Nyhetsarkiv

Fritekst 
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrereing via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (7) Administrasjon (1) Afp (10) Akademikerne (1) Akupunktur (1) Akuttsykepleie (33) Alder (6) Alkohol (11) Allergi (2) Alternativ behandling (3) Amming (5) Amputasjon (4) Anatomi (1) Anestesi (4) Angst (2) Antibiotika (1) Arbeidsbelastning (22) Arbeidsgiver (44) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (37) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (75) Arbeidstaker (81) Arbeidstid (117) Astma (3) Atferd (1) Attest (2) Autorisasjon (28) Avtale (7) Avviksmelding (14) Bakterie (1) Barn (56) Barnesykdom (3) Bedriftshelsetjeneste (1) Behandling (31) Belastningslidelse (3) Bemanning (54) Beredskap (3) Bistand (6) Bivirkning (3) Blodprøve (3) Brudd (2) Brukermedvirkning (4) Cellegift (1) Deltid (53) Demens (14) Depresjon (2) Diabetes (8) Diagnostikk (2) Dialyse (1) Dilemma (2) Diskriminering (4) Dokumentasjon (5) Død (16) Dødshjelp (4) EU (24) Eksamen (6) Eldre (44) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (1) Ernæring (7) Erstatning (17) Etikk (47) Evaluering (1) Fagforening (27) Familie (7) Farmakologi (1) Fastlege (7) Fattigdom (2) Fengsel (10) Ferie (4) Fertilitet (1) Finansiering (13) Forebyggende behandling (7) Forebygging (21) Forgiftning (2) Forhandling (11) Forsikring (5) Forskning (81) Forsvarlighet (6) Fysiologi (1) Fysisk aktivitet (1) Fødsel (27) Førstehjelp (1) Geriatri (7) Gift (1) Gransking (1) Gravid (19) Helse (19) Helseforetak (28) Helsekontroll (5) Helseopplysning (4) Helsepersonell (25) Helseregion (5) Helsestasjon (26) Helsetjeneste (19) Helsevesen (21) Helseøkonomi (14) Historie (3) Hiv/aids (7) Hjelpemiddel (1) Hjemmesykepleie (15) Hjerneslag (1) Hjerte- og karsykdom (4) Hjerteinfarkt (2) Hjertesvikt (3) Hms (6) Homofili (3) Hud (2) Humor (2) Hygiene (19) Høring (3) Identitet (1) Infeksjon (1) Influensa (22) Informasjon (14) Informasjonsteknologi (19) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (1) Innvandrer (10) Institusjon (1) Intensiv (10) Internasjonal helse (9) Internasjonalt samarbeid (15) Internett (7) Internkontroll (2) Jordmor (7) Journal (6) Jus (32) Kartlegging (5) Katastrofe (5) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (10) Kjønn (24) Klage (3) Klima (3) Kommune (30) Kommunehelsetjeneste (81) Kommunikasjon (8) Komplikasjon (2) Konflikt (21) Konkurranse (8) Kontrollerte studier (2) Korridorpasienter (4) Kreft (43) Krise (6) Kronisk sykdom (2) Kultur (9) Kunnskapsbasert sykepleie (9) Kunst (1) Kurs (3) Kvalitativ studie (1) Kvalitet (11) Kvalme (1) Kvinne (20) Ledelse (68) Lege (7) Legemidler (30) Legevakt (6) Likelønn (30) Likestilling (19) Litteratur (2) Litteraturstudie (1) Livskvalitet (3) Livsstil (4) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (15) Lungesykdom (2) Lys (1) Lønn (88) Lønnsforhandlinger (147) Mann (4) Markedsføring (1) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (3) Medarbeider (1) Media (9) Medisinhåndtering (16) Medisinsk-teknisk utstyr (4) Menneskerettighet (2) Mestring (2) Metode (1) Miljø (6) Mishandling (6) Muskel- og skjelettsystem (2) Narkose (1) Natur (1) Nedskjæringer (8) Nevrologi (2) Norden (3) Nyfødt (3) Nyresvikt (1) Nøkkelord (13) Omorganisering (14) Omskjæring (4) Omsorg (8) Omstilling (9) Operasjon (20) Oppsigelse (5) Organisering (28) Overgrep (6) Overlevelse (1) Overtid (7) Overvekt (4) Palliasjon (3) Pasient (73) Pasientrettighet (15) Pasientskade (21) Pedagogikk (1) Pensjon (42) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Poliklinikk (3) Politikk (94) Praksisstudie (11) Prevensjon (2) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (4) Privatisering (10) Prosedyre (7) Prosjekt (4) Psykisk helse (70) Psykisk lidelse (19) Psykisk utviklingshemning (1) Psykologi (4) Psykose (3) Pårørende (11) Rammeplan (6) Rehabilitering (4) Rekruttering (32) Religion (4) Ressurs (1) Revmatisme (2) Risiko (7) Risikofaktor (3) Roller (2) Rusmiddel (37) Røntgen (4) Røyking (9) Samarbeid (8) Samhandling (45) Sanksjoner (1) Seksualitet (14) Selvmord (6) Sikkerhet (10) Skade (7) Skiftarbeid (9) Skikkethet (1) Skolehelsetjeneste (9) Smerte (5) Smitte (25) Sommeravvikling (8) Spesialisthelsetjenesten (47) Spiseforstyrrelse (1) Språk (9) Spørreundersøkelse (5) Statistikk (12) Stilling (4) Stoffmisbruk (4) Streik (45) Stress (12) Støy (1) Svangerskap (9) Sykdom (4) Sykefravær (16) Sykehjem (63) Sykehus (98) Sykepleie (51) Sykepleie teori (4) Sykepleie-pasient-forhold (8) Sykepleiens historie (2) Sykepleierolle (26) Sykepleierstudent (49) Sykepleierutdanning (60) Sykepleieryrket (40) Sykmelding (3) Symptom (2) Sår (1) Søvn (6) Tariff (32) Taushetsplikt (5) Terapi (3) Tillitsvalgt (13) Tilsyn (34) Trafikk (2) Transplantasjon (2) Traume (1) Trivsel (2) Turnus (39) Tvang (13) Tverrfaglighet (1) Uførhet (3) Ulykke (3) Underernæring (3) Undersøkelse (42) Undervisning (11) Ungdom (26) Universitet (4) Utbrent (2) Utdanning (101) Utviklingsland (10) Vaksine (30) Vakt (1) Vaktordninger (4) Varsling (21) Veiledning (8) Velferd (3) Venteliste (5) Verdens helseorganisasjon (2) Videre- og etterutdanning (19) Vikar (15) Vitenskap (1) Vold (18) Voldtekt (2) Yrke (12) Yrkesskade (12) test (2) Økonomi (50)

