Fag-og forskningsarkiv

Fritekst 
Forfatter(e): Doktorgrader:
Magasin: Årstall: Årgang: Utgave:
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (3) Abstinens (1) Administrasjon (4) Akademikerne (2) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (4) Akuttsykepleie (41) Alder (6) Alkohol (4) Allergi (3) Alternativ behandling (10) Amming (8) Amputasjon (2) Anatomi (4) Anestesi (12) Angst (8) Antibiotika (3) Arbeidsbelastning (2) Arbeidsmarked (2) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (22) Arbeidstaker (9) Arbeidstid (6) Astma (5) Atferd (3) Avviksmelding (3) Bakterie (9) Barn (84) Befruktning (1) Behandling (18) Bemanning (4) Beredskap (1) Bistand (1) Bivirkning (1) Blodprøve (3) Blodtrykk (2) Brudd (5) Brukermedvirkning (23) Cellegift (4) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Demens (29) Demografi (1) Depresjon (15) Diabetes (13) Diagnostikk (2) Dilemma (3) Diskriminering (2) Dokumentasjon (38) Dybdeintervju (1) Død (25) Dødshjelp (1) EU (1) Eksamen (3) Eldre (106) Empati (4) Epidemi (1) Epilepsi (1) Ernæring (31) Etikk (36) Evaluering (6) Familie (22) Farmakologi (3) Fastlege (3) Fengsel (1) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Fertilitet (1) Filosofi (14) Finansiering (1) Flyktning (4) Fokusgrupper (22) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (5) Forebygging (28) Forgiftning (1) Forskning (38) Forsvarlighet (3) Funksjonshemning (5) Fysiologi (5) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (13) Fødsel (16) Geriatri (45) Gravid (5) Grounded theory (3) Gynekologi (5) Habilitering (2) Helse (15) Helseforetak (1) Helsekontroll (1) Helseopplysning (5) Helsepersonell (9) Helsestasjon (19) Helsetjeneste (6) Helsevesen (3) Helseøkonomi (3) Hermeneutikk (8) Historie (6) Hiv/aids (5) Hjelpemiddel (2) Hjemmesykepleie (36) Hjerneslag (19) Hjerte- og karsykdom (24) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (19) Hjertesvikt (6) Hms (3) Homofili (1) Hud (4) Humor (3) Hygiene (22) Hypotermi (1) Hørsel (2) Identitet (3) Infeksjon (18) Influensa (1) Informasjon (34) Informasjonsteknologi (24) Inkluderende arbeidsliv (1) Inkontinens (7) Innvandrer (10) Intensiv (18) Internasjonal helse (6) Internasjonalt samarbeid (9) Internett (4) Intervju (15) Journal (9) Jus (13) Kartlegging (14) Kasuistikk (2) Katastrofe (2) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (21) Kjønn (5) Klassifisering (3) Klima (1) Kommune (3) Kommunehelsetjeneste (33) Kommunikasjon (21) Komplikasjon (2) Konkurranse (3) Kontrollerte studier (1) Korridorpasienter (1) Kreft (55) Krig (1) Krise (5) Kronisk sykdom (26) Kultur (12) Kunnskapsbasert sykepleie (33) Kunst (1) Kurs (5) Kvalitativ studie (33) Kvalitet (42) Kvalme (3) Kvantitativ studie (19) Kvinne (16) Ledelse (21) Lege (4) Legemidler (22) Legevakt (6) Litteratur (3) Litteraturstudie (17) Livskvalitet (54) Livsstil (8) Lokalsykehus (1) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (11) Lys (1) Lønn (1) Mage-tarm-system (4) Mann (4) Medarbeider (1) Medisinhåndtering (17) Medisinsk-teknisk utstyr (6) Menneskerettighet (2) Mestring (25) Metode (8) Miljø (8) Misdannelse (1) Mishandling (1) Munn (4) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (4) Naturmedisin (2) Nevrologi (13) Norden (3) Norge (2) Nyfødt (23) Nyresvikt (2) Nøkkelord (15) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (4) Omskjæring (2) Omsorg (18) Omstilling (2) Onkologi (1) Operasjon (21) Oppsigelse (1) Organisering (24) Overgrep (3) Overlevelse (1) Overtid (1) Overvekt (9) Palliasjon (27) Parese (3) Pasient (54) Pasientrettighet (4) Pasientskade (1) Pedagogikk (15) Pneumoni (1) Poliklinikk (10) Politikk (15) Praksisstudie (51) Prevalensstudie (3) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (3) Prognose (1) Prosedyre (13) Prosjekt (4) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (67) Psykisk lidelse (43) Psykisk utviklingshemning (3) Psykologi (2) Psykose (6) Psykosomatikk (1) Pårørende (34) Randomisert kontrollert studie (6) Rehabilitering (30) Rekruttering (4) Religion (5) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (2) Risiko (5) Risikofaktor (2) Ritual (1) Roller (3) Rusmiddel (12) Røyking (6) Samarbeid (20) Samhandling (24) Seksualitet (4) Selvmord (3) Sikkerhet (5) Simulering (3) Sirkulasjon (1) Skade (1) Skiftarbeid (1) Skikkethet (2) Skolehelsetjeneste (9) Slanking (1) Smerte (47) Smitte (11) Somatisk lidelse (2) Sorg (5) Spesialisthelsetjenesten (16) Spiseforstyrrelse (1) Språk (5) Spørreskjema (16) Spørreundersøkelse (13) Statistikk (2) Stoffmisbruk (6) Stress (12) Støy (3) Svangerskap (13) Sykdom (6) Sykehjem (103) Sykehus (23) Sykepleie (83) Sykepleie teori (18) Sykepleie-pasient-forhold (21) Sykepleiens historie (4) Sykepleierolle (27) Sykepleierstudent (42) Sykepleierutdanning (63) Sykepleieryrket (13) Symptom (5) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (8) Søvn (12) Tannhelse (4) Tarm (2) Taushetsplikt (1) Teori (7) Terapi (13) Tilsyn (1) Tortur (1) Transplantasjon (3) Traume (10) Triangulering (2) Trivsel (3) Turnus (10) Tvang (5) Tverrfaglighet (19) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (1) Ulykke (4) Underernæring (7) Undersøkelse (8) Undervisning (42) Ungdom (30) Urinveier (15) Urinveisinfeksjon (7) Utbrent (3) Utdanning (46) Utviklingsland (5) Vaksine (4) Vaktordninger (1) Veiledning (52) Vekt (6) Velferd (1) Venteliste (1) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (15) Vikar (1) Vitamin (2) Vitenskap (3) Vold (5) Voldtekt (1) Yrke (6) Yrkesskade (1) Årsak (1) Økonomi (7)

