facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.

Les mer om Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

Opplevelser fra intensivavdelingen

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.

Les mer om Opplevelser fra intensivavdelingen

Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.

Les mer om Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid

Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg

Ill.pasientens medbestemmelseWEB.jpg

Beslutningsstøtte til pasienter fremmer kunnskap og klargjør pasientens personlige verdier. 

Les mer om Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg

Demens og depresjon

Ill.alzeimer og depresjonWEB.jpg

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.

Les mer om Demens og depresjon

Trening og depresjon

Cochrane trening mot depresjonWEB.jpg

Fysisk trening er trolig effektivt for å redusere depresjonssymptomer.

Les mer om Trening og depresjon

Antibiotikaprofylakse ved urinkateter

Cochrane urinkateterWEB.jpg

Urinveisinfeksjoner er en hyppig årsak til infeksjoner påført i sykehus og 80 prosent av urinveisinfeksjoner i sykehus er relatert til urinkateterbruk. 

Les mer om Antibiotikaprofylakse ved urinkateter

Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling

Sykepleieledere opplevde at sykepleiere hadde større ansvar ved respiratorbehandling enn leger som var ledere.

Les mer om Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling
1-8 | Neste