facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google
Tariffoppgjøret i KS-området:

Unio krever 435 000 kroner

Emneord:

Unio krever at sykepleiere, lærere og andre høyskoleutdannede kommuneansatte med minst 20 års erfaring skal være garantert minimum 435 000 kroner.

- Det handler om å sikre en lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio-kommune til Dagens Næringsliv.

17 700 årsverk, og en del flere personer, er omfattet av kravet. Sykepleiere og andre med minimum 3-årig høyskoleutdanning er i dag sikret en lønn på 381 500 kroner etter ti års ansiennitet.

 

Stopper opp
Bjerkestrand viser til at lønnssystemet i kommunesektoren innebærer at blant andre sykepleiere og førskolelærere er sikret at lønnen øker i takt med økt erfaring i yrket frem til de har ti års ansiennitet. Lærere får stigetillegg frem til 16 års ansiennitet. Etter dette stopper imidlertid lønnsstigen. Konsekvensen er, ifølge Bjerkestrand, at lønnsutviklingen flater ut etter ti til 16 års ansiennitet.

 

Lønne ansiennitet

Nå vil hun derfor sikre sine medlemmer en lønnsutvikling i flere år fremover, etter modell av garantilønnen som ufaglærte har i kommunesektoren. Den innebærer at ufaglærte med minimum 20 års ansiennitet er garantert å tjene 338 000 kroner. Nå krever altså Bjerkestrand at hennes medlemmer skal ha en garantilønn som ligger omtrent 100 000 høyere enn dette.

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren møttes hos riksmekleren onsdag i forrige uke.

 

Les: Brudd i lønnsoppgjøret med KS

Les: Replikk fra Unio-leder Anders Folkestad

Mimmi Bjerkestrand.jpg
- Det handler om å sikre en framtidig lønnsutvikling for våre medlemmer, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio-kommune (Foto: Unio).

KOMMENTARER

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv

DOKUMENTER