facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Eldrebølgen billigere enn fryktet


Helsekostnadene vil ikke nødvendigvis øke i takt med en eldre befolkning, mener svenske forskere.

Forskere ved Karolinska institutt i Sverige har regnet på hvor mye forekomsten av slag og hjerteinfarkt må falle i åra og tiåra framover for å gjøre opp for de økte utgiftene knyttet til en eldre befolkning.

Tallene viser at risikoen for å utvikle sykdommene har falt år etter år. I 2012 var den lavere enn noensinne.

– Når risikoen for sykdommene går ned, så kompenserer det for at befolkningen vokser og blir eldre, sier Karin Modig ved Karolinska institutt, som ledet studien til forskning.no.

 

Grunn til optimisme

Selv om fedme og andre faktorer spiller inn og potensielt kan ødelegge den positive utviklingen, tror Karin Modig at folkehelsa kommer til å bli stadig bedre.

– Vi ser ingenting som tilsier at vi er nær ved å møte veggen, sier Modig. – Vi blir friskere og sunnere på mange måter, fortsetter hun, og nevner blant annet røykevaner, kosthold, og blodtrykkmedisiner.

Derfor er det grunn til å være optimistisk, mener forskeren.

– Det behøver ikke nødvendigvis være slik at en aldrende befolkning innebærer en mye større sykdomsbyrde, avslutter hun.

 

Les: Modig et al., The aging population in Sweden: can declining incidence rates in MI, stroke and cancer counterbalance the future demographic challenges?, European Journal of Epidemiology, 2012 (sammendrag).

eldre%20fysisk[1].jpg

KOMMENTARER

Nyhetsarkiv

DOKUMENTER