facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Mange jobber utenom ordinær dagtid

Emneord:

Halvparten av ansatte i helse- og sosialtjenesten arbeider utenom ordinær dagtid viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort i dag.

Blant ansatte som arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid, er det blitt mer vanlig med skift- eller turnusarbeid de siste åra. I 2006 hadde 66 prosent av de som jobbet utenom ordinær dagtid skift- eller turnusarbeid, mens tilsvarende andel i 2012 var 71 prosent. Innen helse- og sosialtjenesten er andelen hele 91 prosent.

 

Helse- og sosialtjenesten

Av de totalt 800 000 ansatte som regelmessig jobbet utenom ordinær dagtid i 2012, arbeidet en tredel i helse- og sosialtjenesten. Ialt hadde 50,5 prosent av de ansatte i denne sektoren arbeid utenom ordinær dagtid.

 

Mange deltidsansatte

Andelen som jobber utenom ordinær dagtid er høy der deltidsarbeid er svært utbredt. Mens andelen heltidsansatte med arbeid utenom ordinær dagtid var 26,1 prosent i 2012, var den tilsvarende andelen blant deltidsansatte 52,2 prosent. Blant de deltidsansatte hadde 50,9 prosent av mennene og 52,7 prosent av kvinnene arbeid utenom dagtid.

 

Flest kvinner

Andelen kvinnelige ansatte med arbeid utenom ordinær dagtid var 37,8 prosent i 2012, mens den tilsvarende andelen blant mannlige ansatte var 28,7. Blant kvinnene har det vært en oppgang på 1,3 prosentpoeng fra 2011.

 

Les: 800 000 arbeider utenom ordinær dagtid

Sykepleierklokke[1].jpg
I fjor hadde 50,5 prosent av de ansatte i helse- og sosialtjenesten arbeid utenom ordinær dagtid. Foto: unio.no

KOMMENTARER

25.02.13 - Deltid (Ruth Borgan)
hei Ikke så rart at prosenten på heltidsansatte som arbeider ubekvemt, er mindre enn hos de som jobber deltid. Ledere i helsevesenet arbeider dagtid, disse har alltid heltid, arbeider dagtid - og er med på statistikken. Jeg sier ikke at det er hele årsaken, men er nok en del av den....