facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Sykepleiere slutter ved Fyllingsdalen sykehjem

Emneord:

– Jeg vil ikke bruke tre timer av vakten min på å lage mat og gjøre rent, sier Lise Mikkelsen. Rehabiliteringssykepleieren og to sykepleierkolleger slutter ved det nyåpnede Fyllingsdalen sykehjem i Bergen.

– Fyllingsdalen sykehjem har flotte lokaler. Alt ligger til rette for at pasientene skal få en god rehabilitering, men slik er det ikke, sier rehabiliteringssykepleieren som har jobbet nærmere 26 år ved forskjellige sykehjem til ba.no. Sykehjemmet i Fyllingsdalen åpnet i desember i fjor.

I forrige uke skrev Bergensavisen om 20 sykepleiere som i en bekymringsmelding truet med å si opp om ikke bemanningen økes.

 

Les også: Sykepleiere truer med masseoppsigelse

 

Sykepleierne reagerer blant annet på at de må lage mat, servere måltider og sørge for oppvask, noe som gjør at de får mindre tid til å utføre sykepleiefaglige oppgaver.

Advarselen om kollektiv oppsigelse var nok mest brukt som et virkemiddel for å få ledelsen til å reagere. Men kravet om økt bemanning ble kontant avvist av byrådet.

 

Les: – Øker ikke bemanningen

 

Nå har tre sykepleiere fått nok og søkt seg vekk fra sykehjemmet på grunn av arbeidsforholdene. Sju faste stillinger står i dag ledige etter å ha vært utlyst én gang.

– Det er ikke det at jeg ikke kan lage mat og vaske opp, men det går på bekostning av den tiden jeg bruker på pasientene. Min jobb som rehabiliteringssykepleier er å trene med pasienten slik at han skal gjenvinne funksjonsevnen, påpeker Mikkelsen.

Kollega Tone Lerøen har valgt å gå tilbake til jobben som sykepleier i hjemmesykepleien i Ytrebygda.

– Vi får ikke fulgt opp pasientene fordi tiden går til andre ting. Pasientene er blitt så hensynsfulle. De ser hvor travle vi er og tør ikke spørre om hjelp. Jeg synes ikke jobben ved Fyllingsdalen sykehjem svarte til forventningene, derfor går jeg tilbake til hjemmesykepleien, sier Lerøen til ba.no.

 

Skylder på media

– Sykehjemmet er nyåpnet. Det er opprettet flere nye stillinger som det har vært vanskelig å besette. Dette har vært en utfordring også ved oppstart av nye sykehjem tidligere. Negativ omtale av arbeidssituasjonen i media gjør gjerne at noen velger ikke å søke stillinger, sier etatssjef Karl Henrik Nicolajsen ved Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune til ba.no.

Han tror en annen årsak til sykepleiemangelen er at det er flere sykepleiestillinger ved Fyllingsdalen enn andre plasser.

– Det vi gjør nå er å lyse stillingene ut på nytt. Vi skal nå, sammen med de ansatte, se på organiseringen av arbeidet og arbeidstidsordninger, sier han.

Fyllingsdalen sykehjem.jpg
Alt ligger til rette for at pasientene ved Fyllingsdalen sykehjem skal få en god rehabilitering, men tiden går med til å lage mat og gjøre rent. Nå har tre sykepleiere sagt opp ved det nyåpnede sykehjemmet. Foto: bygg.no.

KOMMENTARER

07.03.13 - Flere årsaker mister etatsjef (Mette Celius-Forwald)
Underbemanning, elendig lønn og turnusarbeide. Hvis dere skal rekruttere får dere spa opp noen midler, serru. Dere får det til når dere skal rekruttere til teknisk sektor, gjør dere ikke?

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv

DOKUMENTER