facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google
Klima

Vil ha miljøvennlige sykehus

Emneord:

Hvert år bruker norske sykehus 16 milliarder kroner til innkjøp.

  - Det må en kunne si er så omfattende at sektoren har en «innkjøpsmakt» som kan påvirke både produsent og leverandør, mener Bjarne Håkon Hanssen, som forventer at sykehusene benytter makten konstruktivt.

Overrasket

- Da jeg først hørte om temaet sykehus og miljøansvar, ble jeg egentlig veldig overrasket, sa den relativt nybakte helse- og omsorgsministeren på en konferanse som ble holdt i Oslo i slutten av august.
- Men da jeg tenkte over det, skjønte jeg at det er veldig riktig. Hanssen har vært med på mange intense regjeringsdebatter om klima.
- Selvfølgelig har jeg nikket til at alle sektorer skal bidra, men har nok tenkt at det gjelder innenfor samferdsel, energi og næring. At det også skulle gjelde Helse- og omsorgsdepartementet, så jeg ikke umiddelbart, men det er veldig viktig også her.

Også byggherre

«Helse-Norge tar miljøansvar» var tema for konferansen. Et budskap som stadig gikk igjen var at helsevesenet hvert år bruker 16 milliarder kroner til innkjøp og forvalter en bygningsmasse på 4 millioner kvadratmeter. Helsevesenet er også en stor byggherre, for eksempel for nye St. Olavs i Trondheim og Aker universitetssykehus. - Jeg er helt overbevist om at hvis vi dyktiggjør oss, kan vi bli en stor kraft, særlig i forhold til innkjøp, sa Hanssen entusiastisk.

KOMMENTARER