologi kunne tas i bruk på best mulig måte, må sykepleiefagene møte teknologifagene.


Nullvisjonen


08.05.2014-Barth Tholens
Rusmiddel

Er det fornuftig å ha en visjon om at ingen skal dø av overdoser i Norge?


Faglighet under press


24.04.2014-Marita Nordhaug, sykepleier, PhD i profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
Prioritering

Bør profesjonsutøvere på visse områder skjermes fra prioriteringsansvar og ressurshensyn?


En tilværelse uten mening


22.04.2014-Marina Gran Løland, sykepleierstudent ved Lovisenberg diakonale høyskole
Eldre, Etikk

Hvor lenge skal vi som sykepleiere motivere og distrahere pasienter som kun har ett ønske igjen, å få dø?


Konkurransedyktig offentlig lønn!


11.04.2014-Kari Lium, fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark.
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tre utvalg har slått fast: Hvert år taper offentlig sektor i lønnsutvikling sammenlignet med frontfaget Stein Lier Hansen har ansvaret for.


Frykten for å gjøre feil


08.04.2014

Vi trenger et forskningsmiljø som er åpent og realistisk innstilt til feilbarlighet.


Huff, mastergrad!


08.04.2014-Barth Tholens
Mastergradsutdanning, Utdanning, Videre- og etterutdanning, Forskning, Intensiv, Operasjon, Anestesi
Forstår arbeidsgivere hva de sier nei til når de vegrer seg mot å få sykepleiere med høyere universitetsutdanning?

Medisinfritt, ja takk!


07.04.2014-Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening

For dem som ikke ønskermedisinsk behandling, må det komme på plass reell valgfrihet i tilbudet.


Ensomme eldre krever tid


04.04.2014-Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes kommune

Mer tid og færre ansatte å forholde seg til gir økt tillit mellom eldre pasienter og ansatte i kommunehelsetjenesten.


God postoperativ smertebehandling


02.04.2014

Bruk av Alfentanil ved fjerning av toraksdren, gir rask effekt, kraftig virkning og har kort virkningstid.


Trenger nasjonal rekrutteringsplan


31.03.2014-Karen Brasetvik, sykepleier og fylkesleder i Sykepleierforbundet, Østfold
Rekruttering

Rekruttering av sykepleiere er blant de største utfordringene kommunal sektor har.


Vi trenger brukervennlige IKT-løsninger


31.03.2014-Maren Falch Lindberg, fagutviklingssykepleier/phd-student, Post 2, kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Sykepleierne må selv være med på å utforme dokumentasjonssystemer på egne arbeidsplasser.


Redd for å slippe andre til?


28.03.2014-Jahn Ingebrigtsen, anestesisykepleier, paramedic og masterstudent i klinisk sykepleie

Å påstå at sykepleiere er ufaglært i ambulansesammenheng, er dårlig underbygget.


Når medisiner forlenger livet


27.03.2014-Bjørn Hofmann, professor II, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo
Legemidler

Når skal helsetjenesten si nei, og hvilke etiske prinsipper skal gjelde?


Før det braker løs


26.03.2014-Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio
Lønnsforhandlinger

Kan vi forvente like høye reallønnsvekst i årene som kommer? Nei, antakelig ikke.


Viktig informasjon må også gis muntlig


25.03.2014-Turid Undebakke Schweitz, klinisk sykepleiespesialist, dagkirurgisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ved å gå gjennom skriftlig informasjon sammen med pasienten kan sykepleier få innblikk i om teksten blir forstått.


Pasient på min avdeling


24.03.2014-Cecilie Eikrem Kamp, sykepleier Åse sjukeheim
Omsorg, Eldre

Her er vi, du og jeg. Bundet sammen som pleier og pasient. Men vi er også bundet sammen som to mennesker.


Alle kan ikke drive med alt


21.03.2014-Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO

NHO ønsker færre, bedre og mer relevante studier.


Vi må støtte mor


21.03.2014-Vibeke Olufsen, helsesøster og høyskolelektor ved Hist

Hesesøster må bidra til å fremme amming, men unngå ammepress.


For åpen mikrofon


21.03.2014-Barth Tholens
Akuttsykepleie, Etikk, Media
Det finnes mange gode argumenter for å behandle AMKs lydlogger med stor forsiktighet – men også noen dårlige.

Vi må løfte frem den gode sykepleieforskningen


20.03.2014-Anners Lerdal

Skal vi løfte norsk sykepleierforskning, bør vi fremheve resultater fra sykepleieforskning som holder høy kvalitet. 


Ikke verdig pleie og omsorg


18.03.2014-Fylkesstyret NSF Troms

Pasienter som trenger sykepleie i kommunehelsetjenesten verdsettes ikke, mener fylkesstyret i NSF Troms.


Helsevesenets håndverkere


14.03.2014-Lars H. Jacobsen, autorisert ambulansearbeider med tilleggsutdanning som Nasjonal Paramedic
Akuttsykepleie

Målt ut fra fokuset dagens sykepleierutdanning har på prehospitalt arbeid er sykepleiere ufaglærte i ambulansetjeneste. 


Ambulanseteneste under press


11.03.2014-Gunhild Rolandsen og Ruth Lindgaard
Akuttsykepleie

Sjukehus på hjul? Eller transportteneste til og frå sjukehus? spør Gunhild Rolandsen (bildet) og Ruth Lindgaard.


Jenter kommer og jenter går...


05.03.2014-Karen Brasetvik, leder for Sykepleierforbundet i Østfold
Likelønn, Lønn, Likestilling

Fortsatt tjener menn i industrien med 3 års høyere utdanning 150 000 kroner mer enn en sykepleier. Nå er det tid for handling.


1-50 av 499 | Neste 50 Siste 49