Skift og turnusarbeid

1. Har du opplevd helseproblemer i forhold til turnusarbeid? 
Nei 
Søvnproblemer 
Angst 
Depresjon 
Annet