Fag-og forskningsarkiv

Fritekst 
Forfatter(e): Doktorgrader:
Magasin: Årstall: Årgang: Utgave:
Filtrering via emneord
Avansert søk
Søketips
Abort (3) Abstinens (1) Administrasjon (4) Akademikerne (2) Aksjonsforskning (1) Akupunktur (4) Akuttsykepleie (41) Alder (6) Alkohol (4) Allergi (3) Alternativ behandling (10) Amming (8) Amputasjon (2) Anatomi (4) Anestesi (12) Angst (8) Antibiotika (3) Arbeidsbelastning (2) Arbeidsmarked (2) Arbeidsmedisin (1) Arbeidsmiljø (22) Arbeidstaker (9) Arbeidstid (6) Astma (5) Atferd (3) Avviksmelding (3) Bakterie (9) Barn (84) Befruktning (1) Behandling (18) Bemanning (4) Beredskap (1) Bistand (1) Bivirkning (1) Blodprøve (3) Blodtrykk (2) Brudd (5) Brukermedvirkning (23) Cellegift (4) Cerebrovaskulær sykdom (2) Dagbehandling (3) Defekasjon (1) Dehydrering (1) Deltakende observasjon (1) Demens (29) Demografi (1) Depresjon (15) Diabetes (13) Diagnostikk (2) Dilemma (3) Diskriminering (2) Dokumentasjon (38) Dybdeintervju (1) Død (25) Dødshjelp (1) EU (1) Eksamen (3) Eldre (106) Empati (4) Epidemi (1) Epilepsi (1) Ernæring (31) Etikk (36) Evaluering (6) Familie (22) Farmakologi (3) Fastlege (3) Fengsel (1) Fenomenologi (7) Ferdigheter (1) Fertilitet (1) Filosofi (14) Finansiering (1) Flyktning (4) Fokusgrupper (22) Fordøyelse (2) Forebyggende behandling (5) Forebygging (28) Forgiftning (1) Forskning (38) Forsvarlighet (3) Funksjonshemning (5) Fysiologi (5) Fysioterapi (1) Fysisk aktivitet (13) Fødsel (16) Geriatri (45) Gravid (5) Grounded theory (3) Gynekologi (5) Habilitering (2) Helse (15) Helseforetak (1) Helsekontroll (1) Helseopplysning (5) Helsepersonell (9) Helsestasjon (19) Helsetjeneste (6) Helsevesen (3) Helseøkonomi (3) Hermeneutikk (8) Historie (6) Hiv/aids (5) Hjelpemiddel (2) Hjemmesykepleie (36) Hjerneslag (19) Hjerte- og karsykdom (24) Hjertearytmi (3) Hjerteinfarkt (19) Hjertesvikt (6) Hms (3) Homofili (1) Hud (4) Humor (3) Hygiene (22) Hypotermi (1) Hørsel (2) Identitet (3) Infeksjon (18) Influensa (1) Informasjon (34) Informasjonsteknologi (24) Inkluderende arbeidsliv (1) Inkontinens (7) Innvandrer (10) Intensiv (18) Internasjonal helse (6) Internasjonalt samarbeid (9) Internett (4) Intervju (15) Journal (9) Jus (13) Kartlegging (14) Kasuistikk (2) Katastrofe (2) Katastrofemedisin (2) Keisersnitt (1) Kirurgi (21) Kjønn (5) Klassifisering (3) Klima (1) Kommune (3) Kommunehelsetjeneste (33) Kommunikasjon (21) Komplikasjon (2) Konkurranse (3) Kontrollerte studier (1) Korridorpasienter (1) Kreft (55) Krig (1) Krise (5) Kronisk sykdom (26) Kultur (12) Kunnskapsbasert sykepleie (33) Kunst (1) Kurs (5) Kvalitativ studie (33) Kvalitet (42) Kvalme (3) Kvantitativ studie (19) Kvinne (16) Ledelse (21) Lege (4) Legemidler (22) Legevakt (6) Litteratur (3) Litteraturstudie (17) Livskvalitet (54) Livsstil (8) Lokalsykehus (1) Longitudinell studie (2) Lungesykdom (11) Lys (1) Lønn (1) Mage-tarm-system (4) Mann (4) Medarbeider (1) Medisinhåndtering (17) Medisinsk-teknisk utstyr (6) Menneskerettighet (2) Mestring (25) Metode (8) Miljø (8) Misdannelse (1) Mishandling (1) Munn (4) Musikk (1) Muskel- og skjelettsystem (4) Naturmedisin (2) Nevrologi (13) Norden (3) Norge (2) Nyfødt (23) Nyresvikt (2) Nøkkelord (15) Observasjon (5) Oksygen (3) Omorganisering (4) Omskjæring (2) Omsorg (18) Omstilling (2) Onkologi (1) Operasjon (21) Oppsigelse (1) Organisering (24) Overgrep (3) Overlevelse (1) Overtid (1) Overvekt (9) Palliasjon (27) Parese (3) Pasient (54) Pasientrettighet (4) Pasientskade (1) Pedagogikk (15) Pneumoni (1) Poliklinikk (10) Politikk (15) Praksisstudie (51) Prevalensstudie (3) Primærhelsetjeneste (4) Prioritering (3) Prognose (1) Prosedyre (13) Prosjekt (4) Prosjektarbeid (6) Prospektiv studie (2) Protese (1) Prøvetaking (3) Psykisk helse (67) Psykisk lidelse (43) Psykisk utviklingshemning (3) Psykologi (2) Psykose (6) Psykosomatikk (1) Pårørende (34) Randomisert kontrollert studie (6) Rehabilitering (30) Rekruttering (4) Religion (5) Respirasjon (2) Respirator (12) Ressurs (2) Risiko (5) Risikofaktor (2) Ritual (1) Roller (3) Rusmiddel (12) Røyking (6) Samarbeid (20) Samhandling (24) Seksualitet (4) Selvmord (3) Sikkerhet (5) Simulering (3) Sirkulasjon (1) Skade (1) Skiftarbeid (1) Skikkethet (2) Skolehelsetjeneste (9) Slanking (1) Smerte (47) Smitte (11) Somatisk lidelse (2) Sorg (5) Spesialisthelsetjenesten (16) Spiseforstyrrelse (1) Språk (5) Spørreskjema (16) Spørreundersøkelse (13) Statistikk (2) Stoffmisbruk (6) Stress (12) Støy (3) Svangerskap (13) Sykdom (6) Sykehjem (103) Sykehus (23) Sykepleie (83) Sykepleie teori (18) Sykepleie-pasient-forhold (21) Sykepleiens historie (4) Sykepleierolle (27) Sykepleierstudent (42) Sykepleierutdanning (63) Sykepleieryrket (13) Symptom (5) Syn (2) Systematisk oversikt (4) Sår (8) Søvn (12) Tannhelse (4) Tarm (2) Taushetsplikt (1) Teori (7) Terapi (13) Tilsyn (1) Tortur (1) Transplantasjon (3) Traume (10) Triangulering (2) Trivsel (3) Turnus (10) Tvang (5) Tverrfaglighet (19) Tverrsnittstudie (8) Uførhet (1) Ulykke (4) Underernæring (7) Undersøkelse (8) Undervisning (42) Ungdom (30) Urinveier (15) Urinveisinfeksjon (7) Utbrent (3) Utdanning (46) Utviklingsland (5) Vaksine (4) Vaktordninger (1) Veiledning (52) Vekt (6) Velferd (1) Venteliste (1) Verneombud (1) Videre- og etterutdanning (15) Vikar (1) Vitamin (2) Vitenskap (3) Vold (5) Voldtekt (1) Yrke (6) Yrkesskade (1) Årsak (1) Økonomi (7)

