Arkiv

Fritekst:
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (83) Alder (14) Alkohol (16) Allergi (5) Alternativ behandling (14) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (11) Antibiotika (5) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (51) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (107) Arbeidstaker (99) Arbeidstid (138) Astma (8) Atferd (4) Attest (3) Autorisasjon (31) Avtale (7) Avviksmelding (20) Bakterie (11) Barn (152) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (68) Beredskap (5) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (29) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (7) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (56) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (17) Diabetes (22) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (7) Dokumentasjon (45) Dybdeintervju (1) Død (46) Dødshjelp (6) EU (27) Eksamen (10) Eldre (181) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (19) Etikk (99) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (5) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (16) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (160) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (49) Førstehjelp (1) Geriatri (55) Gift (2) Gransking (1) Gravid (27) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (37) Helseforetak (31) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (38) Helseregion (5) Helsestasjon (52) Helsetjeneste (30) Helsevesen (29) Helseøkonomi (19) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (4) Hjemmesykepleie (57) Hjerneslag (20) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (45) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (8) Innvandrer (21) Institusjon (2) Intensiv (30) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (25) Internett (14) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (8) Journal (15) Jus (48) Kartlegging (21) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (36) Kjønn (34) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (5) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (122) Kommunikasjon (35) Komplikasjon (4) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (104) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (54) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (35) Kvalitet (60) Kvalme (4) Kvantitativ studie (19) Kvinne (38) Ledelse (111) Lege (16) Legemidler (59) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (9) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (60) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (23) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (108) Lønnsforhandlinger (168) Mage-tarm-system (4) Mann (11) Markedsføring (3) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (17) Medisinhåndtering (36) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (11) Miljø (15) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Norge (1) Nyfødt (31) Nyresvikt (3) Nøkkelord (32) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (32) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (59) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (34) Parese (3) Pasient (147) Pasientrettighet (21) Pasientskade (24) Pedagogikk (16) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (136) Praksisstudie (65) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (11) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (20) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (147) Psykisk lidelse (71) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (9) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (49) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (44) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (12) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (51) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (29) Samhandling (74) Sanksjoner (1) Seksualitet (17) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (5) Skolehelsetjeneste (20) Slanking (1) Smerte (56) Smitte (38) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (18) Spørreskjema (19) Spørreundersøkelse (22) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (49) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (12) Sykefravær (16) Sykehjem (191) Sykehus (137) Sykepleie (150) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (34) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (64) Sykepleierstudent (102) Sykepleierutdanning (129) Sykepleieryrket (61) Sykmelding (4) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (18) Tannhelse (4) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (8) Terapi (16) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (12) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (52) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (4) Ulykke (9) Underernæring (11) Undersøkelse (53) Undervisning (56) Ungdom (61) Universitet (4) Urinveier (16) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (176) Utviklingsland (17) Vaksine (36) Vakt (3) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (61) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (9) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (19) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (24) Voldtekt (3) Yrke (24) Yrkesskade (14) test (3) Årsak (1) Økonomi (70)

Engler i hvitt?

Nyhetsartikkel

20.08.2014
Utdanning, Omsorg

Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen, mener forsker.


Åpenhjertig om kjønnsidentitet

Nyhetsartikkel

19.08.2014
Kjønn

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet. Det skriver Sykepleiens anmelder, Ingrid Ovlien-Mikalsen, om dokumentarserien Født i Feil Kropp


På innsiden

Nyhetsartikkel

19.08.2014

Lurer du på hvordan du ser ut på innsiden? Her er noen medisinske blinkskudd fra norske doktorgradsstudenter.


Født i feil kropp

Nyhetsartikkel

18.08.2014
Nøkkelord

Petter Vennerød har møtt mennesker som ikke kan leve i den kroppen de er født i. I dag er det premiere på første del av dokumentarserien som vises på TV2.


Disse jobbet med traumene

Nyhetsartikkel

18.08.2014

– Ikke gå fra meg

Nyhetsartikkel

18.08.2014
Angst, Barn, Kreft, Pasient, Psykisk lidelse, Sykehus

Frem til sent på 70-tallet fikk ikke barn ha foreldrene hos seg på norske sykehus.

Wenche Rønning (bildet) har bitre minner fra Ullevål sykehus. Som 7-åring fikk hun kreft.


Samkjørte E-jounaler

Fagartikkel

18.08.2014-Grete Vabo, Ragnhild Hoslemo, Anne Bjørg Håverstad
Dokumentasjon, Hjemmesykepleie, Journal, Kommunehelsetjeneste

 

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 


Vil ikke i skyttergraven

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Gjennom dialog løser man mye, sier hovedtilliltsvalgt i Fredrikstad, Rita Heidi Standal.


