facebook 2.jpg
 • Translate with Google
 • Oversett med Google

- Sykepleiere bør vaksinere seg

Emneord:

Folkehelseinstituttet mener sykepleiere er for dårlige til å vaksinere seg mot sesonginfluensa.

- I ytterste konsekvens kan pasienter miste livet fordi sykepleiere ikke vaksinerer seg, mener overlege Marianne Bergsaker.

Folkehelseinstituttet forventer utbrudd av fjorårets svineinfluensa også denne vinteren.

I tillegg til A(H1N1)-viruset, er det registrert såpass mange utbrudd av to andre influensavirus, A(H3N2) og B-virus på den sørlige halvkule, at helsemyndighetene mener det er sannsynlig at også disse influensatypene vil kunne slå ut i Norge i vinter.

Influensasesongen kan starte så tidlig som i oktober, eller så sent som i februar.

- Sykepleiere bør sørge for å være vaksinert før influensasesongen starter. Vaksinen er sendt ut nå, sier Marianne Riise Bergsaker, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Ifølge Bergsaker er det for få sykepleiere som lar seg vaksinere.

- Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er på omtrent samme nivå som i befolkningen for øvrig. Den burde vært høyere, sier hun.

- Hva er konsekvensene av at sykepleiere ikke vaksinere seg?

- I ytterste konsekvens kan det føre til at pasienter med svekket helse blir alvorlig syk og noen kan miste livet. Studier viser at at dødligheten ved langtidsinstitusjoner går ned når helsepersonell vaksinerer seg. Det er smittevern, og jeg sammenligner det med å ha en rutine på å vaske hendene etter hver gang man har hatt kontakt med en pasient. Man gjør det for å beskytte både seg selv, pasientene og familiemedlemmer hjemme, sier hun.

Bergsaker mener det er flere grunner til at sykepleiere dropper vaksinen:

- Det er praktiske årsaker, misforståelser om hva vaksinen inneholder og manglende forståelse av effekten vaksinen har i et smittevernperspektiv. Vaksinen beskytter ikke bare den enkelte sykepleier, men også pasienter med redusert immunforsvar og familemedlemmer.  

- Bør helsepersonell være pålagt å vaksinere seg?

- Nei, jeg tror ikke tvang er veien å gå, men kunnskap om nytten og åpen diskusjon omkring hvorfor noen velger å vaksinere seg og andre ikke, sier hun.

Flere risikogrupper

I år er det, i tillegg til helsepersonell, flere enn vanlig som blir rådet til å ta vaksinen:

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefaler Folkehelsa at tradisjonelle risikogrupper også vaksinerer seg:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Svin Vaksine

KOMMENTARER

06.10.10 - Hvorfor utvider vi vaksinasjon av befolkningen? (Kari Skrautvol)
Siste års svineinfluensa har påvirket til en økning av vaksinering ved vanlig sesonginfluensa. Det er befolkningen i øverste helsenivå som først blir rammet og de fleste klarer seg igjennom det på en bra måte. Så det å vaksinere friskt helsepersonell for at pasientene ikke skal bli syke, bør diskuteres mer innen helsevesenet og ute i samfunnet. Derimot får vi en kraftig epidemi, så stiller saken seg annerledes. Helsepersonell som er syke bør uansett holde seg borte fra pasientene. Det å gjennomgå en vanlig sesonginfluensa er en "god immunbooster" og har lang virkning mot å få influensa på nytt, gjerne over fem år er min observasjon. Tenk på hva Florence Nightingale ville ha gjort. Les Notes of Nursing, spesielt om sykepleie til syke barn. Kroppen er utstyrt med et immunforsvar og det bør trenes. Håper på at vi i framtiden utvikler bedre vaksineringsmetoder. Vår hund fikk i vår "kennelhoste" vaksine satt i neseborene og hun har holdt seg frisk etter opphold i kennel. Her brukes da slimhinnene mer aktivt igjen.
02.10.10 - Vi bør heller (Kruttlappen)
...bli flinkere til å holde oss hjemme fra jobb når vi er pjuske eller når vi har vært igjennom en sykdomsperiode.. Men mange går på jobb selv om de ikke er i form, og mange går for tidlig på jobb igjen etter sykdom, fordi de vet at kollegaene har det ekstra tøft når det er en borte fra jobb, og kommunen/sykehuset fører en streng linje med å ikke leie inn vikarer! Og hvem av oss har forresten lyst til å være nåleputer og kanskje forsøkskaniner for vaksiner i alle former og farger for hvert år?
01.10.10 - typisk press fra myndighetene (Iren Ramsøy)
Er det ikke typisk, man forsøker å tvinge igjennom tiltak ved gi sykepleierne dårlig samvittighet. Hva med legene da, hvorfor nevnes ikke de, eller fysioterapeutene, sosionomene, psykiaterne, portørene, og ja, alle andre som jobber rundt pasientene??????????????????