Innspill
Bildet viser en mann og ei dame som peker i en bok på bordet foran dem.
Sammenslåing av høyskoler og universiteter endrer rammene for sykepleieforskningen.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Artikkelen gir innblikk i hvordan kvinner i risikogruppe for arvelig bryst- og eggstokkkreft opplevde konsekvensene av profylaktisk fjerning av eggstokkene for å forebygge kreft.

For deg som vil lese forskning.

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Studien evaluerer langtidseffekten av livsstilbehandling i institusjon for sjukleg overvektige.

Forskning Fagfellevurdert
Dekket bord, mat, måltid
07. juli 2016, 10:05

Den nyutviklede appen APPETITT kan inspirere til variasjon i kostholdet og øke oppmerksomheten om måltidsvaner til hjemmeboende eldre.

Oppsummert forskning
Terapihund for eldre
Forskningsnytt:
14. juli 2016, 14:46

Sensorisk stimulering brukes for å øke årvåkenheten, redusere uroen og bedre livskvaliteten til eldre personer med demens. Nå vet vi mer om effekten den har.

Oppsummert forskning
Måltid på sykehjem
Forskningsnytt:
13. juli 2016, 16:34

Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av laksativer er høy.

Leder Sykepleien Forskning
Bildet viser norske kronestykker spredt utover
– Sykepleiere må være tykkhudete i søknadsprosessen om å få forskningsmidler, skriver redaktør Marit Leegaard.
Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier snakker med eldre par
05. juli 2016, 14:22

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Oppsummert forskning
Illustrasjonen viser et barn på fanget til en bestefar. Barnet klemmer bestefaren og sier:
Cochrane:
16. juni 2016, 12:52

De første timene etter hjerneslaget er kritiske; jo tidligere trombolyse gis, jo bedre er det.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier, mat, eldre
05. juli 2016, 14:21

30–60 prosent av eldre på sykehus og sykehjem er underernærte. Et egnet screeningverktøy skal oppdage de personene som er i risiko for underernæring.

Oppsummert forskning
Bildet viser pakninger med smertestillende tabletter, som Paracet og Ibux, i en hylle
Forskningsnytt:
28. juni 2016, 13:08

Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt betraktelig.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser ei dame i hvit frakk som viser to personer et ark med et diagram på.
24. juni 2016, 10:12

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser hjemmehjelp som trener med ei eldre dame til instrukser fra fagperson mottatt via ipad.
23. juni 2016, 10:32

Videokommunikasjon brukt i sammenheng med hverdagsrehabilitering eller telerehabilitering kan lette tilgangen til pleiepersonellet og gjøre brukerne i stand til å bo lenger hjemme.

 

 

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser nærbilde av ei eldre dame i sengen, som virker ettertenksom
17. juni 2016, 12:36

Pasientens opplevelse av pustebesvær samsvarer ofte ikke med sykdommens alvorlighetsgrad.