Helsesøstrene har fått ny leder


24.04.2014

Kristin Sofie Waldum ble i dag valgt som ny leder for Landsgruppa av helsesøstre (Lah).


Hvilke fagprosedyrer gjelder?


24.04.2014
Prosedyre

Diabetes i sykehjem – kartlegging ved innkomst? Stell av døde i sykehus? Respiratorbehandling av nyfødte? 


- Bent Høie mangler kunnskap om helsesøstertjenesten


24.04.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

- Vi er skuffet over at Høie ikke kjenner bedre til tjenesten vår og helsesøsters funksjon, sier Grydeland Ersvik.


Fastlegesykepleier endrer medikamentbruk


23.04.2014
Farmakologi, Medisinhåndtering, Samarbeid, Samhandling

Halvparten av medikamentlistene til pasientene i hjemmesykepleien i Sør-Gudbrandsdalen ble endret etter at man innførte ordning med fastlegesykepleier.


Svenske sykepleierstudenter fortsetter lønnskampen


23.04.2014
Lønn, Sykepleierstudent

Sykepleierstudenter rundt om i Sverige står på kravet «Inte under 24 000» i begynnerlønn. I morgen og lørdag blir det markeringer fra nord til sør i landet. 


– Mindre stress med langvakter


23.04.2014-Langvakter
Arbeidsgiver, Yrke, Turnus, Avtale, Bemanning, Sykepleieryrket
Randi Skartveit ble syk da hun jobbet i halv stilling på en intensivavdeling. Hun har vært frisk etter at hun begynte i 90 prosent med langvakter på Vea sykehjem.

NSF vil ha «den gode turnus»


23.04.2014-Langvakter
Arbeidsgiver, Arbeidstid, Avtale, Bemanning, Sykepleieryrket, Turnus, Yrke
NSF er positive til å prøve ut karmøyturnusen, men ønsker den ikke som mal.

Anbefaler hjemmebesøk av jordmor


22.04.2014
Fødsel

Alle nybakte foreldre skal få besøk av jordmor første eller andre døgn etter hjemreise fra sykehus. Det foreslår Helsedirektoratet i en ny retningslinje.


