Arkiv

Fritekst:
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (14) Alkohol (16) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (10) Antibiotika (4) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (106) Arbeidstaker (98) Arbeidstid (136) Astma (8) Atferd (4) Attest (3) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (149) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (68) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (28) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (55) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (17) Diabetes (22) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (44) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (26) Eksamen (10) Eldre (180) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (99) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (158) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (52) Helsetjeneste (29) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (3) Hjemmesykepleie (56) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (14) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (33) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (121) Kommunikasjon (35) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (102) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (22) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (16) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (1) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (31) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (31) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (34) Parese (3) Pasient (144) Pasientrettighet (21) Pasientskade (24) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (65) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (146) Psykisk lidelse (70) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (48) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (17) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (5) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (12) Sykefravær (16) Sykehjem (191) Sykehus (135) Sykepleie (149) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (33) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (64) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (129) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (4) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (8) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (11) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (61) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (174) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (61) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (19) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Med livet som innsats?

Nyhetsartikkel

30.07.2014

Skal helsepersonell gå inn i potensielt farlige situasjoner før politiet har kommet til stedet?


Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Kvinne, Eldre

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.


Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Diabetes, Eldre, Sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.


Måling av kompetanse i sykepleie til gamle

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Eldre, Geriatri, Helsetjeneste, Sykdom

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.


Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

Oppsummert forskning

28.07.2014-Marita S, Fønhus, Gunn E. Vist
Barn, Nyfødt, Mage-tarm-system

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk av probiotika øker trolig overlevelsen blant disse barna og korter ned sykehusoppholdet. 


Bedre med to lag hansker

Oppsummert forskning

28.07.2014-Therese Kristine Dalsbø
Bakterie, Smitte, Helsepersonell

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  


Grensevandrere

Forskningsartikkel

04.07.2014-Anita Salamonsen
Alternativ behandling, Kvalitativ studie

Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten.


Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom

Forskningsartikkel

04.07.2014-Lisbet Borge
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Pasient, Miljø

En kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer.


Handlingsrommets evidens

Forskningsartikkel

04.07.2014-Inger J. Danielsen
Intensiv, Norge

Om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien.


"Vi berre gjer det"

Forskningsartikkel

04.07.2014-Anne Marie Sandvoll
Eldre, Sykehjem, Kvalitativ studie

Beskrivningar av skjult pleiepraksis i sjukeheim.


Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care

Forskningsartikkel

04.07.2014-Marita Nordhaug, Marita Nordhaug
Etikk, Jus, Sykepleierolle, Sykepleie-pasient-forhold

Partiskhet innebærer å gi forrang til en pasients behov for sykepleie framfor andre personers behov for sykepleie.


Sammenstilling av data


04.07.2014-Kjetil Gundro Brurberg, Hugo Lewi Hammer

I denne artikkelen vil vi nøste sammen trådene i det vi hittil har skrevet om statistikk.


Mangler barnesykepleiere

Nyhetsartikkel

04.07.2014

2 av 29 sykepleiere er barnesykepleiere på Rikshospitalets kirurgiske avdeling for barn innenfor ortopedi og øre, nese og hals.

– Det er for få, mener fagutviklingssykepleier Eva Carlsen.


Analyser og presentasjon av resultatene


04.07.2014-Øyvind Kirkevold
Spørreskjema, Spørreundersøkelse

Tredje og siste del av artikkelen om spørreskjemaer handler om hvordan man analyserer og presenterer resultatene.


Teori og praksis bør utfylle hverandre

Innspill

03.07.2014-Silje Linnerud, tredjeårsstudent ved UiA og leder i NSF Studentstyre

Verdien av å tenke kritisk og kunnskapsbasert vil øke for sykepleiere etter endt utdanning.


Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

Forskningsartikkel

03.07.2014-Andre Vågan, Torunn Erichsen, Kristian Larsen
Metode, Sykepleierutdanning, Teori

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.


Vi har en moderne arbeidsmiljølov!

Blogg

03.07.2014-Karen Brasetvik, Leder for Sykepleierforbundet i Østfold.

Det Norge trenger er en moderne arbeidsgiverpolitikk. Det gjelder særlig offentlig sektor. Og det kan regjeringen gjøre noe med, skriver Karen Brasetvik.


