Forskning Fagfellevurdert
Hender som holder et glass med urin som skal undersøkes med en urinstiks
09. september 2016, 15:23

Urinstiks er mye brukt i klinikken for å diagnostisere urinveisinfeksjon hos eldre til tross for at den ikke skiller mellom en urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri. 

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Urinstiks er mye brukt i klinikken for å diagnostisere urinveisinfeksjon hos eldre til tross for at den ikke skiller mellom en urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri. 

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Studien viser at systematisk klinisk undersøkelse kan hjelpe sykepleiere til å treffe bedre beslutninger.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser to hender som skal til å sette en defibrillator på en pasient
30. august 2016, 09:33

Helsepersonell er pålagt å registrere hjertestans i Norsk hjertestansregister. Likevel er bare én av tre pasienter med hjertestans på intensivavdelingen registrert.

Oppsummert forskning
Kvinnelig helsearbeider står inntil veggen i en sykehuskorridor og kikker i golvet. Hun virker sliten eller fortvilet.
Forskningsnytt:
23. august 2016, 09:56

Helsepersonell er forpliktet til å legge til rette for medvirkning fra bruker eller pasient. Hvordan opplever de det når retningslinjene mangler eller er uklare?

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par
05. juli 2016, 14:22

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Forskning Fagfellevurdert
Dekket bord, mat, måltid
07. juli 2016, 10:05

Den nyutviklede appen APPETITT kan inspirere til variasjon i kostholdet og øke oppmerksomheten om måltidsvaner til hjemmeboende eldre.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser ei dame i hvit frakk som viser to personer et ark med et diagram på.
24. juni 2016, 10:12

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Oppsummert forskning
Illustrasjon av mann som stikker armen inn i fryseren mens kona sier:
Cochrane:
14. juli 2016, 14:42

Kuldespray hjelper noe mot smerter ved innsetting av perifert venekateter, viser en Cochrane-oversikt. 

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser et brett med p-piller
10. juni 2016, 13:20

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.

Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:
13. juli 2016, 16:34

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Leder Sykepleien Forskning
Bildet viser norske kronestykker spredt utover
– Sykepleiere må være tykkhudete i søknadsprosessen om å få forskningsmidler, skriver redaktør Marit Leegaard.
Oppsummert forskning
Illustrasjonen viser et barn på fanget til en bestefar. Barnet klemmer bestefaren og sier:
Cochrane:
16. juni 2016, 12:52

De første timene etter hjerneslaget er kritiske; jo tidligere trombolyse gis, jo bedre er det.

Oppsummert forskning
Bildet viser pakninger med smertestillende tabletter, som Paracet og Ibux, i en hylle
Forskningsnytt:
28. juni 2016, 13:08

Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt betraktelig.