facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

- Øker ikke bemanningen

Emneord:

Sykepleiere ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen ber om økt bemanning. Hvis ikke truer de med masseoppsigelser. – Ikke aktuelt å øke bemanningen, svarer byrådet.

Som sykepleien.no skrev i går har sykepleierne ved Fyllingsdalen sykehjem sendt bekymringsmelding om bemanningsforholdene ved sykehjemmet. I meldingen til sykehjemmets ledelse truer 20 sykepleiere med å si opp dersom ikke forholdene utbedres.


"Tiden brukes opp"

”Det blir så mye tid brukt på kjøkkenarbeid at vi ikke får tid til å utøve faglig sykepleier. Som sykepleier med 3 årig utdannelse skal vi ta vare på dårlige og syke pasienter. Dette må det være mulighet til å utøve. I dag blir tiden til sykepleierne ofte brukt opp av matlaging, oppvask, måltidsservering, romvask, og annet arbeid som hindrer oss i å være hos pasientene” heter det blant annet i meldingen, som først ble gjengitt på ba.no.

– Dette er en alvorlig bekymringsmelding, som vitner om stor frustrasjon blant sykepleierne, uttalte Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, Jostein Storsæter, til sykepleien.no.

 

Les: Bekymringsmeldingen fra ansatte ved Fyllingsdalen sykehjem

Les: Sykepleiere truer med masseoppsigelse

 

Blir ikke flere ansatte 

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) sier de allerede har styrket sykehjemmene med ekstra bemanning og bedre legedekning. Noe mer kan man se langt etter foreløpig, uttaler hun til bt.no.

– Alle ønsker seg økt bemanning. Det vil det være på alle arbeidsplasser. Men det som er viktig er å ha en forsvarlig bemanning, og de tillitsvalgte har godkjent at den oppsatte turnusen er forsvarlig.

Siw-Anita Lien (Ap) krever at bemanningen økes ved sykehjemmene i Bergen kommune.

– Det er en gjenganger at de ansatte på sykehjemmene i byen opplever at underbemanning fører til manglende tid til kjerneoppgaver, høyt sykefravær og følelsen av utilstrekkelighet på jobb, uttaler hun til bt.no.


- Ikke råd til at sykepleiere slutter

Ifølge instituttstyrer Magny Nordtveit er det hovedsaklig de nye rutinene ved sykehjemmet, og det faktum at alle er nye ved det, som skaper problemer.

Den kjøper ikke Lien helt.

– Det er i de fleste tilfeller riktig at man må gi en ny arbeidsplass tid til å fungere optimalt, men tid hjelper ikke når utgangspunktet er håpløst. Nå må bemanningen ved sykehjemmene økes. Bergen kommune har rett og slett ikke råd til at brukerne føler seg utrygge og at sykepleiere slutter i jobbene sine på grunn av for lav bemanning, sier hun til bt.no.

Fyllingsdalen sykehjem.jpg
ØKER IKKE BEMANNING: Fyllingsdalen sykehjem ble åpnet i desember 2012. Foto: bygg.no.

KOMMENTARER

28.02.13 - underbemanning (GØLIN AGLEN)
DESVERRE IKKE NOE UKJENT FENOMEN I DAGENS HELSENORGE.DETTE UTTRYKKER OGSÅ MANGLENDE FORSTÅELSE FOR HVA SYKEPLEIEPROFESJONEN SKAL VÆRE.STELL,VASK OG MATLAGING TRENGER MAN IKKE HØYSKOLEUTDANNING FOR Å UTØVE .ARBEIDSGIVERE MÅ SKAFFE SEG MER VITEN OM DE ENKELTE FAGGRUPPERS KOMPETANSE .REKRUTERING AV SYKEPLEIERE BLIR IKKE BEDRE NÅR VIRKELIGHETEN RYKTES.VÆRE POTET ,+++ .HOLDE SEG FAGLIG OPPDATERT .GJERNE HA ET LIV UTENOM JOBBEN ,KOMMER OFTE I KONFLIKT MED VIRKELIGHETEN .SKAL MAN UNNGÅ HØYT SYKEFRAVÆR OG AT FOLK BLIR I YRKET ,TRENGS DET FLERE HENDER OG AT MAN FÅR JOBBE MED DET MAN HAR UTDANNET SEG TIL

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv

DOKUMENTER