Marie Aakre.JPG

«Vi skal se på våre rutiner»

Uheldige hendelser begrunnes oftest med systemsvikt. Men kan enkeltmennesker gjøre hva som helst?

Les mer om «Vi skal se på våre rutiner»

ETIKK

Bør vi bidra til at barn deltar i reality-TV?

Berit Daae Hustad.jpg
Berit Daae Hustad, leder av Rådet for sykepleieetikk sier at åpenhet gjennom media kan svekke taushetspliktens intensjoner om å verne om fortrolig opplysninger.
Les mer om Bør vi bidra til at barn deltar i reality-TV?

Redd for endringer

kurt lyngved.jpg
Medlem av Rådet for sykepleieetikk Kurt Lyngved tror endringer er spesielt krevende  for mennesker som står i vanskelige livssituasjoner som utfordrer deres psykiske helse. 
Les mer om Redd for endringer

Livsnøytralt testamente

Per Nortvedt foto Stig Weston.jpg
Livstestamente bør være et juridisk bindende dokument, men bare når gitte forutsetninger er til stede sier Per Nortvedt som er professor ved seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.
Les mer om Livsnøytralt  testamente