Arkiv

Fritekst:
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (14) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (15) Alkohol (17) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (107) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (139) Astma (8) Atferd (4) Attest (4) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (154) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (69) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (19) Diabetes (22) Diagnostikk (7) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (45) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (181) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (100) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (2) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (53) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (36) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (13) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (105) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (7) Munn (4) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (2) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (35) Parese (3) Pasient (148) Pasientrettighet (21) Pasientskade (25) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (66) Prevalensstudie (3) Prevensjon (4) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (148) Psykisk lidelse (72) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (34) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (19) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (6) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (17) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (13) Sykefravær (16) Sykehjem (191) Sykehus (139) Sykepleie (152) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (65) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (130) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (5) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (9) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (18) Tverrfaglighet (21) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (62) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (6) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (62) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (21) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Må vite mer om barnemishandling

Fagartikkel

16.09.2014-Kari Skarsaune, Terese Bondas
Barn, Mishandling, Sykepleie

 

Sykepleierne trenger både kunnskap og mot i møte med barn og familier der de mistenker barnemishandling.

 


SAK har (nesten) alltid rett

Nyhetsartikkel

16.09.2014

94 prosent av klagene som behandles i Helsepersonellnemnda, opprettholder Statens autorisasjonskontor sitt vedtak.


Selma er en lure-sel


16.09.2014

 

Teknologiske nyvinninger bør vurderes kritisk før de tas i bruk. Da hadde vi kanskje unngått innkjøp av falske kjæledyr, sier Berit Daae Hustad som er leder for Rådet for sykepleieetikk. 

 


Politiattestnemda legges ned

Nyhetsartikkel

15.09.2014
Attest, Skikkethet

Fra 2015 skal høgskoler og universiteter selv behandle saker der studenter har pletter på rullebladet. Studenter og høgskoler frykter mangel på likebehandling.


- Ikke store avvik

Nyhetsartikkel

12.09.2014

Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen kan ta et semester i Australia.

- Det er forskjeller i utdanningen, men store avvik vil jeg ikke kalle det, sier instituttleder Sissel Tollefsen.


En vanskelig pårørende?

Fagartikkel

11.09.2014

 

Er det riktig av sykepleiere å snakke om pårørende som vanskelige og krevende? spør Kristin Haugen, som er medlem av Rådet for sykepleieetikk.

 


Håp er drivkraften

Fagartikkel

11.09.2014-Birgitte Dahl, Grace I. Romsland, Åshild Slettebø
Rehabilitering, Habilitering, Sykepleie, Tverrfaglighet

 

Artikkelen tar for seg forskjellige perspektiver på rehabiliteringssykepleie og viser hvordan pasientens behov for sykepleie kan sikres i tverrfaglig samarbeid.

 


Verneplikt for å løse sykepleierkrisen

Nyhetsartikkel

11.09.2014
Bemanning

En av tre unge må utdanne seg innenfor helsesektoren de neste årene. Professor foreslår verneplikt for å dekke behovet.


Munnstell av alvorlig syke

Fagartikkel

10.09.2014-Ellen Lykke Trier, Camilla Jørstad
Palliasjon, Munn

 

Gode rutiner og prosedyrer for munnstell er viktigere enn valg av produkter.

 


Når rumpa ikke virker

Kronikk

10.09.2014-Linn Kristine Holter Andersen
Sykdom

Jeg har en lykkepose på magen, og jeg vil vise det til hele verden!


Få studenter stryker i praksis

Fagartikkel

09.09.2014-Kari Westad Hauge
Sykepleierutdanning, Praksisstudie, Teori, Norge

 

En nasjonal oversikt over strykprosenten i praksis kan gjøre det lettere å kvalitetssikre praksisstudiene.

 


SAK vil ikke innrømme feil

Nyhetsartikkel

09.09.2014

Direktør i Statens Autorisasjonskontor (SAK), Anne Herseth Barlo, vil ikke svare på om SAK har gjort feil i Ingvild Elsbak sin sak.


