Oppsummert forskning
Bildet viser pakninger med smertestillende tabletter, som Paracet og Ibux, i en hylle
Forskningsnytt:
28. juni 2016, 13:08

Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt betraktelig.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Pasientens opplevelse av pustebesvær samsvarer ofte ikke med sykdommens alvorlighetsgrad.

Gjeldende praksis ved ordinasjon av oksygnbehandling har vist seg å være mangelfull.

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser ei dame i hvit frakk som viser to personer et ark med et diagram på.
24. juni 2016, 10:12

Simuleringsbaserte kommunikasjonskurs kan gi økte kommunikasjonsferdigheter og økt forståelse for hvordan kommunikasjonsmodellen kan brukes.

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser hjemmehjelp som trener med ei eldre dame til instrukser fra fagperson mottatt via ipad.
23. juni 2016, 10:32

Videokommunikasjon brukt i sammenheng med hverdagsrehabilitering eller telerehabilitering kan lette tilgangen til pleiepersonellet og gjøre brukerne i stand til å bo lenger hjemme.

 

 

Forskning Fagfellevurdert
Bildet viser nærbilde av ei eldre dame i sengen, som virker ettertenksom
17. juni 2016, 12:36

Pasientens opplevelse av pustebesvær samsvarer ofte ikke med sykdommens alvorlighetsgrad.

Forskning Fagfellevurdert
Gutt til kontroll hos helsesøster
14. april 2016, 11:51

Helsesøstrenes opplevde at deres rolleidentitet og faglig utvikling ble positivt påvirket av samarbeid med barnehagepersonell.

Forskning Fagfellevurdert
Fra barneavdeling
17. juni 2016, 11:17

Gjeldende praksis ved ordinasjon av oksygnbehandling har vist seg å være mangelfull.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Forskning Fagfellevurdert
The photo shows a blister pack of contraception pills
10. juni 2016, 13:20

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier åpner et medisinskap
07. mars 2016, 14:18

Hjemmesykepleierne i denne studien opplever organisatorisk skjevfordeling av makt. 

Tegning av jordmor som tar avskjed med nybakte foreldre som skal hjem fra sykehuset
Cochrane:
19. januar 2016, 10:03

Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp hvor jordmødre styrer oppfølgingen. 

Tegning av en sykepleier som skal gi influensavaksine til en liten gutt
Cochrane:
14. januar 2016, 16:45

Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier tar imot pasient på sykehjem
08. januar 2016, 12:58

En møteplass på tvers av institusjoner, fremmer kunnskap og samhandling mellom helsepersonell ved overføring av eldre pasienter.

Forskning Fagfellevurdert
En voksen hånd leier en barnehånd
05. januar 2016, 13:18

Parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, var en positiv opplevlese for foreldrene.