Arkiv

Fritekst:
Årstall: Årgang: Utgave: Forfatter(e):
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (13) Abstinens (1) Administrasjon (5) Afp (10) Akademikerne (3) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (5) Akuttsykepleie (80) Alder (13) Alkohol (15) Allergi (5) Alternativ behandling (13) Amming (14) Amputasjon (6) Anatomi (5) Anestesi (18) Angst (10) Antibiotika (4) Arbeidsbelastning (30) Arbeidsgiver (48) Arbeidsløshet (2) Arbeidsmarked (40) Arbeidsmedisin (2) Arbeidsmiljø (102) Arbeidstaker (97) Arbeidstid (129) Astma (8) Atferd (4) Attest (2) Autorisasjon (29) Avtale (5) Avviksmelding (20) Bakterie (10) Barn (146) Barnesykdom (4) Bedriftshelsetjeneste (1) Befruktning (2) Behandling (53) Belastningslidelse (4) Bemanning (66) Beredskap (4) Bistand (8) Bivirkning (4) Blodprøve (6) Blodtrykk (2) Brudd (9) Brukermedvirkning (28) Cellegift (5) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Deltid (54) Demens (46) Demografi (1) Depresjon (16) Diabetes (21) Diagnostikk (6) Dialyse (1) Dilemma (5) Diskriminering (6) Dokumentasjon (44) Dybdeintervju (1) Død (45) Dødshjelp (6) EU (26) Eksamen (10) Eldre (173) Empati (5) Epidemi (2) Epidemiologi (1) Epikrise (1) Epilepsi (2) Ernæring (41) Erstatning (18) Etikk (97) Evaluering (7) Fagforening (33) Familie (30) Farmakologi (4) Fastlege (12) Fattigdom (3) Fengsel (11) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Ferie (4) Fertilitet (2) Filosofi (17) Finansiering (15) Flyktning (4) Fokusgrupper (24) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (12) Forebygging (51) Forgiftning (3) Forhandling (12) Forsikring (5) Forskning (156) Forsvarlighet (10) Funksjonshemning (6) Fysiologi (6) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (16) Fødsel (46) Førstehjelp (1) Geriatri (54) Gift (2) Gransking (1) Gravid (25) Grounded theory (3) Gruppeintervju (1) Gynekologi (5) Habilitering (1) Helse (36) Helseforetak (30) Helsekontroll (7) Helseopplysning (9) Helsepersonell (37) Helseregion (5) Helsestasjon (50) Helsetjeneste (28) Helsevesen (29) Helseøkonomi (18) Hermeneutikk (8) Historie (12) Hiv/aids (13) Hjelpemiddel (3) Hjemmesykepleie (55) Hjerneslag (19) Hjerte- og karsykdom (29) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (22) Hjertesvikt (10) Hms (9) Homofili (4) Hud (6) Humor (5) Hygiene (43) Hypotermi (1) Høring (3) Hørsel (2) Identitet (7) Infeksjon (20) Influensa (25) Informasjon (53) Informasjonsteknologi (44) Injeksjon (1) Inkluderende arbeidsliv (2) Inkontinens (7) Innvandrer (20) Institusjon (2) Intensiv (29) Internasjonal helse (18) Internasjonalt samarbeid (23) Internett (13) Internkontroll (3) Intervju (17) Jordmor (7) Journal (13) Jus (47) Kartlegging (19) Kasuistikk (2) Katastrofe (8) Katastrofemedisin (4) Keisersnitt (2) Kirurgi (32) Kjønn (31) Klage (3) Klassifisering (3) Klima (4) Kommune (34) Kommunehelsetjeneste (121) Kommunikasjon (33) Komplikasjon (3) Konflikt (21) Konkurranse (12) Kontrollerte studier (3) Korridorpasienter (6) Kreft (102) Krig (1) Krise (11) Kronisk sykdom (29) Kultur (22) Kunnskapsbasert sykepleie (53) Kunst (3) Kurs (8) Kvalitativ studie (32) Kvalitet (58) Kvalme (4) Kvantitativ studie (18) Kvinne (37) Ledelse (111) Lege (15) Legemidler (58) Legevakt (16) Likelønn (34) Likestilling (22) Litteratur (8) Litteraturstudie (18) Livskvalitet (58) Livsstil (14) Lokale