Arkiv

Fritekst:
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (15) Alkohol (16) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (107) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (139) Astma (8) Atferd (4) Attest (3) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (152) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (68) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (18) Diabetes (22) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (45) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (181) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (99) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (52) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (36) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (13) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (105) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (1) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (34) Parese (3) Pasient (147) Pasientrettighet (21) Pasientskade (25) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (65) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (147) Psykisk lidelse (71) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (18) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (5) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (12) Sykefravær (16) Sykehjem (191) Sykehus (138) Sykepleie (150) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (64) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (129) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (5) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (8) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (62) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (62) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (21) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Kjølig distanse kan gi dårligere behandling


01.09.2014

 

Det er en stor misforståelse å tro at å se pasienten som et subjekt er forstyrrende for god diagnostikk og prognose.


Konkurranse er feil medisin

Blogg

01.09.2014-Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF
Sykehus, Konkurranse

Mer konkurranse mellom sykehus er ikke riktig medisin for å utvikle norsk spesialisthelsetjeneste. 


For Marikken

Nyhetsartikkel

28.08.2014

Eivind Eidslott har skrevet bok om å ha barn med Down syndrom.


Bortkastet utdanning

Nyhetsartikkel

28.08.2014

Å utdanne seg i utlandet er populært, men er det lurt? Ingvild Hilling Elsbak tok sykepleierutdanning i Australia, men får ikke norsk autorisasjon.


Nei, Robert Eriksson!

Blogg

28.08.2014-Sølvi Sæther, spesialsykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF Helse Nord-Trøndelag
Arbeidstid

Vi ønsker ingen ny Arbeidsmiljølov. Den er fleksibel nok. Mer enn nok.


Unge jenter sliter psykisk

Nyhetsartikkel

27.08.2014
Depresjon, Ungdom

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. 


NSFs forskningspolitikk

Blogg

27.08.2014-Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund stimulerer til mer sykepleie- og tverrfagligforskning. NSFs forbundsleder svarer på Magnus Strømmens kritikk av bruken av NSFs forskningsmidler.


Bestilte sykepleier, fikk assistent

Nyhetsartikkel

25.08.2014
Vikar

Flere sykehjem i Bergen har i sommer klaget på vikarene fra privatleverandøren Orange Helse.


Vil heve aldersgrensen

Nyhetsartikkel

25.08.2014
Alder

Byrådet i Bergen skal neste uke svare på et forslag fra regjeringen om å heve aldersgrensen for helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år.


Vikarbruk er en fare for pasientsikkerheten

Blogg

25.08.2014-Silje Naustvik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund avdeling Oslo
Vikar, Pasientskade

Helse – Norge hadde ikke gått rundt uten vikarer, men det er flere farer ved den utstrakte bruken av vikarer og innleie.


Høringsfrist for akuttforskrift

Nyhetsartikkel

22.08.2014

15. september er fristen for å mene noe om den nye akuttforskriften.


Livskvalitet i tennene

Nyhetsartikkel

21.08.2014
Tannhelse

Tannbehandling er ikke en del av det ordinære helsetilbudet i Norge, fordi tenner ikke blir ansett som en del av kroppen. Svært uheldig mener forskere.


Kreft rammer menns sexliv

Fagartikkel

20.08.2014-Merete Blindheim, Sven Inge Molnes
Kreft, Kommunikasjon, Seksualitet, Veiledning

 

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

 


Ingen nye barnesykepleiere i Nordland

Nyhetsartikkel

20.08.2014

Med for få søkere kan ikke Universitetet i Nordland starte opp videreutdanning i barnesykepleie.


Engler i hvitt?

Nyhetsartikkel

20.08.2014
Utdanning, Omsorg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.


Åpenhjertig om kjønnsidentitet

Nyhetsartikkel

19.08.2014
Kjønn

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp


På innsiden

Nyhetsartikkel

19.08.2014

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.


Født i feil kropp

Nyhetsartikkel

18.08.2014
Nøkkelord

Petter Vennerød har møtt mennesker som ikke kan leve i den kroppen de er født i. I dag er det premiere på første del av dokumentarserien som vises på TV2.


Disse jobbet med traumene

Nyhetsartikkel

18.08.2014

– Ikke gå fra meg

Nyhetsartikkel

18.08.2014
Angst, Barn, Kreft, Pasient, Psykisk lidelse, Sykehus

Frem til sent på 70-tallet fikk ikke barn ha foreldrene hos seg på norske sykehus.

Wenche Rønning (bildet) har bitre minner fra Ullevål sykehus. Som 7-åring fikk hun kreft.


Samkjørte E-journaler

Fagartikkel

18.08.2014-Grete Vabo, Ragnhild Hoslemo, Anne Bjørg Håverstad
Dokumentasjon, Hjemmesykepleie, Journal, Kommunehelsetjeneste

 

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 


Vil ikke i skyttergraven

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.


Aldri nok tid

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 


- Det viktigste vi har

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.


Lover og avtaler

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.


Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget

Nyhetsartikkel

15.08.2014
Arbeidstid

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.


Ap tar selvkritikk

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.

