Randi_og_Arne_nett.jpg

– Mindre stress med langvakter

Randi Skartveit ble syk da hun jobbet i halv stilling på en intensivavdeling. Hun har vært frisk etter at hun begynte i 90 prosent med langvakter på Vea sykehjem.
Les mer om – Mindre stress med langvakter


NYHETER

RSS feed for nyheter

- Bent Høie mangler kunnskap om helsesøstertjenesten

Astrid Grydeland Ersvik.jpg

- Vi er skuffet over at Høie ikke kjenner bedre til tjenesten vår og helsesøsters funksjon, sier Grydeland Ersvik.

Les mer om - Bent Høie mangler kunnskap om helsesøstertjenesten

Fastlegesykepleier endrer medikamentbruk

medisiner.jpg

Halvparten av medikamentlistene til pasientene i hjemmesykepleien i Sør-Gudbrandsdalen ble endret etter at man innførte ordning med fastlegesykepleier.

Les mer om Fastlegesykepleier endrer medikamentbruk

Svenske sykepleierstudenter fortsetter lønnskampen

86b537d767e9a471_800x800ar.jpg

Sykepleierstudenter rundt om i Sverige står på kravet «Inte under 24 000» i begynnerlønn. I morgen og lørdag blir det markeringer fra nord til sør i landet. 

Les mer om Svenske sykepleierstudenter fortsetter lønnskampen

NSF vil ha «den gode turnus»

By nett
NSF er positive til å prøve ut karmøyturnusen, men ønsker den ikke som mal.
Les mer om NSF vil ha «den gode turnus»

Anbefaler hjemmebesøk av jordmor

baby.jpg

Alle nybakte foreldre skal få besøk av jordmor første eller andre døgn etter hjemreise fra sykehus. Det foreslår Helsedirektoratet i en ny retningslinje.

Les mer om Anbefaler hjemmebesøk av jordmor

Personlig, men ikke privat

privat.png

Hvor privat bør sykepleieren være overfor pasienten?

Les mer om Personlig, men ikke privat

Halvsøsteren

Bard nett.jpg

Bård Nylund hoppet av sykepleiestudiet for å kjempe for damer med skjegg og menn i kjoler.

Les mer om Halvsøsteren

Uniform gir respekt og trygghet

Hygiene_StOlav_04.jpg
Sykepleieruniformen bidrar til yrkesidentitet, tillit og respekt, men er først og fremst et vern mot smitte.
Les mer om Uniform gir respekt og trygghet

Med litt for mye jern

Jern nett
Grethe Moe Vatne må jevnlig årelates.
Les mer om Med litt  for mye jern

Vil fjerne minstekrav til tid i praksis

pasienter_1216706639.jpg

Sykepleierutdanningens bestemmelser om tidsangivelser av praksisperiodenes lengde bør avskaffes, mener Universitets- og høgskolerådet. NSF ber departementet avvise forslaget.

Les mer om Vil fjerne minstekrav til tid i praksis

En 35 år gammel bekymringsmelding

Solberg ny
«Denne mannen fortjente ikke straff, men Kongens gull!»
Les mer om En 35 år gammel bekymringsmelding

Overleverte lovforslag

stortingskomite06.jpg

I dagens statsråd overleverte Bent Høie lovforslaget om omskjæring av guttebarn. Smertelindring blir påbudt.

Les mer om Overleverte lovforslag

Ønsker å kartlegge fraværspraksis

StianAasoldsen nett

Stian Aasoldsen, leder for NSF Student er interessert i å kartlegge hva som er gjeldende fraværspraksis for de forskjellige sykepleierutdanningene.

Les mer om Ønsker å kartlegge fraværspraksis

Lønn lokker sykepleiere

Ragnhild Lied.png

Sju av ti rådmenn og ordførere tror lønn er viktig for å tiltrekke seg flere sykepleiere ifølge fersk måling.

