Nyhetsarkiv

Fritekst 
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrereing via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (7) Administrasjon (1) Afp (10) Akademikerne (1) Akupunktur (1) Akuttsykepleie (36) Alder (8) Alkohol (13) Allergi (2) Alternativ behandling (3) Amming (5) Amputasjon (4) Anatomi (1) Anestesi (4) Angst (3) Antibiotika (2) Arbeidsbelastning (22) Arbeidsgiver (45) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (37) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (77) Arbeidstaker (82) Arbeidstid (121) Astma (3) Atferd (1) Attest (4) Autorisasjon (30) Avtale (7) Avviksmelding (14) Bakterie (1) Barn (59) Barnesykdom (3) Bedriftshelsetjeneste (1) Behandling (31) Belastningslidelse (3) Bemanning (55) Beredskap (4) Bistand (6) Bivirkning (3) Blodprøve (3) Brudd (2) Brukermedvirkning (5) Cellegift (1) Dagbehandling (4) Deltid (54) Demens (14) Depresjon (4) Diabetes (8) Diagnostikk (2) Dialyse (1) Dilemma (2) Diskriminering (5) Dokumentasjon (5) Død (16) Dødshjelp (4) EU (24) Eksamen (6) Eldre (46) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (1) Ernæring (7) Erstatning (18) Etikk (47) Evaluering (1) Fagforening (27) Familie (7) Farmakologi (1) Fastlege (7) Fattigdom (2) Fengsel (10) Ferie (4) Fertilitet (1) Finansiering (14) Forebyggende behandling (7) Forebygging (21) Forgiftning (2) Forhandling (11) Forsikring (5) Forskning (81) Forsvarlighet (6) Fysiologi (1) Fysisk aktivitet (1) Fødsel (28) Førstehjelp (1) Geriatri (7) Gift (1) Gransking (1) Gravid (21) Helse (19) Helseforetak (29) Helsekontroll (5) Helseopplysning (4) Helsepersonell (25) Helseregion (5) Helsestasjon (27) Helsetjeneste (20) Helsevesen (21) Helseøkonomi (14) Historie (3) Hiv/aids (7) Hjelpemiddel (2) Hjemmesykepleie (16) Hjerneslag (1) Hjerte- og karsykdom (4) Hjerteinfarkt (2) Hjertesvikt (3) Hms (6) Homofili (3) Hud (2) Humor (2) Hygiene (19) Høring (3) Identitet (1) Infeksjon (1) Influensa (22) Informasjon (14) Informasjonsteknologi (19) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (1) Innvandrer (11) Institusjon (1) Intensiv (10) Internasjonal helse (9) Internasjonalt samarbeid (15) Internett (7) Internkontroll (2) Jordmor (7) Journal (6) Jus (32) Kartlegging (6) Katastrofe (5) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (14) Kjønn (26) Klage (3) Klima (4) Kommune (30) Kommunehelsetjeneste (81) Kommunikasjon (9) Komplikasjon (2) Konflikt (21) Konkurranse (8) Kontrollerte studier (2) Korridorpasienter (4) Kreft (44) Krise (6) Kronisk sykdom (2) Kultur (9) Kunnskapsbasert sykepleie (9) Kunst (1) Kurs (3) Kvalitativ studie (1) Kvalitet (11) Kvalme (1) Kvinne (20) Ledelse (68) Lege (7) Legemidler (30) Legevakt (6) Likelønn (30) Likestilling (19) Litteratur (2) Litteraturstudie (1) Livskvalitet (3) Livsstil (4) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (16) Lungesykdom (2) Lys (1) Lønn (100) Lønnsforhandlinger (160) Mann (4) Markedsføring (1) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (3) Medarbeider (1) Media (10) Medisinhåndtering (16) Medisinsk-teknisk utstyr (4) Menneskerettighet (2) Mestring (2) Metode (1) Miljø (6) Mishandling (6) Muskel- og skjelettsystem (2) Narkose (1) Natur (1) Nedskjæringer (8) Nevrologi (2) Norden (3) Nyfødt (5) Nyresvikt (1) Nøkkelord (14) Omorganisering (14) Omskjæring (4) Omsorg (9) Omstilling (9) Operasjon (20) Oppsigelse (5) Organisering (28) Overgrep (6) Overlevelse (1) Overtid (7) Overvekt (4) Palliasjon (3) Pasient (76) Pasientrettighet (15) Pasientskade (21) Pedagogikk (1) Pensjon (42) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Poliklinikk (3) Politikk (95) Praksisstudie (11) Prevensjon (2) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (4) Privatisering (10) Prosedyre (7) Prosjekt (4) Psykisk helse (72) Psykisk lidelse (20) Psykisk utviklingshemning (1) Psykologi (4) Psykose (3) Pårørende (11) Rammeplan (6) Rehabilitering (4) Rekruttering (33) Religion (4) Ressurs (1) Revmatisme (2) Risiko (7) Risikofaktor (3) Roller (2) Rusmiddel (37) Røntgen (4) Røyking (9) Samarbeid (8) Samhandling (45) Sanksjoner (1) Seksualitet (14) Selvmord (6) Sikkerhet (10) Skade (7) Skiftarbeid (9) Skikkethet (4) Skolehelsetjeneste (10) Smerte (5) Smitte (25) Sommeravvikling (8) Spesialisthelsetjenesten (47) Spiseforstyrrelse (1) Språk (10) Spørreundersøkelse (5) Statistikk (13) Stilling (4) Stoffmisbruk (4) Streik (46) Stress (12) Støy (1) Svangerskap (9) Sykdom (4) Sykefravær (16) Sykehjem (63) Sykehus (102) Sykepleie (52) Sykepleie teori (4) Sykepleie-pasient-forhold (9) Sykepleiens historie (2) Sykepleierolle (27) Sykepleierstudent (49) Sykepleierutdanning (61) Sykepleieryrket (41) Sykmelding (4) Symptom (2) Sår (1) Søvn (6) Tannhelse (1) Tariff (32) Taushetsplikt (5) Terapi (3) Tillitsvalgt (13) Tilsyn (34) Trafikk (2) Transplantasjon (2) Traume (2) Trivsel (2) Turnus (39) Tvang (13) Tverrfaglighet (1) Uførhet (3) Ulykke (4) Underernæring (3) Undersøkelse (43) Undervisning (11) Ungdom (28) Universitet (4) Utbrent (3) Utdanning (107) Utviklingsland (10) Vaksine (31) Vakt (2) Vaktordninger (4) Varsling (21) Veiledning (8) Velferd (3) Venteliste (5) Verdens helseorganisasjon (2) Videre- og etterutdanning (19) Vikar (16) Vitenskap (1) Vold (19) Voldtekt (2) Yrke (13) Yrkesskade (13) test (2) Økonomi (51)