Personlig, men ikke privat


22.04.2014
Pasient, Sykepleie-pasient-forhold

Hvor privat bør sykepleieren være overfor pasienten?


Halvsøsteren


16.04.2014

Bård Nylund hoppet av sykepleiestudiet for å kjempe for damer med skjegg og menn i kjoler.


Uniform gir respekt og trygghet


15.04.2014
Arbeidsmiljø, Hygiene
Sykepleieruniformen bidrar til yrkesidentitet, tillit og respekt, men er først og fremst et vern mot smitte.

Med litt for mye jern


14.04.2014
Grethe Moe Vatne må jevnlig årelates.

Vil fjerne minstekrav til tid i praksis


11.04.2014
Sykepleierutdanning, Praksisstudie, Utdanning

Sykepleierutdanningens bestemmelser om tidsangivelser av praksisperiodenes lengde bør avskaffes, mener Universitets- og høgskolerådet. NSF ber departementet avvise forslaget.


En 35 år gammel bekymringsmelding


11.04.2014
«Denne mannen fortjente ikke straff, men Kongens gull!»

Overleverte lovforslag


11.04.2014

I dagens statsråd overleverte Bent Høie lovforslaget om omskjæring av guttebarn. Smertelindring blir påbudt.


Ønsker å kartlegge fraværspraksis


11.04.2014

Stian Aasoldsen, leder for NSF Student er interessert i å kartlegge hva som er gjeldende fraværspraksis for de forskjellige sykepleierutdanningene.


Lønn lokker sykepleiere


10.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Sju av ti rådmenn og ordførere tror lønn er viktig for å tiltrekke seg flere sykepleiere ifølge fersk måling.


Startet forhandlingene med Spekter


10.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Lønnsmessig uttelling for utdanning og ansvar var Unios klare signal til Spekter da partene innledet årets tariffoppgjør i går.


Omskjæring opp i statsråd i morgen


10.04.2014

– Jeg håper Stortinget ikke følger helseministerens ønske, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder i landsgruppen av helsesøstre.


To dager veltet hele studieåret


10.04.2014
Sykepleierstudent Mari Aspelund ble innlagt på sykehus mens hun var i praksis. 2,4 dager for mye fravær gjør at hun blir ett år forsinket i studiene.

Ny master


09.04.2014

Fra høsten er det mulig å bli master i kommunehelse, enten som hjemmesykepleier eller som helsesøster.


Ny rettsrunde for filippinske sykepleiere


09.04.2014
Autorisasjon, Arbeidsmiljø, Fagforening, Sykehus, Jus

Det blir ny rettsrunde i saken om utnyttelse av filippinske sykepleiere. Den starter i januar 2015.


Må betale for å beholde kvalitet


08.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Oslo kommune må gi ansatte med utdanning og kompetanse på høgskole og universitetsnivå økonomisk uttelling, krever Unio Oslo kommune.


Videreutdanner til deltid


08.04.2014
Arbeidstid, Arbeidstaker, Utdanning

Sykepleieren ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta videreutdanning mot to års arbeidsplikt. Ferdig utdannet ble hun tilbudt 45 prosent stilling. Sier hun nei vil det koste henne 200 000 kroner.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Nordland, Laila Wilhelmsen, mener Nordlandssykehuset driver moderne slaveri.


Nei til omskjæring fra private


08.04.2014

Bent Høie mener private kan omskjære guttebabyer. Men verken Aleris eller Volvat vil ha jobben, ifølge Dagens Medisin.


20 år siden folkemordet


07.04.2014-Tema: Rwanda
Traume, Internasjonalt samarbeid

– En spesiell dag, sier Jean Pierre Nsabimana i sykepleierforbundet i Rwanda. Det er på dagen 20 år siden folkemordet startet.


Staten må redusere lønnsgapet


07.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

I dag startet forhandlingene i staten. Unio krever et oppgjør som reduserer lønnsgapet til privat sektor. Et lønnsgap som har vokst kraftig siden 2000.


Pasienthjelp på nett


07.04.2014
Informasjonsteknologi, Informasjon, Pasient

Direkte linje til helsevesenet gjør noe med pasientenes opplevelse av kreftsykdommen. Erfaringene er både positive og negative, ifølge ny forskning. 


KS maner til moderasjon


04.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tariffoppgjøret 2014 må gjennomføres innenfor en moderat økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien. Det er utgangspunktet for KS i oppgjøret i kommunal sektor.


Uenige om spiralregelverk


03.04.2014

Først sa han det ikke var lov å reservere seg mot å sette inn spiral. Nå er helseministeren usikker.