forhandlinger (5) Lokalsykehus (18) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (14) Lys (2) Lønn (95) Lønnsforhandlinger (155) Mage-tarm-system (3) Mann (11) Markedsføring (2) Massemedier (1) Masseundersøkelse (2) Mastergradsutdanning (4) Medarbeider (2) Media (16) Medisinhåndtering (34) Medisinsk-teknisk utstyr (10) Menneskerettighet (4) Mestring (27) Metode (10) Miljø (14) Misdannelse (1) Mishandling (6) Munn (3) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (6) Narkose (1) Natur (1) Naturmedisin (2) Nedskjæringer (9) Nevrologi (15) Norden (6) Nyfødt (26) Nyresvikt (3) Nøkkelord (31) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (18) Omskjæring (6) Omsorg (31) Omstilling (13) Onkologi (1) Operasjon (45) Oppsigelse (6) Organisering (58) Overgangsalder (1) Overgrep (10) Overlevelse (4) Overtid (8) Overvekt (15) Palliasjon (33) Parese (3) Pasient (141) Pasientrettighet (21) Pasientskade (24) Pedagogikk (15) Pensjon (43) Permisjon (1) Pleietyngde (1) Pneumoni (1) Poliklinikk (13) Politikk (135) Praksisstudie (63) Prevalensstudie (3) Prevensjon (3) Primærhelsetjeneste (8) Prioritering (10) Privatisering (11) Prognose (1) Prosedyre (19) Prosjekt (8) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (142) Psykisk lidelse (67) Psykisk utviklingshemning (5) Psykologi (6) Psykose (8) Psykosomatikk (1) Publisering (7) Pårørende (48) Rammeplan (6) Randomisert kontrollert studie (7) Rehabilitering (33) Rekruttering (43) Religion (10) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (4) Revmatisme (2) Risiko (11) Risikofaktor (5) Ritual (1) Roller (5) Rusmiddel (50) Røntgen (4) Røyking (15) Samarbeid (28) Samhandling (72) Sanksjoner (1) Seksualitet (16) Selvmord (9) Sikkerhet (18) Simulering (4) Sirkulasjon (1) Skade (9) Skiftarbeid (10) Skikkethet (3) Skolehelsetjeneste (18) Slanking (1) Smerte (55) Smitte (37) Somatisk lidelse (3) Sommeravvikling (11) Sorg (6) Spesialisthelsetjenesten (67) Spiseforstyrrelse (2) Språk (17) Spørreskjema (18) Spørreundersøkelse (21) Statistikk (16) Stilling (4) Stoffmisbruk (11) Streik (48) Stress (24) Støy (4) Svangerskap (22) Sykdom (11) Sykefravær (16) Sykehjem (189) Sykehus (133) Sykepleie (146) Sykepleie teori (24) Sykepleie-pasient-forhold (31) Sykepleiens historie (9) Sykepleierolle (63) Sykepleierstudent (97) Sykepleierutdanning (127) Sykepleieryrket (58) Sykmelding (3) Symptom (8) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (10) Søvn (17) Tannhelse (3) Tariff (37) Tarm (2) Taushetsplikt (8) Teori (7) Terapi (15) Tillitsvalgt (18) Tilsyn (35) Tortur (1) Trafikk (2) Transplantasjon (5) Traume (11) Triangulering (2) Trivsel (5) Turnus (49) Tvang (17) Tverrfaglighet (20) Tverrsnittstudie (6) Uførhet (4) Ulykke (8) Underernæring (11) Undersøkelse (52) Undervisning (54) Ungdom (58) Universitet (4) Urinveier (15) Urinveisinfeksjon (8) Utbrent (5) Utdanning (163) Utviklingsland (17) Vaksine (35) Vakt (2) Vaktordninger (5) Varsling (25) Veiledning (61) Vekst (1) Vekt (6) Velferd (8) Venteliste (8) Verdens helseorganisasjon (2) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (36) Vikar (19) Vitamin (2) Vitenskap (5) Vold (23) Voldtekt (3) Yrke (21) Yrkesskade (13) test (3) Årsak (1) Økonomi (69)

Halvsøsteren

Nyhetsartikkel

16.04.2014

Bård Nylund hoppet av sykepleiestudiet for å kjempe for damer med skjegg og menn i kjoler.