Les mer om Lønn lokker sykepleiere

Startet forhandlingene med Spekter

Unio Spekter.jpg

Lønnsmessig uttelling for utdanning og ansvar var Unios klare signal til Spekter da partene innledet årets tariffoppgjør i går.

Les mer om Startet forhandlingene med Spekter

Omskjæring opp i statsråd i morgen

stortingskomite06.jpg

– Jeg håper Stortinget ikke følger helseministerens ønske, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder i landsgruppen av helsesøstre.

Les mer om Omskjæring opp i statsråd i morgen

To dager veltet hele studieåret

sykstudent2web.jpg
Sykepleierstudent Mari Aspelund ble innlagt på sykehus mens hun var i praksis. 2,4 dager for mye fravær gjør at hun blir ett år forsinket i studiene.
Les mer om To dager veltet hele studieåret

Ny master

COLOURBOX2746021.jpg

Fra høsten er det mulig å bli master i kommunehelse, enten som hjemmesykepleier eller som helsesøster.

Les mer om Ny master

Ny rettsrunde for filippinske sykepleiere

Filippinske.jpg

Det blir ny rettsrunde i saken om utnyttelse av filippinske sykepleiere. Den starter i januar 2015.

Les mer om Ny rettsrunde for filippinske sykepleiere

Må betale for å beholde kvalitet

Forhandlingsutvalget-Oslo-2_515x400.gif

Oslo kommune må gi ansatte med utdanning og kompetanse på høgskole og universitetsnivå økonomisk uttelling, krever Unio Oslo kommune.

Les mer om Må betale for å beholde kvalitet

Videreutdanner til deltid

Laila Wilhelmsen2_0113.jpg

Sykepleieren ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta videreutdanning mot to års arbeidsplikt. Ferdig utdannet ble hun tilbudt 45 prosent stilling. Sier hun nei vil det koste henne 200 000 kroner.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Nordland, Laila Wilhelmsen, mener Nordlandssykehuset driver moderne slaveri.

Les mer om Videreutdanner til deltid

Nei til omskjæring fra private

COLOURBOX2096700.jpg

Bent Høie mener private kan omskjære guttebabyer. Men verken Aleris eller Volvat vil ha jobben, ifølge Dagens Medisin.

Les mer om Nei til omskjæring fra private

20 år siden folkemordet

Rwanda folkemord.jpg

– En spesiell dag, sier Jean Pierre Nsabimana i sykepleierforbundet i Rwanda. Det er på dagen 20 år siden folkemordet startet.

Les mer om 20 år siden folkemordet

Staten må redusere lønnsgapet

Sigrid Lem.jpg

I dag startet forhandlingene i staten. Unio krever et oppgjør som reduserer lønnsgapet til privat sektor. Et lønnsgap som har vokst kraftig siden 2000.

Les mer om Staten må redusere lønnsgapet

FAG OG FORSKNING

RSS feed for nyheter

Følger ikke uniformsregler

uniform bilde.jpg
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.
Les mer om Følger ikke uniformsregler

Depressive symptomer etter hjerneslag

Kouwenhoven.jpg
Forskningsartikkel

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?

Les mer om Depressive symptomer etter hjerneslag

Gründercamp ga mersmak

gründercamp.jpg
En spennende læringsmetode og god arena for samarbeid mellom utdanning og praksis.
Les mer om Gründercamp ga mersmak

Samarbeider om bedre praksis i sykehjem

samarbeid.jpg
Studentene synes det var positivt med læringsgrupper i praksis, men at kommunikasjonen var for dårlig.
Les mer om Samarbeider om bedre praksis i sykehjem

Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren

RosenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viste høy grad av pasienttilfredshet og få bivirkninger ved bruk av det smertestillende middelet alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren.

