facebook 2.jpg

Sykepleien

13sy14_001.jpg

Sykepleien 14/2013

Anne Waagan advarer mot at nyfødte på intensiv ikke får bra nok faglig oppfølging.


13sy13_001.jpg

Sykepleien 13/2013

I Sverige ber kirurgene om røykfrihet åtte uker før og etter operasjon. Denne ideen har ikke kjangs i Norge. 


13sy12_001.jpg

Sykepleien nr. 12/2013

Den lange veien.

For Tori har det tatt seks år å få kroppen sin tilbake.


1113.pdf

Sykepleien 11/2013

Sofie Michanek startet protestaksjon. Lønnen er for lav og jobben for hektisk for svenske sykepleiere.


13sy10_001.jpg

Sykepleien 10/2013

Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier.


13sy9_001.jpg

Sykepleien 9/2013

Papirløse, rusmisbrukere, fattige tilreisende. Sturla Stålsett har et hjerte for dem alle.


forside.jpg

Sykepleien 8/2013

Mannehelse og kvinnehelse går i utakt. Vi har forsøkt å finne ut hvorfor.


13sy7_001.jpg

Sykepleien 7/2013

Mens asylbarna venter, passer helsesøster på helsen deres.


13sy6_001.jpg

Sykepleien 6/2013

Høyere lønnsvekst, mot mer fleksible arbeidstider. Det er Anne-Kari Brattens oppskrift for sykepleierne.


13sy5_001.jpg

Sykepleien 5/2013

Ø-hjelp skal flyttes fra sykehus til kommune. Det er ikke bare bare.


forside 4 13.jpg

Sykepleien 4/2013

Barneombud Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste.


3 13 forside.jpg

Sykepleien 3/2013

Mangelen på spesialsykepleiere, særlig operasjonssykepleiere, skaper kritiske flaskehalser.


13sy2_001.jpg

Sykepleien 2/2013

7 av 10 helsesøstre har unnlatt å stille spørsmål til barn og foreldre. De har ikke tid til å følge opp svaret.


13sy1_001.jpg

Sykepleien 1/2013

Sykepleier Astrida Jeanne d'Arc ble nesten drept i Rwanda i 1994.