Uniform gir respekt og trygghet

Nyhetsartikkel

15.04.2014
Arbeidsmiljø, Hygiene
Sykepleieruniformen bidrar til yrkesidentitet, tillit og respekt, men er først og fremst et vern mot smitte.

Følger ikke uniformsregler

Fagartikkel

15.04.2014-Jorunn Andrea Brænd, høyskolelektor ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Hygiene, Kvalitet, Arbeidsmiljø, Hms
Sykepleiere følger uniformsregler i mindre grad enn kabinpersonell. Dette kan gi dårligere hygiene.

Med litt for mye jern

Nyhetsartikkel

14.04.2014
Grethe Moe Vatne må jevnlig årelates.

Vil fjerne minstekrav til tid i praksis

Nyhetsartikkel

11.04.2014
Sykepleierutdanning, Praksisstudie, Utdanning

Sykepleierutdanningens bestemmelser om tidsangivelser av praksisperiodenes lengde bør avskaffes, mener Universitets- og høgskolerådet. NSF ber departementet avvise forslaget.


En 35 år gammel bekymringsmelding

Nyhetsartikkel

11.04.2014
«Denne mannen fortjente ikke straff, men Kongens gull!»

Overleverte lovforslag

Nyhetsartikkel

11.04.2014

I dagens statsråd overleverte Bent Høie lovforslaget om omskjæring av guttebarn. Smertelindring blir påbudt.


Ønsker å kartlegge fraværspraksis

Nyhetsartikkel

11.04.2014

Stian Aasoldsen, leder for NSF Student er interessert i å kartlegge hva som er gjeldende fraværspraksis for de forskjellige sykepleierutdanningene.


Konkurransedyktig offentlig lønn!

Blogg

11.04.2014-Kari Lium, fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark.
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tre utvalg har slått fast: Hvert år taper offentlig sektor i lønnsutvikling sammenlignet med frontfaget Stein Lier Hansen har ansvaret for.


Opplevelser fra intensivavdelingen

Oppsummert forskning

11.04.2014-Anners Lerdal
Pasient, Intensiv

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.


Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

Oppsummert forskning

11.04.2014-Anners Lerdal
Sykepleie, Anestesi, Intensiv

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.


Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid

Oppsummert forskning

11.04.2014-Anners Lerdal
Arbeidstaker, Skiftarbeid, Søvn

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.


Lønn lokker sykepleiere

Nyhetsartikkel

10.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Sju av ti rådmenn og ordførere tror lønn er viktig for å tiltrekke seg flere sykepleiere ifølge fersk måling.


Startet forhandlingene med Spekter

Nyhetsartikkel

10.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Lønnsmessig uttelling for utdanning og ansvar var Unios klare signal til Spekter da partene innledet årets tariffoppgjør i går.


Omskjæring opp i statsråd i morgen

Nyhetsartikkel

10.04.2014

– Jeg håper Stortinget ikke følger helseministerens ønske, sier Astrid Grydeland Ersvik, leder i landsgruppen av helsesøstre.


To dager veltet hele studieåret

Nyhetsartikkel

10.04.2014
Sykepleierstudent Mari Aspelund ble innlagt på sykehus mens hun var i praksis. 2,4 dager for mye fravær gjør at hun blir ett år forsinket i studiene.

Gir muligheter

Bokanmeldelse

10.04.2014-Karl-Henrik Nygaard, rådgiver

Med optimistisk perspektiv på arbeid.


Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg

Oppsummert forskning

10.04.2014-Therese Kristine Dalsbø
Behandling, Parese

Beslutningsstøtte til pasienter fremmer kunnskap og klargjør pasientens personlige verdier. 


Tenk mer på elektrolytter!

Bokanmeldelse

10.04.2014-Laila Solli Reitan, intensivsykepleier

Veileder som hjelper.


Å forebygge det som ikke skal skje

Bokanmeldelse

10.04.2014-Bjørn Rogne Christensen, operasjonssykepleier og master i sykepleievitenskap

Praktisk rettet bok.


Ny master

Nyhetsartikkel

09.04.2014

Fra høsten er det mulig å bli master i kommunehelse, enten som hjemmesykepleier eller som helsesøster.


Ny rettsrunde for filippinske sykepleiere

Nyhetsartikkel

09.04.2014
Autorisasjon, Arbeidsmiljø, Fagforening, Sykehus, Jus

Det blir ny rettsrunde i saken om utnyttelse av filippinske sykepleiere. Den starter i januar 2015.


Demens og depresjon

Oppsummert forskning

09.04.2014
Demens, Depresjon

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.


Må betale for å beholde kvalitet

Nyhetsartikkel

08.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Oslo kommune må gi ansatte med utdanning og kompetanse på høgskole og universitetsnivå økonomisk uttelling, krever Unio Oslo kommune.


Videreutdanner til deltid

Nyhetsartikkel

08.04.2014
Arbeidstid, Arbeidstaker, Utdanning

Sykepleieren ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta videreutdanning mot to års arbeidsplikt. Ferdig utdannet ble hun tilbudt 45 prosent stilling. Sier hun nei vil det koste henne 200 000 kroner.

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Nordland, Laila Wilhelmsen, mener Nordlandssykehuset driver moderne slaveri.


Nei til omskjæring fra private

Nyhetsartikkel

08.04.2014

Bent Høie mener private kan omskjære guttebabyer. Men verken Aleris eller Volvat vil ha jobben, ifølge Dagens Medisin.


Frykten for å gjøre feil

Innspill

08.04.2014

Vi trenger et forskningsmiljø som er åpent og realistisk innstilt til feilbarlighet.


Huff, mastergrad!

Leder Sykepleien

08.04.2014-Barth Tholens
Mastergradsutdanning, Utdanning, Videre- og etterutdanning, Forskning, Intensiv, Operasjon, Anestesi
Forstår arbeidsgivere hva de sier nei til når de vegrer seg mot å få sykepleiere med høyere universitetsutdanning?

20 år siden folkemordet

Nyhetsartikkel

07.04.2014-Tema: Rwanda
Traume, Internasjonalt samarbeid

– En spesiell dag, sier Jean Pierre Nsabimana i sykepleierforbundet i Rwanda. Det er på dagen 20 år siden folkemordet startet.


Staten må redusere lønnsgapet

Nyhetsartikkel

07.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

I dag startet forhandlingene i staten. Unio krever et oppgjør som reduserer lønnsgapet til privat sektor. Et lønnsgap som har vokst kraftig siden 2000.


Pasienthjelp på nett

Nyhetsartikkel

07.04.2014
Informasjonsteknologi, Informasjon, Pasient

Direkte linje til helsevesenet gjør noe med pasientenes opplevelse av kreftsykdommen. Erfaringene er både positive og negative, ifølge ny forskning. 


Medisinfritt, ja takk!

Blogg

07.04.2014-Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening

For dem som ikke ønskermedisinsk behandling, må det komme på plass reell valgfrihet i tilbudet.


Depressive symptomer etter hjerneslag

Forskningsartikkel

07.04.2014-Siren E. Kouwenhoven, Marit Kirkevold
Depresjon, Hjerneslag

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?


Gründercamp ga mersmak

Fagartikkel

04.04.2014-Heidi Snoen Glomsås, høyskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Sykepleierstudent, Utdanning, Pedagogikk
En spennende læringsmetode og god arena for samarbeid mellom utdanning og praksis.

KS maner til moderasjon

Nyhetsartikkel

04.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Tariffoppgjøret 2014 må gjennomføres innenfor en moderat økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien. Det er utgangspunktet for KS i oppgjøret i kommunal sektor.


