facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Helsefagarbeidere veileder i stell

Emneord:

Er det rett eller galt å la helsefagarbeidere veilede sykepleierstudenter i stell?

På kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana vil pasient Alf Nesne i seng etter frokost. Hjelpepleier Torill Pedersen og sykepleierstudent Linda Mari Ramsvik tar godt tak på hver sin side under armene hans og får hjulpet ham i seng. Det går smertefritt.

Ramsvik er tredjeårsstudent og har tidligere fått opplæring i stell av både sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Det er hun glad for, og opplevde ikke noen stor forskjell mellom de to yrkesgruppene i stellsituasjonene.

– Vi har mye å lære av hjelpepleiere/helsefagarbeidere i stell. Jeg synes det er greit at de veileder oss innen dette området, og jeg har bare positive erfaringer med det, sier hun.

 

Rammeplanen krever sykepleier

Hos Norsk Sykepleierforbund (NSF) er de ikke like entusiastiske.

– I rammeplanen står det tydelig at det er praksisstedets sykepleiere som har ansvar for daglig veiledning og opplæring. Annet personale kan gi tilleggsveiledning forutsatt at de har likeverdig kompetanse eller spesialkompetanse. Profesjonskunnskap etableres i møte med profesjonsutøvere innen det fag en utdanner seg til, sier Jarle Grumstad, assisterende fagsjef i NSF.

Også Eirik Aldrin, nestleder hos NSF Student, mener det er klart at en helsefagarbeider ikke kan ha ansvaret for veiledningen av en student. Men han legger til at det ikke er noe i veien for at en student som først har fått veiledning av sin kontaktsykepleier i stell, etterpå kan gå sammen med en helsefagarbeider i stellsituasjoner for å få mengdetrening.

 

– Driver profesjonskamp for langt

– Ute i distriktene ville vi ikke kunnet klart oss uten at helsefagarbeidere og hjelpepleiere stilte opp som veiledere av sykepleierstudenter i stell. Det er rett og slett ikke nok sykepleiere å ta av. Jeg synes det blir å drive profesjonskampen vel langt å være imot dette. Hjelpepleiere er gode på stell, sier Aase Møllersen, lektor ved Universitetet i Nordland, Campus Helgeland.

Hun er jevnlig ute i praksis på sykehjem og observerer hvordan dette fungerer. Møllersen er godt fornøyd. Det samme er høyskolelærer Anne Deinboll ved samme sted. Hun er jevnlig ute på sykehus.

– Spesielt i begynnelsen av praksisen er det positivt at hjelpepleiere veileder i stell. Mot slutten tar studentene mer ansvar sjøl og trenger mindre veiledning, sier hun.

– Dette er ikke profesjonskamp, men erkjennelse av at kompetanse og kunnskap har ulik innretning, ulikt nivå og bærer ulikt ansvar, sier Jarle Grumstad og fortsetter:

– Dette gjelder også i stell av pasienter. Stell er en grunnleggende virksomhet i sykepleien som er krevende og fordrer kompetent veiledning som gjør at studenten når målene for en bachelorutdanning i sykepleie. Det er også helt naturlig at en student inngår i et arbeidsfellesskap med andre helsepersonellgrupper som en del av sin praksis. Det er viktig læring i det. Men veilednings- og vurderingsansvaret kan altså ikke delegeres bort fra praksisstedets sykepleiere.

 

– Vi jobber jo i team

Hjelpepleier Torill Pedersen skjønner ikke tankegangen bak kritikken mot at hun veileder sykepleierstudenter i stell.

– Det er jo dette vi holder på med. Vi er nærmest pasienten. Og jeg synes det er en selvfølge at man skal jobbe i team, sier hun.

Pedersen har erfart at noen sykepleierstudenter starter profesjonskampen allerede som student. Flere ganger har hun opplevd at sykepleierstudenter ikke vil gjøre oppgaver de opplever som «helsefagarbeideroppgaver».

– De kan for eksempel sette fra seg urinflaska av papp på skyllerommet uten å ta den gjennom søppelkverna. Eller de kan komme til oss og si at «den og den skal på do eller den og den skulle hatt et glass vann». Da sier jeg ifra.

– Ja, slik skal det ikke være. Det må vi ta opp med studentene, sier både Anne Deinboll og Aase Møllersen.

– Studentene er ikke ved avdelingen for å lette på arbeidet til de ansatte, men for å lære, minner Eirik Aldrin om.

