Oppsummert forskning
Kvinnelig helsearbeider står inntil veggen i en sykehuskorridor og kikker i golvet. Hun virker sliten eller fortvilet.
Forskningsnytt:
23. august 2016, 09:56

Helsepersonell er forpliktet til å legge til rette for medvirkning fra bruker eller pasient. Hvordan opplever de det når retningslinjene mangler eller er uklare?

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at systematisk klinisk undersøkelse kan hjelpe sykepleiere til å treffe bedre beslutninger.

Eit randomisert, kontrollert forsøk utført i hygieneundervisningen:Korleis kan sjukepleiarstudentar erfare at retningslinjene for handhygiene er korrekte?

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.

Oppsummert forskning
Bildet viser pakninger med smertestillende tabletter, som Paracet og Ibux, i en hylle
Forskningsnytt:
28. juni 2016, 13:08

Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt betraktelig.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par
05. juli 2016, 14:22

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser et brett med p-piller
10. juni 2016, 13:20

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.

Forskning Fagfellevurdert
24. juni 2016, 10:12

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Oppsummert forskning
Cochrane:
14. juli 2016, 14:42

Kuldespray hjelper noe mot smerter ved innsetting av perifert venekateter, viser en Cochrane-oversikt. 

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Forskning Fagfellevurdert
Dekket bord, mat, måltid
07. juli 2016, 10:05

Den nyutviklede appen APPETITT kan inspirere til variasjon i kostholdet og øke oppmerksomheten om måltidsvaner til hjemmeboende eldre.

Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:
13. juli 2016, 16:34

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Leder Sykepleien Forskning
Bildet viser norske kronestykker spredt utover
– Sykepleiere må være tykkhudete i søknadsprosessen om å få forskningsmidler, skriver redaktør Marit Leegaard.
Oppsummert forskning
Illustrasjonen viser et barn på fanget til en bestefar. Barnet klemmer bestefaren og sier:
Cochrane:
16. juni 2016, 12:52

De første timene etter hjerneslaget er kritiske; jo tidligere trombolyse gis, jo bedre er det.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier, mat, eldre
05. juli 2016, 14:21

30–60 prosent av eldre på sykehus og sykehjem er underernærte. Et egnet screeningverktøy skal oppdage de personene som er i risiko for underernæring.

Forskning Fagfellevurdert
23. juni 2016, 10:32

Videokommunikasjon brukt i sammenheng med hverdagsrehabilitering eller telerehabilitering kan lette tilgangen til pleiepersonellet og gjøre brukerne i stand til å bo lenger hjemme.