facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Verneplikt i eldreomsorgen


Å ta førstegangstjeneste på sykehjem kan bli et alternativ i framtida.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) ønsker samfunnstjeneste i eldreomsorgen for unge kvinner og menn som ikke vil gå inn i førstegangstjeneste.

– Forsvaret er ikke i manko for soldater, bare vel 10–12 prosent av ungdomskullet går inn i forsvaret. Samtidig er det store utfordringer innen omsorgssektoren. Og de vil bli større med årene. Jeg foreslår at vi omdanner verneplikten til en samfunnstjeneste, sier Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomiteen til bt.no.

Hagen-utvalget, som leverte sin NOU-rapport i 2011, foreslo en ”Solidarisk omsorgstjeneste”. Toppe støtter seg på denne rapporten når hun tar opp saken under landsmøtet i Senterpartiet. Hagen-utvalget foreslo blant annet en ”rekruttskole” på tre måneder med en grunnleggende innføring i omsorgsarbeid.

Toppe mener at samfunnstjenesten bør gjøres lukrativ ved at ”rekruttene” får betalt som ufaglærte. At ungdom som tarhøyere utdanning i etterkant får slettet hele eller deler av studielånet og får studiepoeng for jobben de gjør.

 – Målet er at dette skal hjelpe på rekruttering i helse- og omsorgsyrkene, sier Toppe.

 

Delt mottakelse

Fagforbundet liker forslaget.

– Det er viktig å få inn folk i eldreomsorgen som kan bidra med det som ikke er direkte pleie. Alle undersøkelser viser at det er et stort behov for dem som kan være sammen med de eldre. Kanskje dette kunne få flere gutter inn i yrket? Det hadde absolutt vært en fordel, mener Kjellfrid Blakstad, leder for seksjon for helse og sosial i Fagforbundet.

Norsk Sykepleierforbund er meget skeptiske.

– Ville du levert inn bilen din til en mekaniker med et tre måneders kurs? Slikt kan man bare gjøre med eldre personer. Da er det godt nok, sier fylkesleder Mette Mikkelsen i NSF Hordaland til bt.no.

De eldre som er på sykehjem i dag har i snitt fem diagnoser.

– De som har samfunnstjeneste vil trolig bli satt rett inn i pleien i stedet for å følge de eldre på kino, frykter Mikkelsen.

omsorg[1].jpg
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) ønsker samfunnstjeneste i eldreomsorgen for unge kvinner og menn som ikke vil gå inn i førstegangstjeneste. Foto: colourbox

KOMMENTARER

Nyhetsarkiv

DOKUMENTER