Hvordan påvirker Marte meo-veiledning personalets opplevelse av egen mestring i demensomsorgen?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2022;6(1) -Anette Hansen, Siri Ytrehus(31.03.2011)
Demens, Fokusgrupper, Mestring, Veiledning

Studien viser at metoden kan bidra til at helsepersonel i demens-omsorgen opplever mindre stress og økt trygghet i vanskelige stellsituasjoner.


Å forske på barns premisser


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(8) -Hildur Kvinge Grindheim, Renathe Håpoldøy(06.08.2014)
Barn, Forskning, EU

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 


Bedre med to lag hansker


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Therese Kristine Dalsbø(28.07.2014)
Bakterie, Smitte, Helsepersonell

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  


Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Gunnbjørg Andreassen, Pål Øian, Ellen Blix(25.06.2014)
Fødsel, Komplikasjon, Nyfødt, Risiko

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.


Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Eva Ericson, Ragnhild Sollesnes, Eva Langeland(27.06.2014)
Kvantitativ studie, Livskvalitet, Helse, Skolehelsetjeneste, Ungdom

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.


Måling av kompetanse i sykepleie til gamle


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Anners Lerdal(28.07.2014)
Eldre, Geriatri, Helsetjeneste, Sykdom

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.


Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Anners Lerdal(28.07.2014)
Kvinne, Eldre

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.


Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Marita S, Fønhus, Gunn E. Vist(28.07.2014)
Barn, Nyfødt, Mage-tarm-system

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk av probiotika øker trolig overlevelsen blant disse barna og korter ned sykehusoppholdet. 


Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Anners Lerdal(28.07.2014)
Diabetes, Eldre, Sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.


Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Trude Myhrer, Hilde Kjærnet Haugen, Tiril Willumsen, Astrid Bergland(19.06.2014)
Eldre, Hjerneslag, Livskvalitet, Tannhelse, Tverrsnittstudie

Slagpasienter med dårlig tannhelse har redusert livskvalitet.


Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Andre Vågan, Torunn Erichsen, Kristian Larsen(03.07.2014)
Metode, Sykepleierutdanning, Teori

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.


Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington, Ann-Britt Nilsen(20.06.2014)
Journal, Informasjonsteknologi, Organisering, Kvalitativ studie

Artikkelen gir innblikk i hvordan integrering av EPJ i klinisk helsearbeid kan skje og bli forstått.


Validering og reliabilitetstesting av smertevurderingsverktøyet FLACC


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Hanne Reinertsen, Knut-Andreas Christophersen, Sølvi Helseth(23.06.2014)
Barn, Smerte, Kartlegging

Studien viser at bruk av smertekartleggingsverktøyet FLACC kan bidra til å kvalitetssikre smertebehandling av små barn.


En studie av tiendeklassingers erfaringer med bruk av kondom


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(2) -Jorunn Mjølhus, Merete Oddny Karlsen, Anne Haugstvedt(01.07.2014)
Ungdom, Seksualitet, Tverrsnittstudie

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.


Må vite mer om barnemishandling


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(10) -Kari Skarsaune, Terese Bondas(16.09.2014)
Barn, Mishandling, Sykepleie

 

Sykepleierne trenger både kunnskap og mot i møte med barn og familier der de mistenker barnemishandling.

 


Selma er en lure-sel


Sykepleien2014;102(10(16.09.2014)

 

Teknologiske nyvinninger bør vurderes kritisk før de tas i bruk. Da hadde vi kanskje unngått innkjøp av falske kjæledyr, sier Berit Daae Hustad som er leder for Rådet for sykepleieetikk. 

 


Viser hva operasjonssykepleiere gjør


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(10) -Liv-Marie E. Loraas, Anne-Kate Esbjug, Elisabeth Rosenberg(17.09.2014)
Dokumentasjon, Operasjon, Sykepleie

 

Å prøve ut en elektronisk veiledningsplan for dokumentasjon, ga gode resultater.

 


Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov(28.03.2014)
Død, Kvalitativ studie, Helsetjeneste, Kultur, Pårørende

Hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relsjoner, tilstrekkelig kulturkompetanse og tilgjengelighet overfor de etterlatte.


Stressfylt amming og samspill


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Ingjerd Hvatum, Esther Hjälmhult, Kari Glavin(21.03.2014)
Amming, Kvalitativ studie, Samhandling, Stress

Mødre som opplevde ammingen som stressfylt fikk en bedre relasjon til barnet ved å gå over til å gi barnet morsmelkerstatning på flaske.


Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Marita Nordhaug, Marita Nordhaug(04.07.2014)
Etikk, Jus, Sykepleierolle, Sykepleie-pasient-forhold

Partiskhet innebærer å gi forrang til en pasients behov for sykepleie framfor andre personers behov for sykepleie.


Implementering av sykepleiediagnoser i fritekst


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André(31.03.2014)

Studien viser at det er behov for mer kompetanse om sykepleiediagnoser og kunnskap om hvordan dokumentasjon av sykepleie kan være et verktøy i dette.


Den psykiatriske institusjon som et sted for læring i tid og rom


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Lisbet Borge(04.07.2014)
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Pasient, Miljø

En kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer.


Betydning av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Astrid Skatvedt, Ellen Andvig(24.02.2014)
Eldre, Kommunehelsetjeneste, Kvalitativ studie, Psykisk helse

Studien viser at det ofte er enkle tiltak som skal til for at eldre med psykiske helseplager kan få det bedre.


Beslutningsstøtte øker pasienters kunnskap om behandlingsvalg


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Therese Kristine Dalsbø(10.04.2014)
Behandling, Parese

Beslutningsstøtte til pasienter fremmer kunnskap og klargjør pasientens personlige verdier. 


"Vi berre gjer det"


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anne Marie Sandvoll(04.07.2014)
Eldre, Sykehjem, Kvalitativ studie

Beskrivningar av skjult pleiepraksis i sjukeheim.


Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ(25.03.2014)
Helse, Informasjon, Kvantitativ studie

Innvandrere, voksne med liten utdanning og de som står utenfor arbeidslivet, er blant dem so sliter mest med å forstå skriftlig helseinformasjon.


Handlingsrommets evidens


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Inger J. Danielsen(04.07.2014)
Intensiv, Norge

Om praktisk kunnskap i nyfødtintensivsykepleien.


Opplevelser fra intensivavdelingen


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Pasient, Intensiv

På intensivavdelingen opplevde pasientene at de hadde vært nær døden.


Depressive symptomer etter hjerneslag


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Siren E. Kouwenhoven, Marit Kirkevold(07.04.2014)
Depresjon, Hjerneslag

Er depresjon etter hjerneslag et uttrykk for sykdom eller sorg?


Grensevandrere


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anita Salamonsen(04.07.2014)
Alternativ behandling, Kvalitativ studie

Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten.


Alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren


Forskningsartikkel
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Tone Rosén, Erik Inge Dagestad, Marte-Marie Wallander Karlsen(02.04.2014)
Kasuistikk, Prosedyre, Smerte

Studien viste høy grad av pasienttilfredshet og få bivirkninger ved bruk av det smertestillende middelet alfentanil ved fjerning av retrosternale toraksdren.


Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Sykepleie, Anestesi, Intensiv

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.


Demens og depresjon


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1(09.04.2014)
Demens, Depresjon

Psykologisk terapi kan redusere symptomene på depresjon hos personer med demens.


Personlighet og søvnproblemer ved skiftarbeid


Oppsummert forskning
Sykepleien Forskning2014;9(1) -Anners Lerdal(11.04.2014)
Arbeidstaker, Skiftarbeid, Søvn

Liten grad av robusthet og lav toleranse for å være trett predikerer søvnproblemer hos sykepleiere som jobber skift.


Munnstell av alvorlig syke


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(09) -Ellen Lykke Trier, Camilla Jørstad(10.09.2014)
Palliasjon, Munn

 

Gode rutiner og prosedyrer for munnstell er viktigere enn valg av produkter.

 


En vanskelig pårørende?


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(09(11.09.2014)

 

Er det riktig av sykepleiere å snakke om pårørende som vanskelige og krevende? spør Kristin Haugen, som er medlem av Rådet for sykepleieetikk.

 


Få studenter stryker i praksis


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(09) -Kari Westad Hauge(09.09.2014)
Sykepleierutdanning, Praksisstudie, Teori, Norge

 

En nasjonal oversikt over strykprosenten i praksis kan gjøre det lettere å kvalitetssikre praksisstudiene.