SAK har (nesten) alltid rett


16.09.2014

94 prosent av klagene som behandles i Helsepersonellnemnda, opprettholder Statens autorisasjonskontor sitt vedtak.


Politiattestnemda legges ned


15.09.2014
Attest, Skikkethet

Fra 2015 skal høgskoler og universiteter selv behandle saker der studenter har pletter på rullebladet. Studenter og høgskoler frykter mangel på likebehandling.


- Ikke store avvik


12.09.2014

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen kan ta et semester i Australia.

- Det er forskjeller i utdanningen, men store avvik vil jeg ikke kalle det, sier instituttleder Sissel Tollefsen.


Verneplikt for å løse sykepleierkrisen


11.09.2014
Bemanning

En av tre unge må utdanne seg innenfor helsesektoren de neste årene. Professor foreslår verneplikt for å dekke behovet.


SAK vil ikke innrømme feil


09.09.2014

Direktør i Statens Autorisasjonskontor (SAK), Anne Herseth Barlo, vil ikke svare på om SAK har gjort feil i Ingvild Elsbak sin sak.


Kan få autorisasjon i Sverige


08.09.2014

Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia. Statens autorisasjonskontor (SAK) har bedt henne ta hele utdanningen på nytt. Svenskene vurderer det annerledes.


– Det tar tid å lege en brannskade


08.09.2014-Tema: Brannskader

Venche ble fraktet med luftambulanse til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus en sen fredags kveld.

Det har tatt tid å komme seg etter at livet på et øyeblikk ble snudd opp ned, og hun ber sykepleiere huske at det tar tid å lege en brannskade - på flere måter.

 


Ber regjeringen rydde opp


08.09.2014

- Det er merkelig at studenter som har tatt samme utdanning ved samme utdanningssted, skal behandles så ulikt, sier Tove Karoline Knutsen (Ap).


Hadde ti prosent sjanse for å overleve


04.09.2014-Tema: Brannskader

På kraftstasjonen skjedde det som ikke skulle skje. Etterpå lå Kåre Jan Sørheim fire måneder i koma.


Brannskader i 30 år


04.09.2014-Tema: Brannskader

Denne måneden er det nøyaktig 30 år siden den første pasienten ble tatt imot på brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus. 


– Sekresjon, farge og lukt sier noe om sårtilhelingen


04.09.2014-Tema: Brannskader

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har behandlet pasientene med de største og dypeste sårene i 30 år.


Maida (2 år) fikk kokende vann over seg


04.09.2014-Tema: Brannskader

Det tar under ett sekund å få brannskade av vann som holder 100 °C.


Caroline tok på vedovnen


04.09.2014-Tema: Brannskader

Da Caroline brant seg på hendene, var hun baby. Liten skade kan få store følger.


Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp


04.09.2014-Tema: Brannskader

Alle barn på brannskadeavdelingen får nå tilbud om psykiatrisk konsultasjon.


Lever godt etter brannskaden


04.09.2014

– Helsen blir dårligere, men brannskadde er like fornøyde med livet som folk flest, sier forsker Asgjerd Moi.


Fra åpen til lukket behandling


04.09.2014-Tema: Brannskader

De største endringene i behandlingen på brannskadepasienter skjedde ganske tidlig etter at avdelingen ble åpnet.


