facebook 2.jpg
  • Translate with Google
  • Oversett med Google

Redaksjonskomité Sykepleien Forskning


 Liv Merete reinar

 

 

 

 

 

 

Liv Merete Reinar

Assisterende redaktør i Sykepleien Forskning og Seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 

 Bilde Inger Schou

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Schou

Førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo og forsker ved Ullevål universitetssykehus.

 

Monica Nortvedt

Monica Nortvedt

Professor og leder ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen.

 

Bård Nylund

Bård Nylund

Bachelorstudent i sykepleie ved Høgskolen i Oslo.

 

 

Lars Mathisen

Lars Mathisen

Seksjonsoversykepleier ved thoraxkirurgisk sengepost ved Rikshospitalet i Oslo.

 

liv sørby

 

Liv Wergeland Sørbye

Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

 

 

 

 

Marit Kirkevold

Professor ved Universitetet i Oslo

 

 

 

 

 

Per Nortvedt

Professor ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

Tone Rustøen

 

Tone Rustøen

Professor ved Høgskolen i Oslo

 

 

 

 

KOMMENTARER