Aldri nok tid

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 


- Det viktigste vi har

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

- Våre tilllitsvalgte er det vikgtigste vi har, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder.


Lover og avtaler

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

Som tillitsvalgt må du forholde deg til en rekke lover. Her er de viktigste.


Økonomiprofessor skal lede arbeidstidsutvalget

Nyhetsartikkel

15.08.2014
Arbeidstid

Arbeidstidsutvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal se på dagens arbeidstidsbestemmelser, hva som vil være behovet i framtida, og gi anbefalinger for å møte dette.


Ap tar selvkritikk

Nyhetsartikkel

15.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.

Bent Høie (H): - Ikke troverdig.

 


TEMA: Oppdrag hovedtillitsvalgt


15.08.2014-Tema: Hovedtillitsvalgt

VALGT I TILLIT. NSF har 426 hovedtillitsvalgte rundt om i landets kommuner. Hvordan mestrer de rollen? Er de frontkjempere eller tinnsoldater?

LES: Vil ikke i skyttergraven

LES: Aldri nok tid

LES: Det viktigste vi har


Ville Florence fått NSF-stipend?

Kronikk

15.08.2014-Magnus Strømmen, forskningssykepleier, St. Olavs Hospital og PhD-student NTNU
Forskning

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forskningsmidler bør bidra til gjennomføring av gode, avgrensede kliniske studier som i dag har få muligheter til finansiering.


Slår antibiotika-alarm

Nyhetsartikkel

14.08.2014
Antibiotika

Motstandsdyktigheten mot antibiotika øker. Samtidig har det ikke skjedd nye oppdagelser på området siden 1987.


Et tastetrykk unna

Nyhetsartikkel

14.08.2014-Barth Tholens
Media, Barn, Traume, Sykepleie, Sykepleie-pasient-forhold

Fra og med i dag kan du laste ned vår ferske august-utgave på iPad og Android.


Pårørende etterspør støttesamtaler

Blogg

14.08.2014-Anne-Gun Agledal, kreftkoordinator, Drammen kommune
Pårørende, Kreft

«Hvis ikke du hadde vært der, vet jeg ikke hvem jeg skulle ringt.» 


Forventningsbrist

Leder Sykepleien

14.08.2014-Barth Tholens (red.)

Hvordan skal vi forberede studenter på hva som venter dem i arbeidslivet?


- En dråpe i havet

Nyhetsartikkel

13.08.2014-Tema: Helsesøsterårsverk

Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler.

- 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.


Helse skal ikke være butikk.

Blogg

13.08.2014-Anne Grete Frøslid Gjerdalen
Lokalsykehus, Sykehus

Halvparten av våre sykehus kan bli lagt ned, til tross for samfunnsansvaret om at sykehustilbudet skal være likt for alle! 


Studiestart i Oslo

Nyhetsartikkel

12.08.2014

Flere tusen studenter møtte opp på St. Hanshaugen til den offisielle åpningen av studieåret 2014.


Klar, ferdig, gå!

Nyhetsartikkel

11.08.2014

I morgen er det studiestart for de fleste sykepleierstudenter. 

- Kom fort i gang med studiene, råder NSFs studentleder, Mia Andresen.


Skremmende ordning

Blogg

11.08.2014-Anders Christoffersen, sykepleier og medisinstudent
Utdanning, Arbeidstaker

Hvorfor lar vi tilfeldige folk, uten opplæring, pleie de svakeste i samfunnet?


Malariamygg møter Nemesis

Nyhetsartikkel

08.08.2014

Verdens første vaksine mot malaria kan være i bruk fra neste år.


Feil verdt 65 millioner kroner

Nyhetsartikkel

08.08.2014

NPE har utbetalt 65 millioner kroner i erstatninger for feil gjort i det private helsevesenet de siste fem årene


IPad og robotseler til eldre?

Nyhetsartikkel

07.08.2014
Eldre, Hjelpemiddel

Eldre mennesker kan bli ensomme av å bruke teknologiske hjelpemidler som er designet feil, advarer forsker.


Norsk helsevesen fortjener ros

Blogg

07.08.2014-Bjørn Dahler, sykehuspasient
Pasient

Leser i avisene at vi i Norge har et dårlig helsevesen. Det er ikke min erfaring.


