NSF-INNSPILL

Ønsker stikkskadedirektivet velkommen

Eli Gunhild By2.jpg

NSF har gjennom internasjonalt arbeid vært med å bestemme hvordan helsearbeidere skal være bedre beskyttet mot stikkskader.

Les mer om Ønsker stikkskadedirektivet velkommen

Må vinne kampen om talentene

DyvekeHamza_1464.jpg

NSF bør tilpasse seg en mer mangfoldig medlemsmasse, mener Dyveke Hamza.

Les mer om Må vinne kampen om talentene

NSF har ansvar for framtidens sykepleieetikk

Per.jpg

Per Nortvedt mener NSF bør engasjere seg i etiske spørsmål av betydning for den norske helsetjenesten, uavhengig av legemakt og profesjonsinteresser.

Les mer om NSF har ansvar for framtidens sykepleieetikk

Besøkelsestid for sykepleiefaget

Kåre hagen kuttet.jpg

NSF bør ikke bruke årene som kommer til å slåss for mer ressurser til dagens måte å drive omsorg på, skriver Kåre Hagen.

Les mer om Besøkelsestid for sykepleiefaget

Sats på nyutdannete sykepleiere

Tone moan kuttet.jpg

Jeg ventet meg et entusiastisk gratulasjonsbrev og faglige tilbud til en nyutdannet sykepleier. I stedet fikk jeg en feit regning og en skinnfilofax fra juratiden, skriver Tone Moan.

Les mer om Sats på nyutdannete sykepleiere

Lær av England

anners lerdal web.jpg

NSFs viktigste oppgave er å bidra til at sykepleiere utvikler sin rolle som avanserte klinikere i et moderne og spesialisert helsevesen, mener Anners Lerdal.

Les mer om Lær av England

Lær av de gode eksemplene

DSC_0015 Lisbeth[1].jpg

Det er mulig å kutte bruken av ufrivillig deltid. Vi kjenner til flere kommuner og sykehus som har klart det.

Les mer om Lær av de gode eksemplene

Jeg har en drøm...

Lisbeth Normann

Min drøm er at norske myndigheter vil bli inspirert av hva andre land gjør innen sykepleiertjenesten, og lærer av dem.

Les mer om Jeg har en drøm...
1-8 | Neste

Gå til standpunktarkivet