- Det jobbes med saken


04.09.2014

Norsk sykepleierforbund ønsker et mer oversiktlig regelverk for studenter som har tatt utdanning i utlandet.


Depresjon forklarer ikke alkoholmisbruk


03.09.2014
Alkohol, Depresjon

Deprimerte pasienter drikker ikke for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.


Tallenes tale


02.09.2014
Sykehus, Statistikk

Aktiviteten og ressurstilgangen i spesialisthelsetjenesten har vokst omtrent like mye som befolkningsveksten de siste ti årene ifølge SAMDATA.


Uforståelig avslag


02.09.2014

Tre studenter dro til Australia for å bli sykepleiere. To kom tilbake og fikk norsk autorisasjon. Den tredje fikk det ikke.


Hud mot hud


02.09.2014

Sykepleiere sier hudkontakt mellom premature og deres foreldre er viktig, men aksepterer at det ikke alltid skjer.


Omsorgsfulle sykepleiere brenner ut


01.09.2014
Utbrent, Sykepleierolle

Sykepleiere som velger yrket av andre grunner enn bare å hjelpe andre, blir mindre stresset, unngår å bli utbrent og er mer motivert for jobben


For Marikken


28.08.2014

Eivind Eidslott har skrevet bok om å ha barn med Down syndrom.


Bortkastet utdanning


28.08.2014

Å utdanne seg i utlandet er populært, men er det lurt? Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia, men får ikke norsk autorisasjon.


Unge jenter sliter psykisk


27.08.2014
Depresjon, Ungdom

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. 


Bestilte sykepleier, fikk assistent


25.08.2014
Vikar

Flere sykehjem i Bergen har i sommer klaget på vikarene fra privatleverandøren Orange Helse.


Vil heve aldersgrensen


25.08.2014
Alder

Byrådet i Bergen skal neste uke svare på et forslag fra regjeringen om å heve aldersgrensen for helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år.


Høringsfrist for akuttforskrift


22.08.2014

15. september er fristen for å mene noe om den nye akuttforskriften.


Livskvalitet i tennene


21.08.2014
Tannhelse

Tannbehandling er ikke en del av det ordinære helsetilbudet i Norge, fordi tenner ikke blir ansett som en del av kroppen. Svært uheldig mener forskere.


Ingen nye barnesykepleiere i Nordland


20.08.2014

Med for få søkere kan ikke Universitetet i Nordland starte opp videreutdanning i barnesykepleie.


Engler i hvitt?


20.08.2014
Utdanning, Omsorg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.


Åpenhjertig om kjønnsidentitet


19.08.2014
Kjønn

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp


På innsiden


19.08.2014

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.


Født i feil kropp


18.08.2014
Nøkkelord

Petter Vennerød har møtt mennesker som ikke kan leve i den kroppen de er født i. I dag er det premiere på første del av dokumentarserien som vises på TV2.


Disse jobbet med traumene


18.08.2014

– Ikke gå fra meg


18.08.2014
Angst, Barn, Kreft, Pasient, Psykisk lidelse, Sykehus

Frem til sent på 70-tallet fikk ikke barn ha foreldrene hos seg på norske sykehus.

Wenche Rønning (bildet) har bitre minner fra Ullevål sykehus. Som 7-åring fikk hun kreft.


Vil ikke i skyttergraven


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.


Aldri nok tid


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 


- Det viktigste vi har


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.


Lover og avtaler


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.


Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget


15.08.2014
Arbeidstid

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.


Ap tar selvkritikk


15.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.

Bent Høie (H): - Ikke troverdig.

 


Slår antibiotika-alarm


14.08.2014
Antibiotika

Motstandsdyktigheten mot antibiotika øker. Samtidig har det ikke skjedd nye oppdagelser på området siden 1987.


Et tastetrykk unna


14.08.2014-Barth Tholens
Media, Barn, Traume, Sykepleie, Sykepleie-pasient-forhold

Fra og med i dag kan du laste ned vår ferske august-utgave på iPad og Android.


- En dråpe i havet


13.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.


Studiestart i Oslo


12.08.2014

Flere tusen studenter møtte opp på St. Hanshaugen til den offisielle åpningen av studieåret 2014.


Klar, ferdig, gå!


11.08.2014

I morgen er det studiestart for de fleste sykepleierstudenter. 

- Kom fort i gang med studiene, råder NSFs studentleder, Mia Andresen.


Malariamygg møter Nemesis


08.08.2014

Verdens første vaksine mot malaria kan være i bruk fra neste år.


Feil verdt 65 millioner kroner


08.08.2014

NPE har utbetalt 65 millioner kroner i erstatninger for feil gjort i det private helsevesenet de siste fem årene


IPad og robotseler til eldre?


07.08.2014
Eldre, Hjelpemiddel

Eldre mennesker kan bli ensomme av å bruke teknologiske hjelpemidler som er designet feil, advarer forsker.


1-50 av 2851 | Neste 50 Siste 1


Jobb smart-arkiv