facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Sammenstilling av data

I denne artikkelen vil vi nøste sammen trådene i det vi hittil har skrevet om statistikk.

Les mer om Sammenstilling av data

Analyser og presentasjon av resultatene

Tredje og siste del av artikkelen om spørreskjemaer handler om hvordan man analyserer og presenterer resultatene.

Les mer om Analyser og presentasjon av resultatene

Hva er god publiseringsetikk?

Publiseringsetikk handler om forfatteres, fagfellers og redaktørers integritet.

Les mer om Hva er god publiseringsetikk?

Viktige modeller og begreper i statistikk

Når du skal lese forskningsartikler, kan det være nyttig at du kjenner navnet på noen viktige modeller og begreper.

Les mer om Viktige modeller og begreper i statistikk

Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser, del 2

Dette er andre del av en artikkel om å utforme spørreskjemaer. I denne delen diskuteres hvilke forhold som påvirker svaralternativene.

Les mer om Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser, del 2

Hvordan sammenlikne statistisk?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man bruker statistikk til å sammenlikne to grupper.

Les mer om Hvordan sammenlikne statistisk?

Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser

Dette er første del av en artikkel om å utforme spørreskjemaer. I denne delen belyses definisjon av problemområder og utvikling av spørsmål.

Les mer om Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser

Hjelp til å avdekke omsorgssvikt og mishandling av barn

Redsel for å ta feil har hindret helsepersonell i å melde fra ved mistanke om mishandling av barn. 

Les mer om Hjelp til å avdekke omsorgssvikt og mishandling av barn
1-8 | Neste