Standpunktarkiv

Fritekst 
Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (14) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (15) Alkohol (17) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (108) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (139) Astma (8) Atferd (4) Attest (4) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (154) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (69) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (47) Demografi (1) Depresjon (19) Diabetes (22) Diagnostikk (7) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (46) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (182) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (100) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (2) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (53) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (36) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (13) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (105) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (7) Munn (4) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (2) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (46) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (35) Parese (3) Pasient (148) Pasientrettighet (21) Pasientskade (25) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (67) Prevalensstudie (3) Prevensjon (4) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (148) Psykisk lidelse (72) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (34) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (19) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (6) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (17) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (50) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (13) Sykefravær (16) Sykehjem (192) Sykehus (139) Sykepleie (153) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (65) Sykepleierstudent (103) Sykepleierutdanning (130) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (5) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (9) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (18) Tverrfaglighet (21) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (62) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (6) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (62) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (21) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Når rumpa ikke virker


10.09.2014-Linn Kristine Holter Andersen
Sykdom

Jeg har en lykkepose på magen, og jeg vil vise det til hele verden!


Aldri helt perfekt


04.09.2014-Barth Tholens
Abort, Etikk, Seksualitet, Diagnostikk, Barn, Helsestasjon, Prevensjon

I fjor valgte 15 000 kviner å ta abort. Er det for mange?


Stolt av å bære min hvite uniform


04.09.2014-Lene W. Pedersen, nyutdannet sykepleier
Pasient

Nå er jeg ferdig utdannet sykepleier. Jeg tenker bare mer og mer på hvor heldig jeg er som får pleie, behandle og lindre.


Konkurranse er feil medisin


01.09.2014-Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF
Sykehus, Konkurranse

Mer konkurranse mellom sykehus er ikke riktig medisin for å utvikle norsk spesialisthelsetjeneste. 


Nei, Robert Eriksson!


28.08.2014-Sølvi Sæther, spesialsykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF Helse Nord-Trøndelag
Arbeidstid

Vi ønsker ingen ny Arbeidsmiljølov. Den er fleksibel nok. Mer enn nok.


NSFs forskningspolitikk


27.08.2014-Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund stimulerer til mer sykepleie- og tverrfagligforskning. NSFs forbundsleder svarer på Magnus Strømmens kritikk av bruken av NSFs forskningsmidler.


Vikarbruk er en fare for pasientsikkerheten


25.08.2014-Silje Naustvik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund avdeling Oslo
Vikar, Pasientskade

Helse – Norge hadde ikke gått rundt uten vikarer, men det er flere farer ved den utstrakte bruken av vikarer og innleie.


Ville Florence fått NSF-stipend?


15.08.2014-Magnus Strømmen, forskningssykepleier, St. Olavs Hospital og PhD-student NTNU
Forskning

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forskningsmidler bør bidra til gjennomføring av gode, avgrensede kliniske studier som i dag har få muligheter til finansiering.


Pårørende etterspør støttesamtaler


14.08.2014-Anne-Gun Agledal, kreftkoordinator, Drammen kommune
Pårørende, Kreft

«Hvis ikke du hadde vært der, vet jeg ikke hvem jeg skulle ringt.» 


Forventningsbrist


14.08.2014-Barth Tholens (red.)

Hvordan skal vi forberede studenter på hva som venter dem i arbeidslivet?


Helse skal ikke være butikk.


13.08.2014-Anne Grete Frøslid Gjerdalen
Lokalsykehus, Sykehus

Halvparten av våre sykehus kan bli lagt ned, til tross for samfunnsansvaret om at sykehustilbudet skal være likt for alle! 


Skremmende ordning


11.08.2014-Anders Christoffersen, sykepleier og medisinstudent
Utdanning, Arbeidstaker

Hvorfor lar vi tilfeldige folk, uten opplæring, pleie de svakeste i samfunnet?


Norsk helsevesen fortjener ros


07.08.2014-Bjørn Dahler, sykehuspasient
Pasient

Leser i avisene at vi i Norge har et dårlig helsevesen. Det er ikke min erfaring.


Kven rir kjepphester?


05.08.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleiar NSF Møre og Romsdal
Deltid

Spekter vil gjerne tilby sjukepleiarar 100 prosent stilling, men at det føreset at sjukepleiarane vil arbeide når arbeidsgjevar har behov for kompetansen.


Lytt til ALLE sykepleiere, herr statsråd!


