facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google
Paragrafrytterne

Særaldersgrense for helsesøstre

Emneord:

Kan helsesøstre gå av ved 62 år? Advokat Marit Gjerdalen i NSF svarer.

Hvordan er det for helsesøstre å gå av ved 62 år? spør helsesøster Tove Selnes, etter at advokat Marit Gjerdalen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Sykepleien nr 1/2011 skrev at de fleste sykepleiere kan gå ved 62 års alder.

Marit Gjerdalen svarer slik:

Helsesøstre har særaldersgrense 65 år og kan gå av ved 62 dersom vilkårene ellers er oppfylt. Dette er ikke tvilsomt og følger av forskrifter til lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Problemstillingen ble imidlertid reist i Oslo kommune i fjor da flere helsesøstre hadde fått avslag på å gå av med særaldersgrense ved 62 år. Sykepleiere i Oslo kommune har siden 1965 hatt unntak fra pensjonsordningen for sykepleiere fordi Oslo kommune har en pensjonsordning som departementet har funnet å være likeverdig med sykepleier ordningen.

Helsesøstre har aldersgrense på 65 år etter sykepleierlovens forskrifter. Dette gir rett til å gå av ved 62 etter bestemte regler NSF måtte ta opp saken med Arbeidsdepartementet fordi Oslo kommune avviste at helsesøstre har særaldersgrense på 65 år. I NSFs brev til departementet av 17 juni 2009 ba NSF om en vurdering av om begrepet «likeverdig » må forstås slik at aldersgrensene i Oslo kommune må praktiseres i tråd med lov om pensjonsordning for sykepleiere og gjeldende forskrifter.

Svar fra både Oslo kommune og departementet gir NSF rett i at også helsesøstre i Oslo kommune har aldersgrense 65 år. Departementet skriver: «På bakgrunn av redegjørelsen fra Oslo kommune legger Arbeidsdepartementet til grunn at kommunens praksis når det gjelder aldersgrenser for helsesøstre heretter vil være i samsvar med bestemmelsene i lov om pensjonsordning for sykepleiere med tilhørende forskrifter.»

Marit Gjerdalen

- Helsesøstre har aldersgrense på 65 år etter sykepleierlovens forskrifter.

KOMMENTARER