Å forske på barns premisser

Fagartikkel

06.08.2014-Hildur Kvinge Grindheim, Renathe Håpoldøy
Barn, Forskning, EU

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 


– En vekker for oss alle

Nyhetsartikkel

06.08.2014
Brukermedvirkning, Psykisk helse

Brukerstyrte psykiske helsetjenester gir like positive resultater for sine brukere som de fagstyrte viser internasjonale studier.


Helsetjenestene er under press

Nyhetsartikkel

05.08.2014
Helsetjeneste, Pasient

Hvor mye kapasitet trenger egentlig Helse-Norge i framtida? Forskere spår at helsetjenester vil vokse med 20 prosent de neste femten åra.


Kven rir kjepphester?

Blogg

05.08.2014-Gunhild Rolandsen, fylkesleiar NSF Møre og Romsdal
Deltid

Spekter vil gjerne tilby sjukepleiarar 100 prosent stilling, men at det føreset at sjukepleiarane vil arbeide når arbeidsgjevar har behov for kompetansen.


Svensk pleie

Nyhetsartikkel

04.08.2014

En tredel av alle sykepleiere som ble uteksaminert i Sverige i fjor, fikk norsk sykepleierautorisasjon.


Lytt til ALLE sykepleiere, herr statsråd!

Blogg

04.08.2014-Nina Horpestad, fylkesleder i NSF Rogaland
Arbeidstid, Arbeidsmiljø

Arbeidsministeren bør lytte mer til organisasjonen som representerer over 100 000 sykepleiere enn til tre sykepleiere som har meldt seg ut av sin organisasjon


Med livet som innsats?

Nyhetsartikkel

30.07.2014

Skal helsepersonell gå inn i potensielt farlige situasjoner før politiet har kommet til stedet?


Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Kvinne, Eldre

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.


Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Diabetes, Eldre, Sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.


Måling av kompetanse i sykepleie til gamle

Oppsummert forskning

28.07.2014-Anners Lerdal
Eldre, Geriatri, Helsetjeneste, Sykdom

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.


Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

Oppsummert forskning

28.07.2014-Marita S, Fønhus, Gunn E. Vist
Barn, Nyfødt, Mage-tarm-system

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk av probiotika øker trolig overlevelsen blant disse barna og korter ned sykehusoppholdet. 


Bedre med to lag hansker

Oppsummert forskning

28.07.2014-Therese Kristine Dalsbø
Bakterie, Smitte, Helsepersonell

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  


Grensevandrere

Forskningsartikkel

04.07.2014-Anita Salamonsen
Alternativ behandling, Kvalitativ studie

Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten.


Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom

Forskningsartikkel

04.07.2014-Lisbet Borge
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Pasient, Miljø

En kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer.


Handlingsrommets evidens

Forskningsartikkel

04.07.2014-Inger J. Danielsen
Intensiv, Norge

Om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien.


"Vi berre gjer det"

Forskningsartikkel

04.07.2014-Anne Marie Sandvoll
Eldre, Sykehjem, Kvalitativ studie

Beskrivningar av skjult pleiepraksis i sjukeheim.


Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care

Forskningsartikkel

04.07.2014-Marita Nordhaug, Marita Nordhaug
Etikk, Jus, Sykepleierolle, Sykepleie-pasient-forhold

Partiskhet innebærer å gi forrang til en pasients behov for sykepleie framfor andre personers behov for sykepleie.


Sammenstilling av data


04.07.2014-Kjetil Gundro Brurberg, Hugo Lewi Hammer

I denne artikkelen vil vi nøste sammen trådene i det vi hittil har skrevet om statistikk.


Mangler barnesykepleiere

Nyhetsartikkel

04.07.2014

2 av 29 sykepleiere er barnesykepleiere på Rikshospitalets kirurgiske avdeling for barn innenfor ortopedi og øre, nese og hals.

– Det er for få, mener fagutviklingssykepleier Eva Carlsen.


Analyser og presentasjon av resultatene


04.07.2014-Øyvind Kirkevold
Spørreskjema, Spørreundersøkelse

Tredje og siste del av artikkelen om spørreskjemaer handler om hvordan man analyserer og presenterer resultatene.


Teori og praksis bør utfylle hverandre

Innspill

03.07.2014-Silje Linnerud, tredjeårsstudent ved UiA og leder i NSF Studentstyre

Verdien av å tenke kritisk og kunnskapsbasert vil øke for sykepleiere etter endt utdanning.


Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring

Forskningsartikkel

03.07.2014-Andre Vågan, Torunn Erichsen, Kristian Larsen
Metode, Sykepleierutdanning, Teori

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.


1-50 av 4746 | Neste 50 Siste 46