Kan få autorisasjon i Sverige

Nyhetsartikkel

08.09.2014

Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia. Statens autorisasjonskontor (SAK) har bedt henne ta hele utdanningen på nytt. Svenskene vurderer det annerledes.


– Det tar tid å lege en brannskade

Nyhetsartikkel

08.09.2014-Tema: Brannskader

Venche ble fraktet med luftambulanse til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus en sen fredags kveld.

Det har tatt tid å komme seg etter at livet på et øyeblikk ble snudd opp ned, og hun ber sykepleiere huske at det tar tid å lege en brannskade - på flere måter.

 


Ber regjeringen rydde opp

Nyhetsartikkel

08.09.2014

- Det er merkelig at studenter som har tatt samme utdanning ved samme utdanningssted, skal behandles så ulikt, sier Tove Karoline Knutsen (Ap).


Jobber for mindre tvang

Fagartikkel

05.09.2014-Martin Veland, Anders Jacob
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Tvang

Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.


Hadde ti prosent sjanse for å overleve

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

På kraftstasjonen skjedde det som ikke skulle skje. Etterpå lå Kåre Jan Sørheim fire måneder i koma.


Brannskader i 30 år

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

Denne måneden er det nøyaktig 30 år siden den første pasienten ble tatt imot på brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus. 


– Sekresjon, farge og lukt sier noe om sårtilhelingen

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har behandlet pasientene med de største og dypeste sårene i 30 år.


Maida (2 år) fikk kokende vann over seg

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

Det tar under ett sekund å få brannskade av vann som holder 100 °C.


Caroline tok på vedovnen

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

Da Caroline brant seg på hendene, var hun baby. Liten skade kan få store følger.


Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

Alle barn på brannskadeavdelingen får nå tilbud om psykiatrisk konsultasjon.


Lever godt etter brannskaden

Nyhetsartikkel

04.09.2014

– Helsen blir dårligere, men brannskadde er like fornøyde med livet som folk flest, sier forsker Asgjerd Moi.


Fra åpen til lukket behandling

Nyhetsartikkel

04.09.2014-Tema: Brannskader

De største endringene i behandlingen på brannskadepasienter skjedde ganske tidlig etter at avdelingen ble åpnet.


- Det jobbes med saken

Nyhetsartikkel

04.09.2014

Norsk sykepleierforbund ønsker et mer oversiktlig regelverk for studenter som har tatt utdanning i utlandet.


Det skjer på ett sekund


04.09.2014-Tema: Brannskader

Brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus har leget sår i 30 år.

 

SE FILM om Venche: Det tar tid å lege en brannskade

LES: Hadde ti prosent sjanse for å overleve

LES: Brannskader i 30 år

LES: Sekresjon, farge og lukt

LES: Maida (2) fikk kokende vann over seg

LES: Caroline tok på vedovnen

LES: Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp

LES: Lever godt etter brannskaden

LES: Fra åpen til lukket behandling


Stolt av å bære min hvite uniform

Blogg

04.09.2014-Lene W. Pedersen, nyutdannet sykepleier
Pasient

Nå er jeg ferdig utdannet sykepleier. Jeg tenker bare mer og mer på hvor heldig jeg er som får pleie, behandle og lindre.


Aldri helt perfekt

Leder Sykepleien

04.09.2014-Barth Tholens
Abort, Etikk, Seksualitet, Diagnostikk, Barn, Helsestasjon, Prevensjon

I fjor valgte 15 000 kviner å ta abort. Er det for mange?


Depresjon forklarer ikke alkoholmisbruk

Nyhetsartikkel

03.09.2014
Alkohol, Depresjon

Deprimerte pasienter drikker ikke for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.


Tallenes tale

Nyhetsartikkel

02.09.2014
Sykehus, Statistikk

Aktiviteten og ressurstilgangen i spesialisthelsetjenesten har vokst omtrent like mye som befolkningsveksten de siste ti årene ifølge SAMDATA.