Bent Høie (H): - Ikke troverdig.

 


TEMA: Oppdrag hovedtillitsvalgt


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

LES: Vil ikke i skyttergraven

LES: Aldri nok tid

LES: Det viktigste vi har


Ville Florence fått NSF-stipend?

Kronikk

15.08.2014-Magnus Strømmen, forskningssykepleier, St. Olavs Hospital og PhD-student NTNU
Forskning

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forskningsmidler bør bidra til gjennomføring av gode, avgrensede kliniske studier som i dag har få muligheter til finansiering.


Slår antibiotika-alarm

Nyhetsartikkel

14.08.2014
Antibiotika

Motstandsdyktigheten mot antibiotika øker. Samtidig har det ikke skjedd nye oppdagelser på området siden 1987.


Et tastetrykk unna

Nyhetsartikkel

14.08.2014-Barth Tholens
Media, Barn, Traume, Sykepleie, Sykepleie-pasient-forhold

Fra og med i dag kan du laste ned vår ferske august-utgave på iPad og Android.


Pårørende etterspør støttesamtaler

Blogg

14.08.2014-Anne-Gun Agledal, kreftkoordinator, Drammen kommune
Pårørende, Kreft

«Hvis ikke du hadde vært der, vet jeg ikke hvem jeg skulle ringt.» 


Forventningsbrist

Leder Sykepleien

14.08.2014-Barth Tholens (red.)

Hvordan skal vi forberede studenter på hva som venter dem i arbeidslivet?


- En dråpe i havet

Nyhetsartikkel

13.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.


Helse skal ikke være butikk.

Blogg

13.08.2014-Anne Grete Frøslid Gjerdalen
Lokalsykehus, Sykehus

Halvparten av våre sykehus kan bli lagt ned, til tross for samfunnsansvaret om at sykehustilbudet skal være likt for alle! 


Studiestart i Oslo

Nyhetsartikkel

12.08.2014

Flere tusen studenter møtte opp på St. Hanshaugen til den offisielle åpningen av studieåret 2014.


Klar, ferdig, gå!

Nyhetsartikkel

11.08.2014

I morgen er det studiestart for de fleste sykepleierstudenter. 

- Kom fort i gang med studiene, råder NSFs studentleder, Mia Andresen.


Skremmende ordning

Blogg

11.08.2014-Anders Christoffersen, sykepleier og medisinstudent
Utdanning, Arbeidstaker

Hvorfor lar vi tilfeldige folk, uten opplæring, pleie de svakeste i samfunnet?


Malariamygg møter Nemesis

Nyhetsartikkel

08.08.2014

Verdens første vaksine mot malaria kan være i bruk fra neste år.


Feil verdt 65 millioner kroner

Nyhetsartikkel

08.08.2014

NPE har utbetalt 65 millioner kroner i erstatninger for feil gjort i det private helsevesenet de siste fem årene


IPad og robotseler til eldre?

Nyhetsartikkel

07.08.2014
Eldre, Hjelpemiddel

Eldre mennesker kan bli ensomme av å bruke teknologiske hjelpemidler som er designet feil, advarer forsker.


Norsk helsevesen fortjener ros

Blogg

07.08.2014-Bjørn Dahler, sykehuspasient
Pasient

Leser i avisene at vi i Norge har et dårlig helsevesen. Det er ikke min erfaring.


Å forske på barns premisser

Fagartikkel

06.08.2014-Hildur Kvinge Grindheim, Renathe Håpoldøy
Barn, Forskning, EU

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 


– En vekker for oss alle

Nyhetsartikkel

06.08.2014
Brukermedvirkning, Psykisk helse

Brukerstyrte psykiske helsetjenester gir like positive resultater for sine brukere som de fagstyrte viser internasjonale studier.


Helsetjenestene er under press

Nyhetsartikkel

05.08.2014
Helsetjeneste, Pasient

Hvor mye kapasitet trenger egentlig Helse-Norge i framtida? Forskere spår at helsetjenester vil vokse med 20 prosent de neste femten åra.


Kven rir kjepphester?

Blogg

05.08.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleiar NSF Møre og Romsdal
Deltid

Spekter vil gjerne tilby sjukepleiarar 100 prosent stilling, men at det føreset at sjukepleiarane vil arbeide når arbeidsgjevar har behov for kompetansen.


Svensk pleie

Nyhetsartikkel

04.08.2014

En tredel av alle sykepleiere som ble uteksaminert i Sverige i fjor, fikk norsk sykepleierautorisasjon.


Lytt til ALLE sykepleiere, herr statsråd!

Blogg

04.08.2014-Nina Horpestad, fylkesleder i NSF Rogaland
Arbeidstid, Arbeidsmiljø

Arbeidsministeren bør lytte mer til organisasjonen som representerer over 100 000 sykepleiere enn til tre sykepleiere som har meldt seg ut av sin organisasjon


Med livet som innsats?

Nyhetsartikkel

30.07.2014

Skal helsepersonell gå inn i potensielt farlige situasjoner før politiet har kommet til stedet?


Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Kvinne, Eldre

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.


1-50 av 4760 | Neste 50 Siste 10