Les mer om Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren

Jo mer informasjon, jo bedre

hjerneskade redigert.jpg
Pårørende til pasienter som har blitt påført en alvorlig hjerneskade, har et sterkt behov for informasjon om behandling, rehabilitering og praktiske spørsmål.
Les mer om Jo mer informasjon,  jo bedre

Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre

smitte korrigert.jpg
Flere og sykere pasienter som bor hjemme, krever strengere smitteverntiltak. Her kan hygienesykepleier bidra.
Les mer om Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre

Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst

NostHatlenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at det er behov for mer kompetanse om sykepleiediagnoser og kunnskap om hvordan dokumentasjon av sykepleie kan være et verktøy i dette.

Les mer om Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst

Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

SilvikenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relsjoner, tilstrekkelig kulturkompetanse og tilgjengelighet overfor de etterlatte.

Les mer om Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?

GabrielsenWEB.jpg
Forskningsartikkel

Innvandrere, voksne med liten utdanning og de som står utenfor arbeidslivet, er blant dem so sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.

Les mer om Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?

Stressfylt amming og samspill

AmmingWEB.jpg
Forskningsartikkel

Mødre som opplevde ammingen som stressfylt fikk en bedre relasjon til barnet ved å gå over til å gi barnet morsmelkerstatning på flaske.

Les mer om Stressfylt amming og samspill

Samhandling i praksis

samhandling i praksis.jpg
Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten.
Les mer om Samhandling i praksis

Kartlegger smerte

smerte.jpg
Innføring av felles smertekartleggingsverktøy i Åfjord kommune har ført til bedre smertebehandling.
Les mer om Kartlegger smerte

Aktiv mestring i hjemmesykepleien

aktiv mestring siste.jpg
Hverdagsrehabilitering gjør brukerne mindre avhengige av hjelp samtidig som de ansatte opplever jobben som mer meningsfylt.
Les mer om Aktiv mestring i hjemmesykepleien

Inhalasjonsmedisiner må brukes riktig

inhalasjonsbilde.jpg
Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner krever opplæring. Derfor må helsepersonell ha tilstrekkelig kunnskap.
Les mer om Inhalasjonsmedisiner må brukes riktig

Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten

SkatvedtCOLOURBOXWEB.jpg
Forskningsartikkel

Studien viser at det ofte er enkle tiltak som skal til for at eldre med psykiske helseplager kan få det bedre.

Les mer om Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten

Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap

helsefremmende .jpg
Sykepleiere må ta mer ansvar for den helsefremmende delen av sykepleien.
Les mer om Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap

Færre overliggere i sykehus

otterstad bilde.jpg
Samhandlingsreformen har bidratt til at langt færre utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i Østfold.
Les mer om Færre overliggere i sykehus

Huntington på nett

huntington.jpg
Nettbaserte kurs om Huntingtons sykdom gir økt kunnskap til helsearbeiderne og bedre livskvalitet til pasienter med denne sjeldne diagnosen.
Les mer om Huntington på nett

Hjelper mot utbrenthet

utbrent.jpg
Veiledningskurs for utbrente sykepleiere minsket stress og økte arbeidslysten.
Les mer om Hjelper mot utbrenthet

Vi trenger en master i psykiatrisk behandling

åshild schei.jpg

Samhandlingsreformen vil stille nye krav til psykisk helsearbeidere i kommunene, noe som fordrer mer kunnskap.

Les mer om Vi trenger en master i psykiatrisk behandling

Bedre samarbeid om praksis

praksismodell.jpg

Samarbeid mellom høyskole og barneavdeling førte til økt interesse for og bedre oppfølging av studentene i praksis.

Les mer om Bedre samarbeid om praksis

Bruk av humor i kreftomsorgen

humor.jpg

Humor kan være et viktig hjelpemiddel i sykepleie til alvorlige syke hvis det brukes riktig.

Les mer om Bruk av humor i kreftomsorgen

Sykepleie til nyfødte med abstinenser

nyfødt.jpg

Barn av mødre som går på metadon eller subutex i svangerskapet trenger ekstraordinær omsorg.

Les mer om Sykepleie til nyfødte med abstinenser