facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google
Tariffoppgjør i staten:

- Reallønnsvekst til alle

Emneord:

Statsansatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien. Kravet ved årets tariffoppgjør i staten er derfor reallønnsvekst til alle.

Arbeidstakerorganisasjonene i staten (LO Stat, YS Stat og Unio) leverte i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør til fornyingsminister Rigmor Aaserud.

- Bedriftene går bra, har høy produktivitet og god lønnsevne. Vi forventer at statsansatte ved årets tariffoppgjør får sin del av denne verdiskapningen, sier forhandlingsleder i Unio Arne Johannessen.

 

Tette lønnsgapet

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser et etterslep i forhold til privat sektor som er økende og som nå utgjør minst 0,6 prosentpoeng. Hvis ikke dette gapet tettes, vil staten tape i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne, mener de tre arbeidstakerorganisasjonene.

Derfor krever LO Stat, YS Stat og Unio at den økonomiske rammen ved årets oppgjør må baseres på den forventede lønnsutviklingen for industriarbeider/industrifunksjonærer i NHO-området og gjenspeile sammensetningen av arbeidsstokken i staten.

De tre ønsker både et generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger i årets oppgjør. Men understreker at hoveddelen av de økonomiske midlene må gis som sentrale tiltak.

De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten seinere i forhandlingene, som har frist 30. april ved midnatt.

 

Bekymret statsråd

- I år vil oppgjøret bli særlig utfordrende i lys av den krevende økonomiske situasjonen i Europa. Jeg håper at vi klarer å komme til en forhandlingsløsning som alle kan leve med, innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun åpnet årets lønnsoppgjør i staten.

Hun understreket videre at partene i offentlig sektor må støtte opp under den norske frontfagsmodellen, der de konkurranseutsatte næringene legger rammene for lønnsveksten i de ulike sektorene.

 

 

FAKTA: Lønnsoppgjøret 2012 - statlig sektor:

Tariffoppgjøret omfatter vel 30 000 medlemmer i Unio.

De største forbundene er: Forskerforbundet (12 072 medlemmer), Politiets Fellesforbund (11 496 medlemmer), Utdanningsforbundet (2 220 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (1 396 medlemmer) og Presteforeningen (1 365 medlemmer).

 

Tariffoppgjøret i kommunal sektor startet 29. mars:

Les: - Utdanning må lønne seg

Les: Det kan bli streik

 

Kommende tariffoppgjør:

Oslo kommune starter forhandlingene 13. april.

Spekter (helseforetakene) starter forhandlingene 19. april.

Arne-Johannessen-pf-515x400[1].gif
- Vi forventer at statsansatte ved årets tariffoppgjør får sin del av denne verdiskapningen, sier forhandlingsleder i Unio Arne Johannessen (Foto: Unio).

KOMMENTARER

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv