CPAP

CPAP 

Av Kristine (28.05.2011 16:30)

Hei! Er det noen som lett kan forklare meg virkning/bivirkningen med CPAP? Og hva og hvorfor den senke preload og afterload og hva dette betyr?

Svar

Re:CPAP 

Av Elin (13.04.2012 11:14)

http://soevnklinik.dk/Behandlingafs%C3%B8vnapn%C3%B8/CPAP/tabid/1087/Default.aspx Greit forklart i vedlagt link.

Svar

Re:CPAP 

Av Bernt G. (15.05.2012 10:44)

Ved normal respirasjon starter ekspirasjonen ved at lufttrykket i lungene er større enn i lufta utenfor nesen, og ekspirasjonen stopper opp når lufttrykket i lungene = lufttrykket i atmosfæren. Med Continous positive airway pressure, cpap, stopper ekspirasjonen opp litt tidligere når lufttrykket i lungene fortsatt er litt høyere enn i lufta. (en ventil i cpapmaska sørger for dette, ofte på et trykk lik 5 cm H2O. Derved er det endeekspiratoriske luftvolumet i lungene noe høyere enn det ellers ville ha blitt. Dvs funksjonell residualkapasitet, FRC, er økt med noen milliliter. Derved holder flere alveoler seg oppblåst. Blodet som strømmer forbi alveolene får et større effektivt diffusjonsareal; oksygenering og CO2-utluftning forbedres. Dvs bedret lungefunksjon uten økt muskelarbeid. Etter generell anestesi, gastrokirurgi og framfor alt thoraxkirurgi, faller FRC, ofte med 30%. CPAP gjennvinner noe av det tapte volumet. Ulempen er at når to alveoler er sterkt oppblåste, vil de presse sammen kapillærene som ligger mellom de to alveolene. Da stiger pulmonal karmotstand, og høyre ventrikkels afterload stiger, det blir tyngere for høyre ventrikkel å pumpe blodet gjennom lungene. På den annen side vil et større antall alveoler være luftholdige enn uten CPAP. De nylig rekrutterte alveolene vil medføre at blodkar til disse lungeavsnittene vil utvide seg; det går blod til de steder det er luft i lungene. Denne effekten reduserer pulmonal vaskulær karmotstand (PVR), og totaleffekten blir at høyre ventrikkel vil pumpe mot en redusert PVR, og høyre ventrikkel vil forbruke mindre oksygen samtidig som at oksygenopptaket (= organenes O2-tilbud) vil bedres.

SvarGå til standpunktarkivet