Hjemmesykepleie og tidsklemme

Hjemmesykepleie og tidsklemme 

Av Liv Wergeland Sørbye (01.10.2012 09:48)

Hjemmesykepleien strekker ikke til, hørte vi i dagens nyheter (01.10.2010): Flere eldre har ikke vært ute på et år. Fysiske og sosiale aktiviteter er det første som blir redusert. Her er det viktig å skille mellom hva som er hjemmesykepleiens oppgave og hva som er samfunnets kollektive ansvar i forhold til eldre. Mange pårørende gjør en stor innsats, men enkelte først dukker opp når arven skal fordeles. En individuell plan blir i dag fortrinnsvis brukt til pasienter med psykiske problemer. Nettverkskart og individuelle planer er spesielt viktig dere den eldre bor alene. Her bør en sikre at ikke bare helse- og sosialtjenestetilbud blir inkludert, men også familie, pårørende og frivillige (det uformelle nettverk). Hjemmesykepleien må være tydelig på hva som er primærfunksjonene, og buke sunn fornuft og skjønn der det er behov for ekstra støtte. Hvordan fordele ansvar på tvers av kommunale etater kombinert med uformell omsorg?

SvarGå til standpunktarkivet