Nyhetsarkiv

Fritekst 
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrereing via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (15) Alkohol (16) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (107) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (139) Astma (8) Atferd (4) Attest (3) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (152) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (68) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (17) Diabetes (22) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (45) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (181) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (99) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (52) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (36) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (105) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (1) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (34) Parese (3) Pasient (147) Pasientrettighet (21) Pasientskade (25) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (65) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (147) Psykisk lidelse (71) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (18) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (5) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (12) Sykefravær (16) Sykehjem (191) Sykehus (137) Sykepleie (150) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (64) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (129) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (5) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (8) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (61) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (62) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (21) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Bestilte sykepleier, fikk assistent


25.08.2014
Vikar

Flere sykehjem i Bergen har i sommer klaget på vikarene fra privatleverandøren Orange Helse.


Vil heve aldersgrensen


25.08.2014
Alder

Byrådet i Bergen skal neste uke svare på et forslag fra regjeringen om å heve aldersgrensen for helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år.


Høringsfrist for akuttforskrift


22.08.2014

15. september er fristen for å mene noe om den nye akuttforskriften.


Livskvalitet i tennene


21.08.2014
Tannhelse

Tannbehandling er ikke en del av det ordinære helsetilbudet i Norge, fordi tenner ikke blir ansett som en del av kroppen. Svært uheldig mener forskere.


Ingen nye barnesykepleiere i Nordland


20.08.2014

Med for få søkere kan ikke Universitetet i Nordland starte opp videreutdanning i barnesykepleie.


Engler i hvitt?


20.08.2014
Utdanning, Omsorg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.


Åpenhjertig om kjønnsidentitet


19.08.2014
Kjønn

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp


På innsiden


19.08.2014

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.


Født i feil kropp


18.08.2014
Nøkkelord

Petter Vennerød har møtt mennesker som ikke kan leve i den kroppen de er født i. I dag er det premiere på første del av dokumentarserien som vises på TV2.


Disse jobbet med traumene


18.08.2014

– Ikke gå fra meg


18.08.2014
Angst, Barn, Kreft, Pasient, Psykisk lidelse, Sykehus

Frem til sent på 70-tallet fikk ikke barn ha foreldrene hos seg på norske sykehus.

Wenche Rønning (bildet) har bitre minner fra Ullevål sykehus. Som 7-åring fikk hun kreft.


Vil ikke i skyttergraven


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.


Aldri nok tid


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 


- Det viktigste vi har


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.


Lover og avtaler


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.


Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget


15.08.2014
Arbeidstid

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.


Ap tar selvkritikk


15.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.

Bent Høie (H): - Ikke troverdig.

 


Slår antibiotika-alarm


14.08.2014
Antibiotika

Motstandsdyktigheten mot antibiotika øker. Samtidig har det ikke skjedd nye oppdagelser på området siden 1987.


Et tastetrykk unna


14.08.2014-Barth Tholens
Media, Barn, Traume, Sykepleie, Sykepleie-pasient-forhold

Fra og med i dag kan du laste ned vår ferske august-utgave på iPad og Android.


- En dråpe i havet


13.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.


Studiestart i Oslo


12.08.2014

Flere tusen studenter møtte opp på St. Hanshaugen til den offisielle åpningen av studieåret 2014.


Klar, ferdig, gå!


11.08.2014

I morgen er det studiestart for de fleste sykepleierstudenter. 

- Kom fort i gang med studiene, råder NSFs studentleder, Mia Andresen.


Malariamygg møter Nemesis


08.08.2014

Verdens første vaksine mot malaria kan være i bruk fra neste år.


Feil verdt 65 millioner kroner


08.08.2014

NPE har utbetalt 65 millioner kroner i erstatninger for feil gjort i det private helsevesenet de siste fem årene


IPad og robotseler til eldre?


07.08.2014
Eldre, Hjelpemiddel

Eldre mennesker kan bli ensomme av å bruke teknologiske hjelpemidler som er designet feil, advarer forsker.


– En vekker for oss alle


06.08.2014
Brukermedvirkning, Psykisk helse

Brukerstyrte psykiske helsetjenester gir like positive resultater for sine brukere som de fagstyrte viser internasjonale studier.


Helsetjenestene er under press


05.08.2014
Helsetjeneste, Pasient

Hvor mye kapasitet trenger egentlig Helse-Norge i framtida? Forskere spår at helsetjenester vil vokse med 20 prosent de neste femten åra.