04.08.2014-Nina Horpestad, fylkesleder i NSF Rogaland
Arbeidstid, Arbeidsmiljø

Arbeidsministeren bør lytte mer til organisasjonen som representerer over 100 000 sykepleiere enn til tre sykepleiere som har meldt seg ut av sin organisasjon


Teori og praksis bør utfylle hverandre


03.07.2014-Silje Linnerud, tredjeårsstudent ved UiA og leder i NSF Studentstyre

Verdien av å tenke kritisk og kunnskapsbasert vil øke for sykepleiere etter endt utdanning.


Vi har en moderne arbeidsmiljølov!


03.07.2014-Karen Brasetvik, Leder for Sykepleierforbundet i Østfold.

Det Norge trenger er en moderne arbeidsgiverpolitikk. Det gjelder særlig offentlig sektor. Og det kan regjeringen gjøre noe med, skriver Karen Brasetvik.


Forebyggende arbeid kan øke kondombruk


01.07.2014-Siv Gamnes, daglig leder for Sex og samfunn, senter for ung seksualitet.

Vi trenger mer kunnskap om hvilke strategier som kan øke ungdommers motivasjon for å bruke kondom.


Vi trenger flere psykologer


27.06.2014-Kari Engdal

Helsesøstre blir ofte alene om ungdommers problemer, uten å kunne hjelpe dem.


Er vi best i verden?


27.06.2014-Kristin Heggen, professor, dr.polit og prodekan ved Medisinsk fakultet, UiO

Vi trenger nye tverrfaglige og nordiske mastergradsutdanninger.


Nedleggelse av Rjukan og Kragerø sykehus?


25.06.2014-Sigrunn Øygarden Gundersen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Telemark
Lokalsykehus

Fylkesleder i NSF Telemark svarer på påstandene om at forbundet vil legge ned lokalsykehus.


Innovasjon fra sykepleien


25.06.2014-Ole Petter Ottesen, professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo

For å møte utfordringene i helsevesenet trenger vi innovasjon. Sykepleie er et godt utgangspunkt.


Jordmors tilstedeværelse er viktig


25.06.2014-Carola Karl Urvik, jordmor med videreutdanning innen seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk, ansatt ved fødeavdeling i Sandnessjøen

Vi trenger mer forskning på hvordan de fødende selv opplever fødselen etter innføring av differensiert fødselsomsorg.


Støtter NSF nedleggelse av lokalsykehus?


23.06.2014-Gro Vaa, spesialsykepleier i psykiatri, Tinn kommune
Lokalsykehus

Norsk sykepleierforbund (NSF) svikter sine medlemmer i distriktene! Det mener spesialsykepleier Gro Vaa.


Smertevurdering krever opplæring


23.06.2014-Eirin Sigurdssøn Ludvigsen, intensivsykepleier ved Postoperativ avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Det er viktig at styrker og svakheter ved smertevurderingsverktøy belyses.


Helsearbeidere forén dere!


20.06.2014-Anne Karin Gammelsrud, pensjonert spesialsykepleier, Rakkestad
Helseøkonomi, Lokalsykehus

Dårlig økonomistyring og dårlig ledelse knebler faget vårt!


Vi må fokusere mer på tannhelse


20.06.2014-Torgeir Solberg Mathisen, geriatrisk sykepleier og slagsykepleier på Kongsberg sykehus, Med 3, Vestre Viken HF

Sykepleier bør informere om munnhelse uansett hvor de møter slagrammete pasienter.


Vi trenger funksjonsorienterte mastergrader


19.06.2014-Anners Lerdal
Utdanning, Sykepleie, Kunnskapsbasert sykepleie

Når et ord som mastersyke etablerer seg i debattfora, er det på tide å reagere.


Feilinformasjon fra NSF-tillitsvalgt


17.06.2014-Cathrine Hennig, fagsjef i Spekter
Arbeidstid, Arbeidsmiljø

Fagsjef Cathrine Henning i Spekter reagerer på NSF-hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip sitt Innspill "Modernisering?".


Modernisering?


13.06.2014-Kenneth Sandmo Grip, Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Onsdag denne uken kom bakholdsangrepet på Arbeidsmiljøloven fra Regjeringen som vi advarte mot, og fryktet etter valget 13. september i fjor.


Frisk kompetanse og arbeidsgivers behov


11.06.2014-Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstid, Utdanning

Helseforetakene tilbyr gjerne sykepleierne både hele stillinger og mer forutsigbare turnuser. Det forutsetter imidlertid at sykepleierne vil jobbe heltid.


Hvorfor blir sykepleiere leger?


04.06.2014-Anders Christoffersen, sykepleier og medisinstudent
Lege, Utdanning

På spørsmålet om hva som kan hindre folk i å utdanne seg vekk fra sykepleieryrket, så trakk alle frem lønn, arbeidsforhold og ansvar.