Helsevesenet får "havarivernkommisjon"

Nyhetsartikkel

01.07.2014

NSF mener dette er et positivt inititativ fra helseministeren.

- Men vi mener at å lære av feil, fremdeles må være det viktigste med meldeordningen, sier Eli Gunhild By.


Forebyggende arbeid kan øke kondombruk

Innspill

01.07.2014-Siv Gamnes, daglig leder for Sex og samfunn, senter for ung seksualitet.

Vi trenger mer kunnskap om hvilke strategier som kan øke ungdommers motivasjon for å bruke kondom.


En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom

Forskningsartikkel

01.07.2014-Jorunn Mjølhus, Merete Oddny Karlsen, Anne Haugstvedt
Ungdom, Seksualitet, Tverrsnittstudie

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.


Typisk norsk

Nyhetsartikkel

30.06.2014

Er det typisk norsk å være god og sunn? Folkehelserapporten 2014 gir noen svar.


Gjort på en dag

Nyhetsartikkel

27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Dagbehandling, Kirurgi

Noen sykehus gjør mye dagkirurgi, mens andre legger inn tilsvarende pasienter. For Cathrine Opgård var det hele over på noen få timer. 


Vil ha mye mer dagkirurgi

Nyhetsartikkel

27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Dagbehandling, Kirurgi, Finansiering

Feil finansiering frister fagfolk til unødvendige innleggelser, mener overlege Johan Ræder.


Ahus har landets største dagkirurgi

Nyhetsartikkel

27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Kirurgi, Dagbehandling

På Ahus leder intensivsykepleier Mariann Aaland landets største dagkirurgiske senter.


Dagkirurgien startet på Kongsberg

Nyhetsartikkel

27.06.2014-Tema: Dagkirurgi
Kirurgi, Dagbehandling

Her er landets første dagkirurgiske pasient.


Søknad avslått, rett i søpla?

Fagartikkel

27.06.2014-Yngvild Eline Brandser, Jeanne Boge, Karin Anna Petersen
Forskning, Sykepleie

 

Hvordan kan sykepleieforskning vurderes som søppel i sykepleiernes eget fagforeningstidsskrift?

 


Lokal aktivitet førsteprioritet

Nyhetsartikkel

27.06.2014

- NSF Student skal bli en synlig studentorganisasjon, også lokalt, sier de nyvalgte lederne Mia Andresen (27) og Silje Linnerud (22). 


Fort ferdig


27.06.2014-Tema: Dagkirurgi

Andelen pasienter som blir behandlet dagkirugisk, har gått ned siden 2010. Hvorfor?

 

Gjort på en dag

Vil ha mye mer dagkirurgi

Landets største dagkirurgi

Den første dagkirurgipasienten. 

 

 


Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole

Forskningsartikkel

27.06.2014-Eva Ericson, Ragnhild Sollesnes, Eva Langeland
Kvantitativ studie, Livskvalitet, Helse, Skolehelsetjeneste, Ungdom

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.


Er vi best i verden?

Innspill

27.06.2014-Kristin Heggen, professor, dr.polit og prodekan ved Medisinsk fakultet, UiO

Vi trenger nye tverrfaglige og nordiske mastergradsutdanninger.


Vi trenger flere psykologer

Innspill

27.06.2014-Kari Engdal

Helsesøstre blir ofte alene om ungdommers problemer, uten å kunne hjelpe dem.


Avdekket feil medisinbruk

Nyhetsartikkel

26.06.2014

107 av 110 undersøkte pasienter i hjemmetjenesten i Oslo, hadde problemer som kunne spores tilbake til medikamentbruken deres.


Lærerne i streik fra 1. juli

Nyhetsartikkel

25.06.2014
Arbeidstid, Lønn, Lønnsforhandlinger

– Lærerne har gitt et kraftig signal til KS. Nå blir det streik, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied.


Sykepleiere flykter til kommunene

Nyhetsartikkel

25.06.2014
Lønn, Rekruttering

Intensivsykepleiere ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) kan tjene opptil 30 000 kroner mer i lønn ved å begynne å jobbe i kommunene rundt sykehuset.


Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk

Forskningsartikkel

25.06.2014-Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Ellen Blix
Fødsel, Komplikasjon, Nyfødt, Risiko

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.


Innovasjon fra sykepleien

Innspill

25.06.2014-Ole Petter Ottesen, professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo

For å møte utfordringene i helsevesenet trenger vi innovasjon. Sykepleie er et godt utgangspunkt.


Jordmors tilstedeværelse er viktig

Innspill

25.06.2014-Carola Karl Urvik, jordmor med videreutdanning innen seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk, ansatt ved fødeavdeling i Sandnessjøen

Vi trenger mer forskning på hvordan de fødende selv opplever fødselen etter innføring av differensiert fødselsomsorg.


Nedleggelse av Rjukan og Kragerø sykehus?

Blogg

25.06.2014-Sigrunn Øygarden Gundersen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Telemark
Lokalsykehus

Fylkesleder i NSF Telemark svarer på påstandene om at forbundet vil legge ned lokalsykehus.


Vil du bli en "Fulbrighter"?

Nyhetsartikkel

24.06.2014

Hvert år søker tusenvis at studenter verden over om Fulbright stipend. Søknadsfristen for 2015 nærmer seg.


Jenteduo skal styre NSF Student

Nyhetsartikkel

23.06.2014

Mia Andresen (bildet) og Silje Linnerud skal lede NSF Student det neste året.


Sykepleien som app

Nyhetsartikkel

23.06.2014

Nå kan du laste ned den nye Sykepleien-appen til nettbrett.


Utveksling ga ny kunnskap

Fagartikkel

23.06.2014-Cæcilie Andersen, Maj Britt Luksengard, Vigdis Luksengard, Liv Utne
Internasjonalt samarbeid, Sykepleierstudent, Praksisstudie, Undervisning

 

Studenter fra Høgskolen i Bergen  lærte mye av et tre måneders opphold ved University of New Brunswick i Canada.

 


Støtter NSF nedleggelse av lokalsykehus?

Blogg

23.06.2014-Gro Vaa, spesialsykepleier i psykiatri, Tinn kommune
Lokalsykehus

Norsk sykepleierforbund (NSF) svikter sine medlemmer i distriktene! Det mener spesialsykepleier Gro Vaa.


Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC

Forskningsartikkel

23.06.2014-Hanne Reinertsen, Knut-Andreas Christophersen, Sølvi Helseth
Barn, Smerte, Kartlegging

Studien viser at bruk av smertekartleggingsverktøyet FLACC kan bidra til å kvalitetssikre smertebehandling av små barn.


Smertevurdering krever opplæring

Innspill

23.06.2014-Eirin Sigurdssøn Ludvigsen, intensivsykepleier ved Postoperativ avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Det er viktig at styrker og svakheter ved smertevurderingsverktøy belyses.


Åtte av ti i staten sa ja

Nyhetsartikkel

20.06.2014
Lønnsforhandlinger, Streik

Unios medlemmer i staten har sagt ja til resultatet av lønnsoppgjøret. Dermed er årets tarifforhandlinger avsluttet og det blir ingen streik.


Helsearbeidere forén dere!

Blogg

20.06.2014-Anne Karin Gammelsrud, pensjonert spesialsykepleier, Rakkestad
Helseøkonomi, Lokalsykehus

Dårlig økonomistyring og dårlig ledelse knebler faget vårt!


Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid

Forskningsartikkel

20.06.2014-Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington, Ann-Britt Nilsen
Journal, Informasjonsteknologi, Organisering, Kvalitativ studie

Artikkelen gir innblikk i hvordan integrering av EPJ i klinisk helsearbeid kan skje og bli forstått.


Vi må fokusere mer på tannhelse

Innspill

20.06.2014-Torgeir Solberg Mathisen, geriatrisk sykepleier og slagsykepleier på Kongsberg sykehus, Med 3, Vestre Viken HF

Sykepleier bør informere om munnhelse uansett hvor de møter slagrammete pasienter.


Studentenes årsmøte starter i dag

Nyhetsartikkel

19.06.2014

I fire dager skal rundt 100 studenter diskutere og legge planer for det neste året.


1-50 av 4712 | Neste 50 Siste 12