facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

– Sykehusene må skaffe kompetansen

Emneord:

– Det er sykehusledelsen som har ansvar for å skaffe nødvendig kompetanse, sier statssekretær Robin Kåss. 

– Videreutdanning for sykepleierne er sentralt i våre oppdrag til sykehusene. Men det er ledelsen ved virksomhetene sitt ansvar å utvikle kompetansen som trengs, sier statssekretær i Helsedepartementet Robin Kåss.


Bøygen
– Vi stiller krav om å få ned ventetiden. Hvis bøygen er for få operasjonssykepleiere, er det sykehusene sin oppgave å skaffe denne kompetansen.

Departementet legger seg ikke opp i hvordan videreutdanningen skal finansieres.

 

– Jobb full tid!
– Men vi er også opptatt av å redusere deltid. Det koster halvparten så mye å videreutdanne en som jobber 100 prosent enn to i halv stilling. Arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner må her samarbeide for å få ned deltiden, sier Kåss.

 

Les mer: Spesialsykepleiere søkes: Haster!

Robin Kåss nett.jpg
GIR ANSVAR: Robin Kåss legger seg ikke opp i hvordan sykehusene utvikler sin kompetansen. Han bare påpeker ansvaret.

- Vi stiller krav om å få ned ventetiden.

KOMMENTARER