facebook 2.jpg
 • Translate with Google
 • Oversett med Google
På jobbjakt?

Å lage en god CV


Hva må være med? Og hva bør du for guds skyld holde for deg selv? En CV skal komme i tillegg til jobbsøknaden. Den må framstå ryddig og oversiktlig.

Dette må være med i CV-en

 • Navn, adresse, e-postadresse, telefon og mobiltelefon.
 • Utdanning: Begynn med å føre opp den nyeste/siste utdanningen. Fag eller navn på utdanningen må være med. Tidspunkt og lærested må også oppgis.
 • Arbeidserfaring og praksis: Start med å føre opp det nyeste/siste arbeidsforholdet med stillingstittel. Før opp perioden du har jobbet der. Du kan også skrive arbeidsoppgaver/ansvarsområder i stikkordsform.
 • Relevante kurs stilles opp på samme måte som arbeidserfaring
• Relevante sertifikater.

Bør-krav

Opplysninger som er vanlige å ta med i en CV, men som ikke alltid er nødvendige:

 • Fødselsår og land.
 • Sivilstatus og eventuelle barn.
 • Nøkkelkvalifikasjoner/personlige egenskaper: Innsalg av deg som raskt skal gi en travel arbeidsgiver et bilde av hvem du er.
 • Fritidsinteresser: Fremstå som en person som kan passe inn i arbeidsmiljøet.
 • Språk: Beskriv hvilket nivå du er på både muntlig og skriftlig.
 • Prosjekterfaring.

Unngå søpla

Det er noen viktige ting du bør prøve å unngå for ikke å havne i søppelbøtta. Her er noen av dem:

 • Ikke ta med sangkorkarrieren i tredje klasse eller andre erfaringer som ikke har relevans for jobben du søker.
 • Unngå skrivefeil. Ikke stol på deg selv som stavekontroll.
 • Ikke tøy sannheten for langt.
 • Mange bruker nå eksterne selskaper for å sjekke detaljene i CV, så hold deg til sannheten.

Vær kritisk

Du kan ta med ulike tillitsverv fra skole, utdanning, idrett, borettslag, men bare hvis det har relevans for jobben. Du må også vurdere bør-kravene for hver jobbsøknad. Det som er relevant for én jobb trenger ikke være like relevant for en annen. Ikke skriv lenger enn to sider. Bruk vanlige skrifttyper/bokstav størrelse: for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 12. Bruk samme skrifttype på CV og søknad. Dersom du skal sende søknad på e-post, bruk Word- eller pdf-format.

Vitnemål og attester

Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det. Det er nå vanlig å sende søknad og CV via e-post, og først ta med attester og vitnemål på intervjuet. Dersom det kreves at kopier av vitnemål og attester skal være attestert, må du selv sørge for dette. Ha alltid en bunke med ferdige (og eventuell attesterte) kopier av attester og vitnemål liggende klare når du sender en ny jobbsøknad og CV.

Referanser

Mange arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre. En av grunnene til å kontakte referansepersoner er at de skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir i CV og i søknad. Du bør oppgi minst to referansepersoner. Referansene oppgis i CV/søknad eller på intervjuet. Referansene oppgis med navn, stillingstittel og telefonnummer. Referansene blir som oftest kontaktet etter intervjuet. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg. Kontakt alltid referansene dine på forhånd og informer om hvilken jobb du har søkt.

Kilde: NAV og Woman24.no 

Kort om livet

 • CV er forkortelse for Curriculum Vitae som betyr «en kort beskrivelse av ens eget livsløp», det vil si en beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort.
 • CV-en skal vise hvilken arbeidspraksis og utdanning du har og mer nøyaktig hva du har gjort, kan og har lært til nå.

 

Studenter
Du kan ta med ulike tillitsverv fra skole, utdanning, idrett, borettslag, men bare hvis det har relevans for jobben

- Ikke ta med sangkorkarrieren i tredje klasse eller andre erfaringer som ikke har relevans for jobben du søker

KOMMENTARER