facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.

Les mer om Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.

Les mer om Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Måling av kompetanse i sykepleie til gamle

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.

Les mer om Måling av kompetanse i sykepleie til gamle

Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

Cochrane baby i kuvøseWEB.jpg

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk av probiotika øker trolig overlevelsen blant disse barna og korter ned sykehusoppholdet. 

Les mer om Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn

Bedre med to lag hansker

Cochrane hanskerWEB.jpg

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  

Les mer om Bedre med to lag hansker

Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.

Les mer om Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

Opplevelser fra intensivavdelingen

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.

Les mer om Opplevelser fra intensivavdelingen

Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.

Les mer om Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid
1-8 | Neste