Barth leder 2011.jpg

Et løfte som varer hele 2014?

En god barndom varer hele livet, slo Erna Solberg fast i sin nyttårstale. Det lover bra for løftene om en satsning på helsesøstertjenesten.

Les mer om Et løfte som varer hele 2014?

LEDERE

Huff, mastergrad!

Barth leder 2011.jpg
Forstår arbeidsgivere hva de sier nei til når de vegrer seg mot å få sykepleiere med høyere universitetsutdanning?
Les mer om Huff, mastergrad!

NSF-INNSPILL

Ønsker stikkskadedirektivet velkommen

Eli Gunhild By2.jpg

NSF har gjennom internasjonalt arbeid vært med å bestemme hvordan helsearbeidere skal være bedre beskyttet mot stikkskader.

Les mer om Ønsker stikkskadedirektivet velkommen

KRONIKKER

Når medisiner forlenger livet

bjornmho.jpg

Når skal helsetjenesten si nei, og hvilke etiske prinsipper skal gjelde?

Les mer om Når medisiner forlenger livet

FORSKNINGSINNSPILL

Frykten for å gjøre feil

HummelvollWEB.jpg
Forskningsartikkel

Vi trenger et forskningsmiljø som er åpent og realistisk innstilt til feilbarlighet.

Les mer om Frykten for å gjøre feil
Gå til standpunktarkivet