Svensk pleie


04.08.2014

En tredel av alle sykepleiere som ble uteksaminert i Sverige i fjor, fikk norsk sykepleierautorisasjon.


Med livet som innsats?


30.07.2014

Skal helsepersonell gå inn i potensielt farlige situasjoner før politiet har kommet til stedet?


Mangler barnesykepleiere


04.07.2014

2 av 29 sykepleiere er barnesykepleiere på Rikshospitalets kirurgiske avdeling for barn innenfor ortopedi og øre, nese og hals.

– Det er for få, mener fagutviklingssykepleier Eva Carlsen.


Helsevesenet får "havarivernkommisjon"


01.07.2014

NSF mener dette er et positivt inititativ fra helseministeren.

- Men vi mener at å lære av feil, fremdeles må være det viktigste med meldeordningen, sier Eli Gunhild By.


Typisk norsk


30.06.2014

Er det typisk norsk å være god og sunn? Folkehelserapporten 2014 gir noen svar.


Gjort på en dag


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Dagbehandling, Kirurgi

Noen sykehus gjør mye dagkirurgi, mens andre legger inn tilsvarende pasienter. For Cathrine Opgård var det hele over på noen få timer. 


Vil ha mye mer dagkirurgi


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Dagbehandling, Kirurgi, Finansiering

Feil finansiering frister fagfolk til unødvendige innleggelser, mener overlege Johan Ræder.


Ahus har landets største dagkirurgi


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Kirurgi, Dagbehandling

På Ahus leder intensivsykepleier Mariann Aaland landets største dagkirurgiske senter.


Dagkirurgien startet på Kongsberg


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Kirurgi, Dagbehandling

Her er landets første dagkirurgiske pasient.


Lokal aktivitet førsteprioritet


27.06.2014

- NSF Student skal bli en synlig studentorganisasjon, også lokalt, sier de nyvalgte lederne Mia Andresen (27) og Silje Linnerud (22). 


Avdekket feil medisinbruk


26.06.2014

107 av 110 undersøkte pasienter i hjemmetjenesten i Oslo, hadde problemer som kunne spores tilbake til medikamentbruken deres.


Lærerne i streik fra 1. juli


25.06.2014
Arbeidstid, Lønn, Lønnsforhandlinger

– Lærerne har gitt et kraftig signal til KS. Nå blir det streik, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied.


Sykepleiere flykter til kommunene


25.06.2014
Lønn, Rekruttering

Intensivsykepleiere ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) kan tjene opptil 30 000 kroner mer i lønn ved å begynne å jobbe i kommunene rundt sykehuset.


Vil du bli en "Fulbrighter"?


24.06.2014

Hvert år søker tusenvis at studenter verden over om Fulbright stipend. Søknadsfristen for 2015 nærmer seg.


Jenteduo skal styre NSF Student


23.06.2014

Mia Andresen (bildet) og Silje Linnerud skal lede NSF Student det neste året.


Sykepleien som app


23.06.2014

Nå kan du laste ned den nye Sykepleien-appen til nettbrett.


Åtte av ti i staten sa ja


20.06.2014
Lønnsforhandlinger, Streik

Unios medlemmer i staten har sagt ja til resultatet av lønnsoppgjøret. Dermed er årets tarifforhandlinger avsluttet og det blir ingen streik.


Studentenes årsmøte starter i dag


19.06.2014

I fire dager skal rundt 100 studenter diskutere og legge planer for det neste året.


– Krev penger!


19.06.2014

Det er penger å hente i de lokale lønnspottene. – Nå må dere kreve, sier NSF-leder Eli Gunhild By til sykepleierne.


Status blå-blå


18.06.2014

De blå-blå har styrt landet i ett halvt år. I dag Gjorde Erna Solberg opp status.


Ut på høring


18.06.2014

Regjeringens forslag om å fjerne henvisningen fra fastlegen når kvinner ønsker abort, sendes ut på høring.

 


Her går det galt


17.06.2014

480 meldinger om uønskede hendelser til Kunnskapssenteret viser at prøvesvar blir forvekslet, forsinket, glemt, forlagt og forsvinner. IKT- og transportproblemer er også årsak til feil.


Vil ha aldersgrense


17.06.2014

Jenny Klinge er i mindretall når hun ønsker 18-årsgrense for omskjæring.


1-50 av 2826 | Neste 50 Siste 26


Jobb smart-arkiv