facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Hedmarkingen bruker mest legemidler

Emneord:

Innbyggerne i Hedmark brukte i snitt nesten 1,8 legemiddeldose hver eneste dag i hele 2012. Det er nesten 26 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Det viser Apotekforeningens legemiddelstatistikk for 2012.

Oppland og Østfold følger på plassene bak Hedmark når det gjelder døgndoser per innbygger.  Mens Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag er fylkene der innbyggerne i gjennomsnitt bruker færrest legemiddeldoser, alle omkring 10 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

– At de bruker mest legemidler i innlandsfylkene henger trolig sammen med at de har den høyeste andelen eldre i disse fylkene. Det er de eldste som bruker mest legemidler. De over 60 år står for omtrent 60 prosent av legemiddelbruken, mens de bare utgjør i overkant av 20 prosent av befolkningen, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen. At legemiddelbruken er høy i Østfold forklares imidlertid ikke av alderssammensetningen i fylket.

 

Dyrest i Oslo og Østfold

I snitt brukte hver enkelt innbygger i Norge 3 654 kroner på legemidler i fjor.

Innbyggerne i Oslo hadde høyest legemiddelutgifter med 4 269 kroner per innbygger. Imidlertid inkluderer dette tallet også en del av legemiddelutgiftene ved sykehus som behandler pasienter fra andre fylker, samt at flere av sykehusene i Oslo tar seg av de aller mest kompliserte og kostbare behandlingene.

Legemiddelutgiftene per pasient er nest høyest i Østfold, der man i gjennomsnitt brukte legemidler for 3 974 kroner i 2012. På tredje plass følger Troms med 3 955 kroner per innbygger.

Etter Akershus, som bruker 3 214 kroner per innbygger, er det innbyggerne i Finnmark som har de laveste legemiddelutgiftene. Her brukes det legemidler for 3 298 kroner per person, som er 20 prosent mindre enn i Østfold og 23 prosent lavere enn i Oslo.

 

Les: Apotekforeningens legemiddelstatistikk 2012

Medisiner.jpg
I snitt brukte hver enkelt innbygger i Norge 3 654 kroner på legemidler i fjor. Foto: apotek.no

- I 2012 brukte vi over 18 milliarder kroner på legemidler.

KOMMENTARER

RELATERTE ARTIKLER


Nyhetsarkiv

DOKUMENTER