Uforståelig avslag

Nyhetsartikkel

02.09.2014

Tre studenter dro til Australia for å bli sykepleiere. To kom tilbake og fikk norsk autorisasjon. Den tredje fikk det ikke.


Hud mot hud

Nyhetsartikkel

02.09.2014

Sykepleiere sier hudkontakt mellom premature og deres foreldre er viktig, men aksepterer at det ikke alltid skjer.


Omsorgsfulle sykepleiere brenner ut

Nyhetsartikkel

01.09.2014
Utbrent, Sykepleierolle

Sykepleiere som velger yrket av andre grunner enn bare å hjelpe andre, blir mindre stresset, unngår å bli utbrent og er mer motivert for jobben


Kjølig distanse kan gi dårligere behandling


01.09.2014

 

Det er en stor misforståelse å tro at å se pasienten som et subjekt er forstyrrende for god diagnostikk og prognose.


Konkurranse er feil medisin

Blogg

01.09.2014-Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF
Sykehus, Konkurranse

Mer konkurranse mellom sykehus er ikke riktig medisin for å utvikle norsk spesialisthelsetjeneste. 


For Marikken

Nyhetsartikkel

28.08.2014

Eivind Eidslott har skrevet bok om å ha barn med Down syndrom.


Bortkastet utdanning

Nyhetsartikkel

28.08.2014

Å utdanne seg i utlandet er populært, men er det lurt? Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia, men får ikke norsk autorisasjon.


Nei, Robert Eriksson!

Blogg

28.08.2014-Sølvi Sæther, spesialsykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF Helse Nord-Trøndelag
Arbeidstid

Vi ønsker ingen ny Arbeidsmiljølov. Den er fleksibel nok. Mer enn nok.


Unge jenter sliter psykisk

Nyhetsartikkel

27.08.2014
Depresjon, Ungdom

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. 


NSFs forskningspolitikk

Blogg

27.08.2014-Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund stimulerer til mer sykepleie- og tverrfagligforskning. NSFs forbundsleder svarer på Magnus Strømmens kritikk av bruken av NSFs forskningsmidler.


Bestilte sykepleier, fikk assistent

Nyhetsartikkel

25.08.2014
Vikar

Flere sykehjem i Bergen har i sommer klaget på vikarene fra privatleverandøren Orange Helse.


Vil heve aldersgrensen

Nyhetsartikkel

25.08.2014
Alder

Byrådet i Bergen skal neste uke svare på et forslag fra regjeringen om å heve aldersgrensen for helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år.


Vikarbruk er en fare for pasientsikkerheten

Blogg

25.08.2014-Silje Naustvik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund avdeling Oslo
Vikar, Pasientskade

Helse – Norge hadde ikke gått rundt uten vikarer, men det er flere farer ved den utstrakte bruken av vikarer og innleie.


Høringsfrist for akuttforskrift

Nyhetsartikkel

22.08.2014

15. september er fristen for å mene noe om den nye akuttforskriften.


Livskvalitet i tennene

Nyhetsartikkel

21.08.2014
Tannhelse

Tannbehandling er ikke en del av det ordinære helsetilbudet i Norge, fordi tenner ikke blir ansett som en del av kroppen. Svært uheldig mener forskere.


Kreft rammer menns sexliv

Fagartikkel

20.08.2014-Merete Blindheim, Sven Inge Molnes
Kreft, Kommunikasjon, Seksualitet, Veiledning

 

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

 


Ingen nye barnesykepleiere i Nordland

Nyhetsartikkel

20.08.2014

Med for få søkere kan ikke Universitetet i Nordland starte opp videreutdanning i barnesykepleie.


Engler i hvitt?

Nyhetsartikkel

20.08.2014
Utdanning, Omsorg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.


Åpenhjertig om kjønnsidentitet

Nyhetsartikkel

19.08.2014
Kjønn

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp


På innsiden

Nyhetsartikkel

19.08.2014

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.


1-50 av 4793 | Neste 50 Siste 43