Færre overliggere i sykehus


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(02) -Hans Knut Otterstad, , Trond Birkestrand, prosjektleder organisasjonsutvikling, Sykehuset Østfold (17.02.2014)
Spesialisthelsetjenesten, Kommunehelsetjeneste, Økonomi, Politikk
Samhandlingsreformen har bidratt til at langt færre utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i Østfold.

Organisert for samhandling?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2013;8(4) -Åsmund Hermansen, Anne Skevik Grødem(18.12.2013)
Eldre, Kommune, Samhandling, Spesialisthelsetjenesten, Sykehjem

Artikkelen underbygger at kommunale kortidsplasser møter Samhandlingsreformens utfordringer på en god måte.


Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2012;7(4) -Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian, Marit Leegaard(28.12.2012)
Kvalitativ studie, Kirurgi, Smerte, Sykepleie-pasient-forhold, Spesialisthelsetjenesten

Akselererte pasientforløp ved protesekirugi, krever en aktivkunnskapsoverføring fra sykepleier til pasient.


Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2012;7(3) -Rita Li, Eva Undall, Randi Andenæs, Dagfinn Nåden(08.11.2012)
Kvantitativ studie, Rusmiddel, Smerte, Spesialisthelsetjenesten

Studien indikerer behov for å øke helsepersonells kunnskaper om smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus.


Lite lønnsom sykehusfusjon


Fagartikkel
Sykepleien2012;100(07) -Bjørg Marit Andersen(11.06.2012)
Helseforetak, Spesialisthelsetjenesten, Smitte, Økonomi

Sammenslåingen av Oslo-sykehus vil gi flere og dårligere pasienter samtidig som antallet stillinger kuttes.