Helsevesenets friske kapital


04.06.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleir, Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

På denne tida av året får arbeidslivet tilført mykje frisk kapital. Mange unge mennesker, og nokre litt eldre også, går ut av utdanningsinstitusjonar med fagbrev, bachelor eller masterutdanning.


Sykepleierforbundet har et PR-problem


02.06.2014-Minna Hagring, intensivsykepleier
Markedsføring

Hvis NSF ønsker økt rekruttering til yrket må de kommunisere et bilde av sykepleie som mer enn bare omsorg og hjertevarme.


Norsk og dansk jordmorutdanning


28.05.2014-Hanne Schjelderup-Eriksen (bildet), leder Jordmorforbundet NSF og Linn Holberg, styremedlem Jordmorforbundet NSF.

Jordmorutdanningen i Norge versus jordmorutdanningen i Danmark. Diskusjonen fortsetter.


Guttejuks


28.05.2014-Barth Tholens
Utdanning, Kjønn

Er det på tide å diskriminere gutta fram i sykepleieutdanningen?


Å kvalitetssikre sykepleiestudenter


16.05.2014-Tonje Kristin Storhaug-Jensen, sykepleierstudent
Sykepleierstudent, Utdanning

Innehar en sykepleier fra én høgskole samme yrkeskompetanse som en sykepleier fra en annen høgskole?


- Brukerne må med


14.05.2014-Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Forskningsrådets fokus for velferdsteknologien blir for snever, mener Eli Gunhild By.


Danske jordemødre har en jordemoderuddannelse


13.05.2014-Lillian Bondo (bildet), formand for Jordemoderforeningen i Danmark og Bodil Møller, formand for ledernettværket for Danske Jordmodemoderutdannelser
Utdanning, Jordmor

I en reportasje i Sykepleien nr. 3- 2014 «Får ikke være ansvarlig på vakt» hævdes det, at danske jordemødre ikke er dygtige nok til at varetage arbejdet på barselafdelinger i Norge.


Ein dag å feire


12.05.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleder NSF Møre og Romsdal

I dag feires den internasjonale sykepleierdagen i anledning Florence Nightingales fødselsdag.


Enklere hverdag for sykepleiere og pasienter


09.05.2014-Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Divisjon for samfunn og helse, Norges forskningsråd
Velferd

Skal velferdsteknologi kunne tas i bruk på best mulig måte, må sykepleiefagene møte teknologifagene.


Nullvisjonen


08.05.2014-Barth Tholens
Rusmiddel

Er det fornuftig å ha en visjon om at ingen skal dø av overdoser i Norge?


Faglighet under press


24.04.2014-Marita Nordhaug, sykepleier, PhD i profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
Prioritering

Bør profesjonsutøvere på visse områder skjermes fra prioriteringsansvar og ressurshensyn?


En tilværelse uten mening


22.04.2014-Marina Gran Løland, sykepleierstudent ved Lovisenberg diakonale høyskole
Eldre, Etikk

Hvor lenge skal vi som sykepleiere motivere og distrahere pasienter som kun har ett ønske igjen, å få dø?


Konkurransedyktig offentlig lønn!


11.04.2014-Kari Lium, fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark.
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tre utvalg har slått fast: Hvert år taper offentlig sektor i lønnsutvikling sammenlignet med frontfaget Stein Lier Hansen har ansvaret for.


Frykten for å gjøre feil


08.04.2014-Jan Kåre Hummelvoll, drPH, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Hedmark

Vi trenger et forskningsmiljø som er åpent og realistisk innstilt til feilbarlighet.


Huff, mastergrad!


08.04.2014-Barth Tholens
Mastergradsutdanning, Utdanning, Videre- og etterutdanning, Forskning, Intensiv, Operasjon, Anestesi
Forstår arbeidsgivere hva de sier nei til når de vegrer seg mot å få sykepleiere med høyere universitetsutdanning?

Medisinfritt, ja takk!


07.04.2014-Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening

For dem som ikke ønskermedisinsk behandling, må det komme på plass reell valgfrihet i tilbudet.


Ensomme eldre krever tid


04.04.2014-Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes kommune

Mer tid og færre ansatte å forholde seg til gir økt tillit mellom eldre pasienter og ansatte i kommunehelsetjenesten.


God postoperativ smertebehandling


02.04.2014-Benjamin Storm, anestesilege, Nordlandssykehuset, Bodø

Bruk av Alfentanil ved fjerning av toraksdren, gir rask effekt, kraftig virkning og har kort virkningstid.


1-50 av 514 | Neste 50 Siste 14