facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google
Klima

Vest vil bli best

Emneord:

Helse Vest skal bli mest miljøvennlig i Sykehus-Norge. Et første skritt er felles miljøpolitikk og miljømål for alle foretakene i vest.

 De skal arbeide aktivt for å forbedre miljøstyringssystemene innenfor avfall, transpor t, energi og innkjøp. I tillegg er det foreslått tiltak som obligatorisk e-læringskurs om miljø for alle ansatte og miljøseminar for ulike yrkesgrupper. http://www.helse-bergen.no/

Nytt og miljøvennlig Ahus

Hete sommerdager og varme menneskekropper skal gi gratis og miljøvennlig energi til nye Ahus. Et energilager under et 20 måls stort jorde i nærheten av sykehuset oppbevarer overskuddsvarme fra sommerhalvåret til kaldere tider. Også varmluft fra blant annet datamaskiner, kjøleanlegg og medisinsk utstyr skal gjenbrukes til oppvarming. Målet er at minst 40 prosent av energibehovet til oppvarming og avkjøling skal være fornybar energi. http://www.nyeahus.no/

Australia utsatt

Fattige land og land som geografisk ligger i en sårbar posisjon, som Australia, er særlig utsatt for følgene av endret klima. Ekstreme værforhold, infeksjonssykdommer og tørke er klimaendringer som særlig truer folkehelsen. Eksempler er malaria, som sprer seg til nye områder og forekomsten av flåttbårne sykdommer. Australian Family Physician

Les mer

www.ipcc.ch (FNs klimapanel)
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf (sammendrag av rapport) www.cicero.uio.no/home/ (Senter for klimaforskning)
www.klimaloftet.no (Miljødepartementet m. fl.)
www.realclimate.org (Klimaforskning fra klimaforskere)

KOMMENTARER