Forførende samhandlingsreform


Fagartikkel
Sykepleien2012;100(03) -Gry Opsahl, Betty-Ann Solvoll, Vigdis Granum(12.03.2012)
Kommunehelsetjeneste, Sykepleie, Samhandling, Sykepleierutdanning, Spesialisthelsetjenesten

Samhandlingsreformen bruker mange positivt ladede ord, men medfører nye og krevende oppgaver for kommunehelsetjenesten.


Hva kan vi lære av svensk samhandling?


Fagartikkel
Sykepleien2011;99(14) -Hans Knut Otterstad(13.12.2011)
Kommunehelsetjeneste, Spesialisthelsetjenesten, Samhandling, Norden

 

Den svenske samhandlingsreformen har flere fortrinn, blant annet et velfungerende elektronisk informasjonssystem.


Kreftnettverk gir trygghet


Fagartikkel
Sykepleien2011;99(11) -May Aasebø Hauken, Ragnhild Helgesen(05.10.2011)
Kreft, Palliasjon, Samhandling, Spesialisthelsetjenesten, Kommunehelsetjeneste

Nettverk i kreftomsorg i Helse Bergen har ført til bedre omsorg, økt kompetanse og bedre samhandling i tilbudet til pasienter og pårørende.


Samhandling koster


Fagartikkel
Sykepleien2010;98(10) -Eirik Roos(13.09.2010)
Psykisk helse, Spesialisthelsetjenesten, Samarbeid, Samhandling, Kommunehelsetjeneste

Kan det være slik at samhandlingen noen ganger kan føre til et utilsiktet resultat som genererer utgifter i stedet for å effektivisere kostnader?


Flest utskrivningsklare i Oslo


Fagartikkel
Sykepleien2010;98(06) -Hans Knut Otterstad, Harald Tønseth(19.05.2010)
Geriatri, Kommunehelsetjeneste, Spesialisthelsetjenesten, Sykehjem, Sykehus

Undersøkelsen viser bedre tilgjengelighet, men kortere opphold for eldre på sykehus. Og at flere havner i sykehjemskø.


DPS'ets rolle må avklares


Fagartikkel
Sykepleien2010;98(03) -Torill Sæterstrand, Wivi-Ann Tingvoll(04.03.2010)
Psykisk helse, Spesialisthelsetjenesten, Samarbeid, Samhandling

Distriktspsykiatriske sentere har fått en mer sentral rolle i psykiatrien og står overfor store utfordringer etter at opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. 


Syke barn har det best hjemme


Fagartikkel
Sykepleien2010;98(03) -Irene Toften(05.03.2010)
Barn, Kommunehelsetjeneste, Spesialisthelsetjenesten, Hjemmesykepleie

Når barn er alvorlig og langvarig syke, kan hjemmebehandling være et alternativ til innleggelse på sykehus.


Fagutviklingssykepleieren som brobygger mellom forskning og klinisk praksis


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2009;4(2) -Bjørg Christiansen, Tone Cecilie Carlsten, Karen Jensen(23.06.2009)
Kunnskapsbasert sykepleie, Kvalitativ studie, Spesialisthelsetjenesten, Sykepleieryrket, Sykepleierolle

Det er knyttet store pedagogiske og administrative utfordringer til fagutviklinggsykepleierens rolle.

 


Etiske refleksjoner i sykehusene


Fagartikkel
Sykepleien2006;94(13) -Isabella Budin Ljøsne, Reidar Pedersen(06.03.2009)
Etikk, Spesialisthelsetjenesten, Dilemma
Etiske diskusjoner pågår for fullt ved landets sykehus. Seksjon for medisinsk etikk gjør i denne artikkelen rede for etikk-komiteenes arbeid i året som har gått.

Om «å ta en Dikemark»


Fagartikkel
Sykepleien2006;94(05) -Liv Heian Loos, Åse-Bente Rustad(03.03.2009)
Fengsel, Psykisk lidelse, Psykisk helse, Sikkerhet, Sykepleie, Spesialisthelsetjenesten
Fengselsbetjenter har mye å lære av sykepleiere.

Barnetimen for det vanskelige


Fagartikkel
Sykepleien2006;94(01) -Britt Helen Haukø(27.02.2009)
Psykisk lidelse, Barn, Spesialisthelsetjenesten, Angst
Ofte er psykisk sykdom en familiehemmelighet. Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos forsøker å få barn av psykisk syke til å sette ord på situasjonen.


Error rendering component.