sykepleiermangel på norske sykehjem og sykehus.

sykepleiermangel på norske sykehjem og sykehus. 

Av Anna Helene Rebni. (24.09.2012 12:48)

Man leser stadig om norske sykhus og sykehjem der pasienter blir utsatt for manglende behandling og omsorg.Man kan se at årsaken til dette oftest har sin årsak i lite kvaliifisert personell, eller for også lite kontinuitet av personalet. Det siste som nå har stått på dagsorden i media er alle skandalene på Ahus.Nå er det jo slik at de fleste som jobber i det norske helsevesenet på "grasrotplanet" strekker seg svært langt og gjør en stor innsats for sine pasienter. Når vi som er ansatte, klager over at arbeidsbyrden blir for stor til at vi kan forsvare kvaliteten i det arbeidet vi gjør, blir den ofte ikke hørt er den opplevelsen mange sitter igjen med.Det viktigste er at man får mest mulig at av hver "Helsekrone." Nå er det vel de fleste som ønsker å gjøre mest best jobb, og at det skal være en viss standard i det arbeidet vi utfører. Man vet jo også at det er gjort undersøkelser som viser at vi har et av de beste helsevesener som finnes, men likevel viser virkeligheten at det er mye som trenger forbedringer og forandringer. Noen vil kanskje også si at vi "sutrer" når vi klager over at våre helseinstitusjoner og helsepolitikk ikke er bra nok, når vi til stadighet blir påminnet om hvordan medmennesker lenger sør i Europa har det. Heldigvis er det slik at vi lever i et demokratisk land, og også i et rikt land slik at vi også kan peke på skjevheter og mangler i vårt helsevesen. Ting kan alltid gjøres bedre.DEt er viktig at de som sitter med ansvar og skal lede oss, står i nær kontakt og er lydhøre for de signaler som blir gitt fra de som står nærmest pasienten. Jeg er forundret over at vi hører så lite fra sykepleierne og deres hverdag utfra de debatter som har vært om manglende personellressurser på sykehjem og sykehus.Det er vel også her "skoen trykker" når det er snakk om mangende omsorg og behandlig av pasientene. Det er vel ikke bare manglende legeressurser det er snakk om. Hvor er dere sykepleiere i dagens debatt, og hvorfor er sykepleierforbundet så lite framme i slike saker og står på barrikadene for sine medlemmer?

SvarGå til standpunktarkivet