Han mener det er lite læring i å trille senger til sengesentralen, eller tømme søpla hver dag i en praksisperiode, dette er dessuten arbeidsoppgaver som skal bli ivaretatt av ansatte ved praksisstedet.

– Men selvfølgelig skal man følge en pasient på toalettet, eller rydde opp etter seg på skyllerommet, hvis man har tid, sier studentnestlederen.

Linda_og_Torill_med_Alf_4442_4934.jpg
STELLEHJELP: Sykepleierstudent Linda Mari Ramsvik (til venstre) synes ikke det har vært noen forskjell på å bli veiledet i stell av sykepleiere og helsefagarbeidere. Her hjelper hun og hjelpepleier Torill Pedersen pasient Alf Nesne i seng. Foto Elin Alte

- Jeg synes det blir å drive profesjonskampen vel langt å være imot dette. Aase Møllersen, lektor

KOMMENTARER

07.03.13 - Snart slutt (Hilsen hjelpepleier)
Sukk.... Jaja nå er det vel snart slutt på hjelpepleieryrket. Når det gjelder Helsefagarbeidere er det kun en tredjedel som velger å gå ut i læra. Dette dekker ikke engang naturlig avgang. Det er bare å innse at helsfagutdanning på dette nivået ikke appelerer til ungdommen, hele utdanningen vil antagelig dø ut. Ingenting gleder meg mer :-) Det er kun rom for en gruppe for å ivareta pleie og omsorg og det er sykepleiere.
06.03.13 - Profesjonskamp? (RA)
Registrerer at hjelpepleieren i artikkelen sier at det er hjelpepleierene som er nærmest pasienten, en uttalelse jeg har hørt ofte. Men når jeg steller, snur og suger slim må jeg nesten påstå at jeg er like nær... Hjelpepleierene er gode nok til stell og flere praktiske prosedyrer, men de mangler bakgrnnskunnskapen for å begrunne hvilke valg man skal ta ift stell og prosedyrer, derfor er de ikke kompetente til å ha veilederansvar for sykepleierstudenter. Det ligger ikke en undervurdering av hjelpepeleieren i det, men realiteten er jo at tre år på høgskole tilfører noe en utdanning fra videregående ikke har. I tillegg er det artig at man kaller dette profesjonskamp. Hjelpepleier/helsefagerutdanningene oppfyller ikke kravene til profesjonsutdanning, så her er det faktisk ikke snakk om en kamp mellom to profesjoner.
05.03.13 - opplær (Turid)
I utgangspkt.bør det være opplæring av profesjonen. Men av og til er det da vel greit med innføring i praktiske oppgaver. MEN OPPLÆRING SKAL VÆRE TOPP for å få kvalifiserte sykepleiere som igjen skal utøve pasientomsorg. I min tid var iallefall opplæringen så detaljert og nøye for å få best omsorg for pas og utøvende prosedyrer, og vi skulle måtte være"lærere" for andre grupper som ferdigutdannet sykepleier. Sykepleiere er jo ledere og har hovedansvar og da skal og bør utdanningen være profesjonell, av og med sykepleiere. Hvordan skal man få profesjon i pasientstell og behandling dersom man ikke får profesjonell opplæring? Den utøvende sykepleier mangler da grunnleggende utøving av yrket. ...--- Jeg ser i dag mangel på mye forskjellige detaljer som utøves. Profesjon Sykepleie skal være topp som kan lede andre grupper, og først og fremst ha ansvar for pasienten.
05.03.13 - Standardisering (Sykepleierstudent)
Som student eller ansatt, både assistenter eller sykepleiere, må vi vel forholde oss til standard prosedyrer som foreligger fra helseforetaket..? Slik sett skal det vel ikke kunne være noen forskjell hva hjelpepleieren og sykepleieren gjør. Men kunnskapen rundt beslutningen om hvorfor det blir gjort, bør jo være en viktig ting for sykepleieren å vite, da det er forventet at vi skal kunne det og i tillegg utvikle disse prosedyrene videre. Vet av erfaring at enkelte studenter kan være så lite faglig sterke at de ikke klarer stille kritiske spørsmål til hvordan ting gjøres, og således kan være i en farlig posisjon i forhold til å ta feile prosedyrer videre. Problemet vil da være om systemet rundt eleven ikke ser at det blir gjort feil, eller at prosedyrer ikke blir fulgt.