Krever mer betalt for utdanning


03.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

– Vi krever at høyere utdanning skal lønne seg mer enn det gjør i dag. Det vil også lønne seg for kommunene framover, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune.


Enighet i frontfaget


03.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Frontfaget er i mål. Resultat ble en samlet ramme på 3,3 prosent lønnsøkning. – Bra grunnlag for offentlig sektor mener Unio.


Færre aborter


03.04.2014
Jordmor, Abort

Blant tenåringer har antall aborter ikke vært lavere enn siden registreringen startet i 1979.


Jobb mindre og tjen mer


02.04.2014

Det er mulig å innføre sekstimersdag, og i tillegg ha en stor vekst i det private forbruket. Det viser beregninger SSB har gjort for NRK.


Likelønn i revers


31.03.2014
Lønn, Lønnsforhandlinger

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker. Og størst er lønnsforskjellene for kvinner med høyere utdanning. 


Menn snakker annerledes om muskelsmerter


28.03.2014-Susanne Dietrichson

Statistisk sett rammes like mange menn av muskellidelser som kvinner. Men fortellingene er ikke de samme.


Skyld ikke på rusmisbrukeren


28.03.2014
Rusmiddel, Behandling

Frafallsprosenten i rusbehandlingen er høy. Hva er det som gjør at noen avbryter behandling for rusmisbruk?


Ut og inn av sykepleien


27.03.2014
Kritikerroste Claudia Scott mener sykepleierutdanningen er den beste hun kunne fått.

Bruk av forskjøvet arbeidstid


27.03.2014
Arbeidstid

Hva er forskjøvet arbeidstid? Hvilke regler for kompensasjon gjelder ved forskjøvet arbeidstid?


Eksterne blikk på høyere utdanning


26.03.2014
Finansiering, Forskning, Utdanning

Før påske vil det bli nedsatt et eksternt ekspertutvalg med representanter fra inn- og utland til å gå gjennom finansieringsordningene i høyere utdanning.


Leger hever blodtrykket


26.03.2014

Når leger måler blodtrykk, er det høyere enn når sykepleiere måler.


Ny strid om langvakter i Fagforbundet


25.03.2014
Arbeidstid, Turnus, Vaktordninger

Fagforbundet sier nei til 14-timersvakter for sine medlemmer i hjemmetjenesten i Stavanger. Nå truer flere med å melde seg ut av forbundet. NSF har sagt ja.


Ammer seg til bedre hjertehelse?


25.03.2014
Amming, Forskning, Hjerte- og karsykdom

«Amming beskytter mors hjerte», skrev VG i 2007. Det gjorde forsker Tone Natland Fagerhaug nysgjerrig.


Helse- og omsorg en papirmølle


25.03.2014

Kommunikasjon mellom helseforetak, kommuner og legekontor skjer fortsatt stort sett på papir, melder Riksrevisjonen.


Vant kampen om utdanning


25.03.2014
Sykepleierutdanning, Utdanning, Utviklingsland

Sykepleierne i Malawi truet med streik og fikk gjennomslag for ny videreutdanning.


Sammen for livet


24.03.2014
Alder, Omsorg, Sykehjem, Kurs
Gulset nærmiljøsenter satser på aktivitet for eldre. Håpet er at det kan bidra til å utsette sykehjemsinnleggelse.

– En bevegelse er på vei


24.03.2014
Kommune, Kommunehelsetjeneste, Organisering
Vibeke Westh mener kommunesammenslåingen i Danmark har åpnet en del dører for sykepleiere.

Vil ha færre AMK-sentraler


21.03.2014-AMK
Akuttsykepleie, Helseregion, Helsevesen, Organisering
Lederen for landets største AMK-sentral mener seks til åtte store sentraler kan være nok. I dag er det 19.

Hvem skal høre lydloggene?


21.03.2014-AMK
Akuttsykepleie, Arbeidsmiljø, Jus, Taushetsplikt
AMK-ansatte vil ikke at mediene gjengir samtalene deres som er tatt opp på bånd. Pressen ønsker lettere tilgang til lydlogger for å gjøre en god jobb.

Millionlønninger til Statoil-ledere


21.03.2014
Lønn

Ti Statoil-ledere fikk til sammen nærmere 70 millioner kroner i lønn i fjor. Toppsjefen selv tjente godt over 14 millioner kroner.


1-50 av 2698 | Neste 50 Siste 48


Jobb smart-arkiv