 


Jobber for mindre tvang


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(09) -Martin Veland, Anders Jacob(05.09.2014)
Psykisk helse, Psykisk lidelse, Tvang

Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.


Håp er drivkraften


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(09) -Birgitte Dahl, Grace I. Romsland, Åshild Slettebø(11.09.2014)
Rehabilitering, Habilitering, Sykepleie, Tverrfaglighet

 

Artikkelen tar for seg forskjellige perspektiver på rehabiliteringssykepleie og viser hvordan pasientens behov for sykepleie kan sikres i tverrfaglig samarbeid.

 


Søknad avslått, rett i søpla?


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(08) -Yngvild Eline Brandser, Jeanne Boge, Karin Anna Petersen(27.06.2014)
Forskning, Sykepleie

 

Hvordan kan sykepleieforskning vurderes som søppel i sykepleiernes eget fagforeningstidsskrift?

 


Kjølig distanse kan gi dårligere behandling


Sykepleien2014;102(08(01.09.2014)

 

Det er en stor misforståelse å tro at å se pasienten som et subjekt er forstyrrende for god diagnostikk og prognose.


Samkjørte E-journaler


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(08) -Grete Vabo, Ragnhild Hoslemo, Anne Bjørg Håverstad(18.08.2014)
Dokumentasjon, Hjemmesykepleie, Journal, Kommunehelsetjeneste

 

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 


Kreft rammer menns sexliv


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(08) -Merete Blindheim, Sven Inge Molnes(20.08.2014)
Kreft, Kommunikasjon, Seksualitet, Veiledning

 

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

 


Styrker sykepleieforskning


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07(16.06.2014)
Forskning, Sykepleie, Internasjonalt samarbeid

 

Det er viktig at norske sykepleieforskere deltar i internasjonale forskningsnettverk.

 


Nye funn om turnusarbeid


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07(13.06.2014)
Arbeidsmiljø, Søvn, Turnus, Arbeidstid

 

Nattarbeid, roterende turnusarbeid og mindre enn 11 timer fri mellom vaktene er spesielt problematisk for søvnen.

 


Morgenstell midt på natta


Sykepleien2014;102(07(11.06.2014)

 

Hvilke sykepleiefaglige begrunnelser er gjort når pasientene vekkes klokka 04 for å ta morgenstell? Spør Berit Daae Hustad som er leder av Rådet for sykepleieetikk.

 


God læring med digitalt verktøy


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07) -Bjørg F. Oftedal, Venche Hvidsten, Karsten Tillerli, Brynjar Foss(30.05.2014)
Pedagogikk, Undervisning, Sykepleierstudent, Internett

 

E-læringsverktøy ga studentene økt faglig forståelse og fleksibilitet.

 


Utveksling ga ny kunnskap


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(07) -Cæcilie Andersen, Maj Britt Luksengard, Vigdis Luksengard, Liv Utne(23.06.2014)
Internasjonalt samarbeid, Sykepleierstudent, Praksisstudie, Undervisning

 

Studenter fra Høgskolen i Bergen  lærte mye av et tre måneders opphold ved University of New Brunswick i Canada.

 


Vanskelige og viktige samtaler


Sykepleien2014;102(06) -Lillian Lillemoen, medlem av Rådet for sykepleieetikk, forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO og som førsteamanuensis ved avd. for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold (19.05.2014)
Hva tenker du om tiden som kommer, når sykdommen utvikler seg og du blir sykere? Hva er det som er viktig for deg? Spør Lillian Lillemoen, medlem av Rådet for sykepleieetikk.

Avdekket fødselsdepresjon


Fagartikkel
Sykepleien2014;102(06) -Anne Ragnhild Vikan, psykologspesialist, BUP, sykehuset Levanger. , Aase Haugdal Andersen, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP, sykehuset Levanger. (15.05.2014)
Helsestasjon, Depresjon, Nyfødt, Psykisk helse, Psykisk lidelse
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ved 6-ukerskonsultasjonen ga bedre oversikt over mødres psykiske helse.

1-50 av 1077 | Neste 50 Siste 27

Error rendering component.