facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Sykepleiere truer med masseoppsigelse


20 sykepleiere truer med kollektiv oppsigelse ved et sykehjem i Bergen. De krever økt bemanning.

Det skriver ba.no. Fyllingsdalen sykehjem ble åpnet for tre måneder siden. Nå har 20 sykepleiere undertegnet en bekymringsmelding til ledelsen, hvor de truer med kollektiv oppsigelse dersom bemanningen ikke økes.


– Utrygt for pasientene

"Pasientene blir ikke godt nok ivaretatt, og får for dårlig oppfølging. Pårørende får dårlig informasjon, og gir uttrykk for at det er utrygt å ha de nærmeste hos oss", skriver sykepleierne, ifølge ba.no.

Sykepleierne mener bemanningen er for lav. De opplever det utrygt å ha ansvar for så mange pasienter uten å ha mulighet til å følge dem opp faglig. De skriver:

«Dersom vi ikke kommer frem med vårt krav om økt bemanning, avslutter vi vårt arbeidsforhold på Fyllingsdalen sykehjem".


– Stor frustrasjon

– Dette er en alvorlig bekymringsmelding, som vitner om stor frustrasjon blant sykepleierne, sier Norsk Sykepleierforbunds hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, Jostein Storsæter. Han har selv lest brevet fra sykepleierne, og har vært i møte med ledelsen og sykepleierne ved sykehjemmet.

– Bemanningen er i utgangspunktet marginal. Ved sykefravær er det vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer, sier han til sykepleien.no. 


– Driver brannslukking

– Sykepleiere ved sykehjemmet reagerer på at de i tillegg til sykepleiefaglige oppgaver må drive med rengjøring og utføre kjøkkenoppgaver. Pasientene er ofte svært dårlige og ikke alltid like godt avklarte når de kommer inn, sier han.

Han sier at det er behov for høyt kvalifiserte sykepleiere, men at mange opplever at de må drive med brannslukking.

Det har vært et møte mellom ledelsen og ansatte, hvor også Jostein Storsæter var med etter at brevet med trussel om masseoppsigelse ble sendt. Det har blitt satt i gang et arbeid for å se på løsninger, blant annet når det gjelder kjøkkenoppgavene.

– Vi forventer at det skjer noe, sier Storsæter til sykepleien.no.

Til ba.no sier styrer ved sykehjemmet, Magny Nordtveit at de sliter med sykefravær og mange ubemannede sykepleierstillinger.

– Vi har informert på et felles møte at en masseoppsigelse er ikke gyldig. Hver enkelt må si opp sin stilling dersom de ønsker det, sier hun.

– Fyllingsdalen sykehjem er byens flaggskip, sier byråd Hilde Onarheim fra Høyre til ba.no. Hun lover ingen nye ressurser.


– Velger heller sykehus

Ifølge Storsæter er det vanskelig å rekruttere sykepleiere til mindre stillingsbrøker i kommunen, og at mange velger å jobbe ved Haukeland sykehus i stedet.

– Særlig vanskelig er det å få søkere til 50- og 60 prosent stillinger. Hele stillinger får flere søkere, det er noe å legge merke til, sier han.

 

FAKTA:

* Fyllingsdalen sykehjem ble åpnet i desember 2012.

* Det har en akuttavdeling, en korttidsavdeling og en rehabiliteringsavdeling.

* I alt er det 96 plasser.

Slik ble sykehjemmet presentert på kommunens nettsider da det åpnet.

Sykehjem
FÅTT NOK: Sykepleiere ved Fyllingsdalen sykehjem har sendt bekymringsbrev til ledelsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Vi forventer at det skjer noe. Jostein Storsæter, hovedtillitsvalgt Bergen kommune

KOMMENTARER

Nyhetsarkiv

DOKUMENTER