facebook_logo_2.jpg
ann_indeksert.jpg
ann_abonner_sykepleien3.jpg
ann_abonner_forskning.jpg

Hvordan sammenlikne statistisk?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan man bruker statistikk til å sammenlikne to grupper.

Les mer om Hvordan sammenlikne statistisk?

Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser

Dette er første del av en artikkel om å utforme spørreskjemaer. I denne delen belyses definisjon av problemområder og utvikling av spørsmål.

Les mer om Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser

Hjelp til å avdekke omsorgssvikt og mishandling av barn

Redsel for å ta feil har hindret helsepersonell i å melde fra ved mistanke om mishandling av barn. 

Les mer om Hjelp til å avdekke omsorgssvikt og mishandling av barn

Variabeltyper og dikotome effektmål

Vi skal se nærmere på hvordan vi kan bruke statistikk når forskjeller og endringer måles på en diskontinuerlig skala.

Les mer om Variabeltyper og dikotome effektmål

Praktisk hjelp til legemiddelregning

Nyttig app fra helsebiblioteket kan øke tryggheten hos helsepersonell som administrerer medisiner.

Les mer om Praktisk hjelp til legemiddelregning

Hypotesetesting

Det skal mye til før en statistiker aksepterer en påstand om en sammenheng som en sannhet.

Les mer om Hypotesetesting

Forfatterskap

Bare en person som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfatter av en artikkel.

Les mer om Forfatterskap

Om korrektur

Korrekturlesing av en vitenskapelig artikkel er det siste man gjør før artikkelen sendes til trykkeriet

Les mer om Om korrektur
1-8 | Neste