Ensomme eldre krever tid

Innspill

04.04.2014-Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes kommune

Mer tid og færre ansatte å forholde seg til gir økt tillit mellom eldre pasienter og ansatte i kommunehelsetjenesten.


Uenige om spiralregelverk

Nyhetsartikkel

03.04.2014

Først sa han det ikke var lov å reservere seg mot å sette inn spiral. Nå er helseministeren usikker.


Krever mer betalt for utdanning

Nyhetsartikkel

03.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

– Vi krever at høyere utdanning skal lønne seg mer enn det gjør i dag. Det vil også lønne seg for kommunene framover, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune.


Enighet i frontfaget

Nyhetsartikkel

03.04.2014
Lønnsforhandlinger, Lønn

Frontfaget er i mål. Resultat ble en samlet ramme på 3,3 prosent lønnsøkning. – Bra grunnlag for offentlig sektor mener Unio.


Færre aborter

Nyhetsartikkel

03.04.2014
Jordmor, Abort

Blant tenåringer har antall aborter ikke vært lavere enn siden registreringen startet i 1979.


Jobb mindre og tjen mer

Nyhetsartikkel

02.04.2014

Det er mulig å innføre sekstimersdag, og i tillegg ha en stor vekst i det private forbruket. Det viser beregninger SSB har gjort for NRK.


Samarbeider om bedre praksis i sykehjem

Fagartikkel

02.04.2014-Camilla Marie Andersen, fagleder Lambertseter alders- og sykehjem, Aleris omsorg , Kari Dahl, førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus
Praksisstudie, Sykepleierstudent, Sykehjem, Veiledning
Studentene synes det var positivt med læringsgrupper i praksis, men at kommunikasjonen var for dårlig.

God postoperativ smertebehandling

Innspill

02.04.2014

Bruk av Alfentanil ved fjerning av toraksdren, gir rask effekt, kraftig virkning og har kort virkningstid.


Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren

Forskningsartikkel

02.04.2014-Tone Rosén, Erik Inge Dagestad, Marte-Marie Wallander Karlsen
Kasuistikk, Prosedyre, Smerte

Studien viste høy grad av pasienttilfredshet og få bivirkninger ved bruk av det smertestillende middelet alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren.


Jo mer informasjon, jo bedre

Fagartikkel

01.04.2014-Linda Dokk, Monica Forgaard, Unni Sveen, Nada Andelic, Vibeke Holmsen, Hanne Holmgren, Linda Lindviksmoen
Traume, Pårørende, Rehabilitering
Pårørende til pasienter som har blitt påført en alvorlig hjerneskade, har et sterkt behov for informasjon om behandling, rehabilitering og praktiske spørsmål.

Bør vi bidra til at barn deltar i reality-TV?


01.04.2014
Berit Daae Hustad, leder av Rådet for sykepleieetikk sier at åpenhet gjennom media kan svekke taushetspliktens intensjoner om å verne om fortrolig opplysninger.

Likelønn i revers

Nyhetsartikkel

31.03.2014
Lønn, Lønnsforhandlinger

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker. Og størst er lønnsforskjellene for kvinner med høyere utdanning. 


Smittevern i hjemmetjenesten må bli bedre

Fagartikkel

31.03.2014-Hilde Aasen, hygienesykepleier, Sykehuset i Vestfold.
Hiv/aids, Hjemmesykepleie, Hygiene, Smitte
Flere og sykere pasienter som bor hjemme, krever strengere smitteverntiltak. Her kan hygienesykepleier bidra.

Trenger nasjonal rekrutteringsplan

Blogg

31.03.2014-Karen Brasetvik, sykepleier og fylkesleder i Sykepleierforbundet, Østfold
Rekruttering

Rekruttering av sykepleiere er blant de største utfordringene kommunal sektor har.


Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst

Forskningsartikkel

31.03.2014-Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André

Studien viser at det er behov for mer kompetanse om sykepleiediagnoser og kunnskap om hvordan dokumentasjon av sykepleie kan være et verktøy i dette.


1-50 av 4534 | Neste 50 Siste 34