facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Abonner på faggruppebladene


Hvis du ikke er medlem av en faggruppe, kan du likevel få faggruppeblader med Sykepleien ved å abonnere.

Psykisk helse og rus

Kontakt redaktør: Bodil Bakkan Nielsen

Tlf. 38 39 04 96/ 41 68 76 87

bodb@online.no eller bodilska@hotmail.com

 

Jordmora

Kontakt Marit Severinsen, tlf 995 64 277

eller: maritseverinsen@hotmail.com

Pris: kr. 150 per år for 4 utgaver

 

Tidsskrift for helsesøstre

Kontakt redaktør Astrid Grydeland Ersvik:

astrid.grydeland@bluezone.no

Pris: kr. 450 per år for 4 utgaver.

 

Kreftsykepleie

Kontakt redaktør Jorunn Haugslett:

jorunred@halden.net 

Pris: Kreftsykepleie har litt varierende abonnementspris pr. år:

Institusjon/høgskole kr. 500

Firmaer kr. 800

Pensjonerte sykepleiere kr. 150

Sykepleier, ikke medlem NSF kr 300

 

Abonnementet løper til det sies opp.

KOMMENTARER

19.12.13 - LEDELSE (Elinor Grøthe)
Hei! Hvorfor er det ikke link til faggruppebladet til sykepleieledere?
06.11.11 - Faggruppeblad (Anne E. Rosenvinge)
Jeg lurer på hvorfor det ikke er link til faggruppebladet for bedriftssykepleiere er på denne siden?